Бюджетний календар 2017

календар

Місто

Громада


31-05-2016
29-07-2016

Збір бюджетних запитів


(Виконавчі органи) Управління і відділи виконавчих органів збирають бюджетні запити з підвідомчих бюджетних установ. (до 30 липня)
19-10-2016
19-11-2016

Формування проекту міського бюджету і підготовка проекту рішення про міський бюджет


(МФО) Формування проекту міського бюджету і підготовка проекту рішення про міський бюджет. Поширення проекту міського бюджету з усіма додатками та пояснювальною записною серед депутатських фракцій, комісій та членів профільних громадських організацій, які приймають участь у перебігу бюджетного процесу (20 жовтня - 20 листопада)
31-05-2016
29-07-2016

Утворення робочої групи з питань формування проекту рішення ради про бюджет та затвердження її складу


(#Виконавчі органи) До робочої групи зазвичай входять: керівник фінансово-економічного управління міської ради, голова постійної комісії міської ради з питань бюджету, керівники управлінь міської ради, депутати - голови постійних комісій, представники фракцій міської ради – по одному від кожної фракції за їх поданням. Робоча група складає графік засідань робочої групи. Керівнику робочої групи надаються права залучати до її роботи спеціалістів структурних підрозділів виконавчих органів ради, керівників місцевих органів влади, експертів та громадських активістів. За підсумками засідання виготовляються протоколи, які є обов’язковими до врахування при підготовці проекту рішення ради про бюджет та додатків до нього. Доброю практикою є оприлюднення протоколів на сайті органу влади не пізінше ніж на 3 день після засідання робочої групи. (Червень-Липень)
14-08-2016
14-09-2016

Підготовка до складання проекту міського бюджет


(МФО) Отримання від Мінфіну України особливостей складання розрахунків до проекту міського бюджету на наступний бюджетний період та доведення їх до ГРБК. Розробка та затвердження основних заходів по формуванню проекту бюджету на наступний рік відповідно до основних напрямів бюджетної політики, визначених Кабінетом Міністрів України. (МФО) Розробка і доведення до головних розпорядників бюджетних коштів форми бюджетних запитів та інструкції щодо їх заповнення згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною Мінфіном України, БКУ, та з урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів. (15 серпня-15 вересня)
31-05-2016
14-07-2016

Аналіз бюджетних запитів


(МФО) Аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, з точки зору їх відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів. Прийняття (на основі результатів аналізу) рішення про включення кожного бюджетного запиту до пропозиції проекту міського бюджету перед поданням його на розгляд виконавчого органу. (протягом 1 місяцю з дня надходження запиту) (Виконавчі органи) Отримання від Мінфіну України розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення, організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складання проекту міського бюджету, а також пропозицій щодо форми проекту рішення про міський бюджет (типової форми рішення). (МФО) Розрахунок граничних обсягів, фактичних і прогнозних показників надходжень до міського бюджету та соціально-економічного розвитку міста. Попередній прогноз доходів і витрат міського бюджету на наступний рік (до 15 липня)
29-02-2016
30-03-2016

Збір статистичної інформації


(МФО) Збір та подання Міністерству фінансів статистичної інформації по окремих податках для прогнозу та розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів (березень)
31-05-2016
29-03-2016

Визначення пріоритетних завдань на наступний бюджетний період


(ГРБК) Визначення пріоритетних завдань на наступний бюджетний період (червень)
30-11-2016
30-12-2016

Підготовка розпису місцевого бюджету


(МФО та ГРБК) готують розпис місцевого бюджету (грудень-січень)
31-07-2016
29-09-2016

Організація складання бюджетних запитів


(ГРБК) Організація складання бюджетних запитів, подання їх до фінансового управління міської ради та забезпечення своєчасності, достовірності та змісту бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту міського бюджету згідно з вимогами фінансового управління. Перегляд мережі, штату і контингенту, що визначають обсяги витрат на утримання відповідних галузей в розрізі кодів функціональної та економічної класифікації, та подання їх з відповідними обґрунтуваннями для узагальнення фінансово-економічному управлінню міської ради у визначені ним терміни; Забезпечення своєчасного та якісного розгляду показників проектів мережі розпорядників бюджетних коштів, здійснення аналізу законності, доцільності і правильності включення у мережу установ (організацій, підприємств). (Серпень-Вересень)
31-08-2016
30-10-2016

Опрацювання розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів


(МФО) Опрацювання розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, розрахованих для місцевих бюджетів на наступний бюджетний період та ухвалених Кабінетом Міністрів України. Опрацювання типової форми проекту рішення про місцевий бюджет, доведений Міністерством фінансів України (Вересень-Жовтень) (ГРБК) Розробка бюджетних запитів Формування звітності про виконання міського бюджету за 9 місяців поточного бюджетного року та подання органам державної казначейської служби
31-12-2015
30-12-2016

Контроль за виконанням міського бюджету


(Податкова) Контроль за правильними і своєчасними розрахунками з міським бюджетом всіх платників податків, зборів, платежів. (Казначейство) Контроль правильності зарахування доходів міського бюджету відповідно до кодів бюджетної класифікації (МФО) Контроль за виконання дохідної частини міського бюджету (1 січня-31 грудня)
31-01-2016
30-03-2016

Оприлюднення звіту про виконня бюджету за рік


(#Виконавчі органи) Оприлюднення на офіційному сайті міської ради рішення про виконання міського бюджету з усіма додатками, бюджету розвитку, цільових програм та інформації про час і місце публічного представлення інформації про виконання міського бюджету. (В десятиденний строк після ухвалення рішення про виконання міського бюджету) (#Виконавчі органи) Публічне представлення інформації про виконання міського бюджету за рік відповідно до показників, бюджетні призначення щодо яких затверджені рішенням про міський бюджет, бюджету розвитку, цільових програм. Надання публічного звіту про ефективність та результативність виконання цільових програм. (До 20 березня року, що настає за звітним)
30-11-2016
01-03-2016

Затвердження міського бюджету


(Керівник фін управління) Доповідь про проект рішення про міський бюджет. (Голова постійної комісії з питань бюджету) Співдоповідь про проект рішення про міський бюджет. (Депутати міської ради) Обговорення доповіді, співдоповіді та проекту рішення про міський бюджет. (Депутати міської ради) Затвердження проекту рішення про міський бюджет або ухвалення іншого рішення з цього приводу. (Виконавчі органи) Оприлюднення на офіційному веб-сайті ради рішення про міський бюджет. В рішенні обов'язково подається текстова частина міського бюджету та показники доходів в межах головних кодів функціональної класифікації, пояснювальної записки, всіх додатків до міського бюджету, включаючи Бюджет розвитку, Громадський бюджет та паспорти програм, які були затвердженні. (до 30 грудня)
31-10-2016
29-11-2016

Розгляд проекту рішення про міський бюджет


(Виконавчі органи) Розгляд проекту рішення про міський бюджет і передача його до міської ради в разі схвалення. (Постійні комісії) Розгляд проекту рішення про міський бюджет, підготовка висновків і зауважень. (Листопад)
31-10-2016
09-12-2016

Розгляд, аналіз та узагальнення всіх пропозицій про зміни та доповнення до проекту міського бюджету


(Постійні депутатські комісії) Обговорення та узгодження показників проекту міського бюджету на наступний бюджетний рік на засіданнях постійних комісій депутатів міської ради (Постійна депутатська комісія з питань бюджету) Розгляд, аналіз та узагальнення всіх пропозицій про зміни та доповнення до проекту міського бюджету. Підготовка висновків щодо доцільності урахування пропозицій у проекті міського бюджету. Всі пропозиції та доповнення, що не стосуються текстової частини міського бюджету, повинні бути збалансовані, тобто у випадку збільшення видатків по одній статті зазначається, по якій статті видатки зменшуються. (Виконавчі органи) Оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради проекту рішення про затвердження бюджету та додатків до нього включаючи пояснювальну записку до проекту бюджету, Громадський бюджет, Бюджет розвитку та проекти паспортів програм, які плануються затвердити за 20 днів до його розгляду в міській раді. (до 10 грудня)
31-12-2015
30-12-2016

Виконання міського бюджету


(МФО) Затвердження розпису міського бюджету (протягом місяця після затвердження міського бюджету) (Виконавчі органи) Забезпечення виконання міського бюджету. (МФО) Забезпечення відповідності розпису міського бюджету встановленим бюджетним призначенням, загальна організація та управління виконанням міського бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету, прогнозування та аналіз доходів міського бюджету. (Податкова) Забезпечення своєчасного та в повному обсязі надходження до міського бюджету податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів відповідно до законодавства (ДКСУ- Державна казначейська служба) Облік всіх надходжень, що належать міському бюджету, повернення коштів, що були помилково або надмірно зараховані до міського бюджету (за поданням органів стягнення, погодженим з фінансово-економічним управлінням міської ради). (з 1 січня по 31 грудня)
31-05-2016
30-07-2016

Подання розрахунків прогнозованих надходжень від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності


(Управління відповідальне за комунальну власність, департамент економіки) Подання розрахунків прогнозованих надходжень від відчудження майна, що знаходиться у комунальній власності управлінням комунальної власності департаменту економічної політики управлінню фінансів департаменту фінансової політики строком до 31.07.2016 року.
30-06-2016
30-07-2016

Проведення інвентаризації програм


(Головні розпорядники) Проведення інвентаризації програм, що реалізуються за рахунок коштів міського бюджету, та аналіз доцільності продовження періоду їх виконання та потреби у фінансових ресурсах на 2017 рік. (1.07.16 - 31.07.2016)
31-10-2016
09-12-2016

Провести громадські слухання проекту бюджету


(МФО) Провести громадські слухання щодо основних показників проекту міського бюджету м.Львова на 2017 рік. (листопад-грудень)
31-10-2016
14-12-2016

Участь в громадських слуханнях


(Громадськість) Контроль проекту рішення про місцевий бюджет з додатками та пояснювальною запискою до нього (Листопад) Участь в громадських слуханнях по проекту бюджету (Листопад- до 15 Грудня)
31-10-2016
29-11-2016

Участь в підготовці бюджету


(Громадськість) Участь в круглих столах, профільних обговореннях по визначенню пріоритетів на наступний бюджетний період (Червень) Домагатися публікації протоколів робочої групи з підготовки бюджет (Червень-Липень) Подача пропозицій до робочої групи та управління фінансів для врахування при складанні бюджету через місцевих депутатів, участь в громадських обговореннях. (Червень-Липень) Контроль за бюджетними запитами головних розпорядників чи підняте питання не загубилося (Серпень) Домагатися участі в процесі проведення інвентаризації програм, що реалізуються за рахунок коштів міського бюджету, та аналіз доцільності продовження періоду їх виконання та потреби у фінансових ресурсах на наступний рік (Липень) Контроль проекту рішення про місцевий бюджет з додатками та пояснювальною запискою до нього (Листопад)
31-07-2016
30-10-2016

Збір даних для контролю за дохідною частиною бюджету


(Громадськість) Через запит на публічну інформацію отримати подання розрахунків прогнозованих надходжень від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності управлінням комунальної власності департаменту економічної політики управлінню фінансів департаменту фінансової політики строком. Аналіз, вартості здачі в оренду комунального майна, подання пропозицій щодо публікації переліку комуанльного майна та вартості його здачі в оренду чи продажу (Серпень-Жовтень)
29-02-2016
30-10-2016

Адвокація вирішення проблем міста


(Громадськість) Проведення адвокаційних кампаній по необхідності вирішення гострої проблеми. Збір підписів під громадську ініціативу (див. статут територіальної громади де визначена необхідна кількість підписів), подати електронну петицію (робота з зацікавленими сторонами, лінійними депутатськими комісіями, розпорядниками коштів, об’єднаннями що представляють інтереси бенефіціарів, участь у прийомі громадян відповідними чиновниками). Вимога запровадження інструменту - Громадських експертних комісій (див. www.gek.sumy.ua). (Березень-Жовтень)
29-02-2016
29-04-2016

Аналіз звіту про виконання бюджету


Участь в публічному звітів про виконання бюджету міста та програми соціально-економічного розвитку (ПСЕР). Аналіз звіту про виконання місцевого бюджету, ПСЕР та місцевих програм. (березень-квітень)
31-12-2015
30-12-2016

Контроль за виконанням дохідної частини бюджету


(Громадськість) В громадськості є обмежений інструментарій за контролем дохідної частини. Нижче наведені кейси які можуть дати гіпотези для проведення громадського контролю: 1) Дохід від здачі в оренду рекламених площ - Кейс Демальянсу в Києві та громадським контролем кількості площ на вул. Сагайдачного. 2) Дохід від парковок 3) Дохід від пайової участі в розвитку інфраструктури (Протягом року)
31-12-2015
30-12-2016

Контроль за виконанням видаткової частини бюджету


(Громадськість) Інструментарій контролю за використанням коштів міського бюджету має декілька складових, а саме: 1) Контроль за дотриманням процедур. 1.1 за вчасністю публікації інформації на сайтах про проведення постійних депутатських комісій, публікації проектів рішень за 20 днів до їх голосування. 1.2 за публікацією розпорядниками плану закупівель 1.3 повідомлення ЗМІ про незвичні об'єкти в бюджеті розвитку 2) Контроль за ефективністю використання коштів 2.1 Контроль за транзакціями органу місцевого самоврядування на порталі E-data 2.2 Контроль за вартістю товарів\робіт закуплених органом місцевого самоврядування на порталі www.prozorro.gov.ua та модулі аналітики http://bi.prozorro.org/sense/app/fba3f2f2-cf55-40a0-a79f-b74f5ce947c2/sheet/HbXjQep/state/analysis (також корисними джерелами інформації є z.texty.org.ua та acm-ua.org) 3) Контроль за якістю та фактичним проведенням робіт: 3.1 за допомогою модулю "Бюджет на мапі" 3.2 сигналізація про проблеми в міській інфраструктурі за допомогою служб "Відкрите місто" чи місцевих петицій. (1 січня -31 грудня)

Складання

Аналіз і контоль

Обговорення і затвердження

Виконання