Бібліотека

Thumb kaznach

Казначейська система

В.І. Стоян, О.С. Даневич, М.Й. Мац
2014

В підручнику розглядається основне коло питань казначейського обслуговування бюджетних коштів в контексті законодавчих та нормативно-інструктивних документів. Висвітлено суть та організацію платіжної системи виконання бюджетів, обслугоування державного та місцевих бюджетів за доходами та видатками органами казначейства, облік та звітність про виконання бюджетів , організацію контролю в системі казначейства.


Thumb budg1

Про місцеві бюджети - людською мовою

Голинська О.В., Золотухін М.Є.
2014

Посібник містить викладений доступною для пересічного громадянина мовою огляд бюджетної системи України, принципів бюджетного устрою, перелік нормативно-правових актів щодо формування та функціонування місцевих бюджетів, учасників бюджетного процесу та окреслення ролі громадянського суспільства у прийнятті бюджетних рішень. В цьому ключі здійснено опис існуючих в Україні інноваційних практик та методик залучення громадян та їх об’єднань до бюджетного процесу, в тому числі у партнерстві з місцевим малим та середнім бізнесом.


Thumb budg sys4

Бюджетна система

Д.І. Дема, Н.М. Фещенко, І.А. Шубенко
2014

Посібник підготовлений відповідно до програми з навчальної ди- сципліни «Бюджетна система», яка включена в навчальні плани підго- товки бакалаврів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит». У ньому подано конспект лекцій, питання для самоконтролю рівня знань, тестові завдання для закріплення матеріалу, термінологічний словник, список рекомендованої літератури.


Thumb misc fin2

Місцеві фінанси

М.О. Євдокімова
2014

У посібнику висвітлено теоретичні й організаційно-правові основи функціонування місцевих фінансів, розглянуто чинну законодавчу базу, проаналізовано сучасну практику формування і використання фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування, розкрито організаційні основи фінансової діяльності суб'єктів комунальної форми власності.


Thumb misc fin3

Місцеві фінанси та перспективи поглиблення фінансової децентралізації в Україні

Волохова І.С.
2014

Ця монографія – комплексне дослідження місцевих фінансів на сучасному етапі розвитку України. Автором проведено узагальнення теоретичних засад функціонування місцевих фінансів та фінансової децентралізації, здійснена розробка методології визначення ступеня фінансової децентралізації, проведене оцінювання ефективності діючого розподілу повноважень між рівнями влади, чинного механізму фінансування надання суспільних благ, сучасного стану фінансового забезпечення власними й закріпленими доходами, міжбюджетними трансфертами. Розглянута проблематика фінансової діяльності органів самоорганізації населення та комунальних підприємств. Запропоновано низку концепцій, націлених на розвиток місцевих фінансів та поглиблення фінансової децентралізації в Україні.


Thumb wb1

Незалежний моніторинг здійснення державних закупівель

І. Шмельова, Н. Піроженко
2013

У посібнику висвітлюються основні принципи та технології проведення незалежного моніторингу державних закупівель представниками організацій громадянського суспільства на місцевому рівні в Україні.


Thumb bobyrenko

Механізми громадського контролю за використанням бюджетних коштів в сфері охорони здоров'я

В.Бобиренко, О.Захарченко, О.Медуниця, О.Пікулицька
2013


Thumb zakup

Як контролювати державні закупівлі на місцевому рівні

А. Ю. Марусов, В. В. Таран, В. В. Агєнтаєва, О. С. Бузулук, К. В. Гандзюк
2013

Посібник, який ви тримаєте в руках, має на меті допомогти громадським активістам, жур- налістам та звичайним громадянам розібратися в Українській системі державних закупівель та забезпечити дієвий контроль за витрачанням бюджетних коштів органами влади. В ньому ви знайдете алгоритми виявлення фактів порушень та зловживань чиновниками на всіх етапах здійснення державних закупівель, дізнаєтесь, як знаходити потрібну інформацію та оскар- жувати протиправні дії чиновників, які приховують від вас інформацію про свою діяльність. Також в посібнику ви знайдете корисні поради для налагодження співпраці з журналістами, що дозволить ефективніше висвітлювати результати ваших розслідувань.


Thumb misc fin1

Місцеві фінанси

О.М. Ніколаєва, А.С. Маглаперідзе
2013

У навчальному посібнику викладено організаційні та методичні засади формування та функціонування інституту місцевих фінансів. Розглянуто сутність та складові їх організації. Розкрито мехінзми управління системою місцевих фінансів, збалансування місцевих бюджетів.


Thumb tender

Стандарт відкритості та прозорості державних закупівель для органів місцевого самоврядування в Україні

Андрій Марусов, Олексій Хмара, Олена Власова
2013