Бібліотека

Thumb ox zdor

Законодавчі засади здійснення державних закупівель в сфері охорони здоров'я

І.Власенко, В.Таран, В.Тарнай, Н.Шимко
2015


Thumb krashi praktuku

Кращі практики бюджетної прозорості та підзвітності органів місцевого самоврядування

Тарнай В.А., Карелін С.І., Корнилюк С.В.
2015

У посібнику “Кращі практики бюджетної прозорості та підзвітності органів місцевого самоврядування” (за ред. В.А. Тарная) представлені кращі практики, які були виділені при порівнянні між собою зібраних стратегій розвитку (розділ II), програм соціально економічного розвитку (розділ III), звітів про виконання бюджету (розділ IV) і пояснювальних записок до них (розділ V) міст-обласних центрів. У розділі I посібника описано законодавчі засади прозорості та підзвітності в бюджетній сфері.


Thumb zak1

Алгоритм моніторингу державних закупівель

Г. Канєвський, О. Кульчицький
2015


Thumb obkl

Планування та управління фінансовими ресурсами територіальної громади

О.Кириленко, Б.Малиняк, В.Письменний, В.Русін
2015

Розкрито особливості формування і використання фінансових ресурсів територіальних громад, враховуючи переваги та недоліки бюджетної децентралізації. Значну увагу приділено виявленню наслідків бюджетної реформи для удосконалення видатків місцевих бюджетів. Проведено аналіз складу доходів місцевих бюджетів та визначено можливості органів місцевого самоврядування у їх формуванні. Охарактеризовано систему міжбюджетних відносин і виявлено перспективи вирішення проблем територіальних громад за допомогою трансфертної політики. Обґрунтовано заходи з забезпечення прозорості бюджетного процесу, поліпшення взаємодії його учасників. Оцінено фінансовий стан комунальних підприємств та визначено участь місцевої влади в управлінні ними. Виявлено можливості посилення фінансового контролю на місцевому рівні в умовах демократизації суспільного життя. Значну увагу приділено розкриттю потенційних джерел залучення коштів для територіальних громад. Вироблено рекомендації з усунення корупції у сфері формування та використання інансових ресурсів органів місцевого самоврядування.


Thumb vidmuv dlja chajn

Відмивання грошей для чайників

Global Witness
2014

Для того щоб підняти обізнаність громадян, експерти Центру політичних студій та аналітики переклали короткий інформаційний посібник британської НУО “Global Witness” по відмиванню коштів. Чим більше людей дізнаються про такі схеми тим більшим виявиться супротив суспільства до фактів відмивання коштів.


Thumb sulov

Законодавчі засади здійснення державних закупівель для силових структур

Р.Балабан, Г.Канєвський, В.Таран, І.Власенко, Н.Шимко
2014

Цей посібник допоможе полегшити роботу державних службовців відповідних структур і дозволить скоротити строки прийняття рішень.


Thumb grom instruemntarij

Громадський інструментарій моніторингу і оцінювання використання бюджетних коштів на місцевому рівні

Будник О.О., Тарнай В.А., Марусов А.Ю., Канєвський Г.О.,
2014

У даному посібнику розкриті основні поняття бюджетної системи. Викладені прості схеми, з чого вона складається. Види бюджетів і як вони між собою відносяться. Наведені приклади участі громадськості у бюджетному процесі.Показані складові системи державних закупівель. Порівнюється чинне законодавство з минулим, в зв’язку зі змінами. І роз’яснюється що очікується в результаті цих змін. Прояснюються процедури закупівель, чим вони відрізняються один від одного та коли кожна з них застосовується. Описані ознаки корупційних дій та методика проведення громадського моніторингу. Наведені 6 кейсів з моніторингу державних закупівель. В них, детально описані кроки громадського моніторингу, що необхідно шукати та на якому етапі. Даний підручник надасть відповіді на ці питання журналістам, громадським активістам та небайдужим громадянам, зацікавленим у реалізації громадського контролю та подоланні корупції.


Thumb lviv

Громадський моніторинг міст обласного значення Львівської області

Сторонянська І.З, Другов О.О, Пшик Б.І., Возняк Г.В., Кульчицький І.І.
2014


Thumb budget sys1

Бюджетна система

Хомутенко В.П.
2014

У навчальному посібнику висвітлюються питання теорії та практики формування й використання бюджету, особливості побудови і функціонування бюджетної системи України. Значне місце відведено аналізу процесів формування дохідної та видаткової частин Державного бюджету України, системі бюджетного вирівнювання та міжбюджетних відносин в Україні. Розглянуто процедуру бюджетного процесу та здійснення бюджетного контролю.


Thumb bydget sys2

Бюджетна система

Говорушко Т.А.
2014

У навчальному посібнику розкривається теорія і практика формування бюджетної системи країни. Зміст посібника відповідає програмі навчальної дисципліни «Бю- джетна система» для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», що дозволяє сформувати у студентів сучасні знання щодо сутності бюджетної системи, її функцій, структури, бюджету як основного фінансового плану держави і його фінансування, міжбюджетних відносин, системи доходів і видатків бюджету, дер- жавних запозичень і державного боргу в системі управління єдиним казначейським рахунком.