Ключові показники (KPI)


Модуль "Ключові показники діяльності" - KPIпокликаний створити «Приборну панель міста» (Dashboard) яка б компактно, на одній сторінці, давала вичерпну характеристику динаміки стану справ в адміністративно-територіальній одиниці для пересічного громадянина. Модуль дозволяє створювати інтерактивні діаграми з поясненнями, при кліку на гіперпосилання в тексті опису відбувається завантаження документу, в якому описується стан визначеного показника відповідного року. Модуль дозволяє візуалізувати безліч показників (проте ми радимо обмежитися 18-ма найважливішими – по 6 на кожну групу показників: економічні, соціальні, екологічні, що відповідає трьом основним складовим концепції сталого розвитку суспільства. Можливим є також вибір тривалості часової шкали (три, п’ять та десять років). Для ілюстрації роботи модулю вибрані дані м. Дніпро.


Створюючи цей модуль, ми виходили з гіпотези, що пересічні громадяни не приділяють багато уваги відслідковуванню дій місцевої влади, оскільки більше заклопотані знаходженням засобів для існування. В епоху Twittera і Facebook люди перестали читати багатосторінкові документи, що продукуються органами влади (цей феномен в мережі Інтернет називають – «многобукв») – це ставить виклик перед органами влади, яким чином комплексно донести інформацію до виборця в такому вигляді, в якому він міг би її “перетравити” і зробити осмислений умовивід про рух стану справ в регіоні в позитивному чи негативному напрямку. Це рішення доступне на мобільному додатку, що дозволяє переглядати стан KPI в себе на мобільному телефоні, з можливістю в один клік перейти до аналітичного лонгрід документу в якому описаний детальний стан справ, проблеми, причини та варіанти вирішення проблем.

В комбінації з правильним тегуванням новин на сайті органів влади та соціальних мереж, відкривається можливість створення мобільних додатків, що фільтрували б для користувачів новини за тегом показника з «Приборної панелі», що їх безпосередньо цікавить. Це може вивести рівень комунікації між органами влади та журналістами чи громадянами на якісно новий рівень.

В колективному несвідомому образ місцевої влади носить негативну конотацію, що підтверджується опитуваннями соціологічної групи Рейтинг[1], відповідно до якого більшість жителів міст вважають, що стан справ в містах йде в неправильному напрямку. Наше припущення полягає в тому, це відбувається через формування негативного іміджу засобами масової інформації («зрада» краще “медійно продається”, людей стільки раз “кидали”, що вони песимістично налаштовані і очікують «зради», тому журналісти зорієнтовані на її пошук), з іншої сторони відсутність практики чіткого декларування цілей та регулярного моніторингу їх досягнення в органах як центральної влади, так і органах місцевого самоврядування стала усталеною практикою.


Результати опитування групи «Рейтинг» за лютий 2016

На рівні документів місцевого самоврядування прослідковується відсутність чітко сформульованих цілей та індикаторів, що відповідали б SMART- параметрам[2], слабка система збору інформації, дефіцит процедур моніторингу та аналізу інформації, більшість планових та стратегічних документів можна охарактеризувати як декларацію про наміри. Також низькою є спроможність органів влади до впровадження ІТ-рішень.

Не дивлячись на це, ми переконані, що індикатори повинні будуватися в канві концепції сталого розвитку[3]. В рамках цієї концепції рухаються розвинені країни, що дає надію на те, що цей підхід може бути використаний в Україні. Не дивлячись на те, що показники однозначно будуть відмінними від проголошених ООН, є спільний знаменник, до якого ми пропонуємо привести цю модель – це згрупувати показники розвитку міста в три групи: економічні, соціальні та екологічні показники.

Частину розрізненої інформації можна знайти на сайтах обласних управлінь статистики, але вона покликана задовольняти потреби в інформації Державної служби статистики, а не потреби пересічних громадян, стан збору екологічної статистики та її доступність для громадян залишають бажати кращого.

Даний модуль є своєрідним викликом перед очільниками органів місцевого самоврядування, адже він передбачає створення механізму який відображав би реальний стан справ та давав можливість в зручний спосіб добратися до аналітичних лонгрід документів, в яких описані проблеми та причини недосягнення тих чи інших показників. Це може слугувати одним з інструментів підвищення якості дискусії під час громадських обговорень проблем міста, підвищення підзвітності та гудвілу[4] органу місцевої влади.[2] S(Specific)M(Measurable)A(Attainable)R(Relevant)T(Time-bound) – Конкретні, Вимірювані, Досяжні, Реалістичні, Релевантні, З дедлайнами. І Бажано з визначенням відповідальних осіб.

[3] Sustainable Development Goals http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

[4] Гудвіл - нематеріальний актив, під яким розуміють, вартість ділової репутації.