Порівняти бюджети


Важливою особливістю програмного забезпечення "Відкритий бюджет" є можливість порівнювати бюджети різних адміністративно-територіальних одиниць[1]. Для визначення достатності виділених ресурсів на ту чи іншу статтю видатків не достатнім є порівняння абсолютних величин (статті бюджету м. Київ значно перевищують відповідники бюджету м. Ужгорода), тому в ПЗ реалізована можливість розрахунку бюджету на одного жителя та бенефіціара по кожній бюджетній статті.

Значні відхилення в фінансуванні бюджетних статей можуть свідчити про відмінні підходи місцевої влади до вирішення проблеми відповідної сфери чи ефективності\не ефективності використання ресурсів. Цей модуль дозволяє через відмінності в фінансуванні піднімати дискусію про запозичення досвіду інших громад в вирішенні місцевих проблем.

Перевірити роботу модулю можна тут.[1] Наявність інформації по адміністративно-територіальній одиниці залежить від органу місцевого самоврядування чи виконавчої влади, які відповідальні за внесення інформації на портал. Перелік органів влади що підключилися до відкритого бюджету можна побачити на головній сторінці сайту.