Місцеві програми


Модуль в розробці !


Прикінцеві положення бюджетного кодексу[1] передбачають перехід до використання програмно-цільового методу формування місцевих бюджетів. Що ставить перед нами виклик створення візуалізацій програм та їх цільових індикаторів.


Модуль «Місцеві програми» базується на паспортах програм створення яких передбачено бюджетним кодексом України. Паспорт бюджетної програми передбачає визначення 4 груп показників витрат, ефективності, якості.Модуль «Місцеві програми» формує зведену візуалізацію поділену за сферами з можливістю обрати сферу і рік. Кожна програма містить назву, коротку описову частину та статус виконання.
Обравши програму користувач може побачити інформацію про головного розпорядника, та розпорядника нижчого рівня, законодавчі та підзаконні акти що стали підставою для виконання програми та ключові цілі які переслідує програма. Меню вибору показників дає можливість обрати та відобразити на візуалізації один з індикаторів (витрат, продукту, ефективності та якості) програми, з автоматичними виведенням середнього річного значення за період програми. Завантаження плану асигнувань за програмою дозволяє відобразити по-місячну візуалізацію.Також передбачена можливість завантажувати орієнтовний перелік робіт по виконання програми.  З зазначенням дедлайнів кожного з етапів, відповідального, звітів з зазначенням відсотку виконання задач та їх ієрархії. Модуль вибудовує їх в графік Ганта, що дозволяє відображати стан виконання не тільки цілої програми але й її елементів та дає розуміння на якому етапі програма отримала затримку та хто відповідальний за цей компонент.

На даний момент органи місцевого самоврядування, в переважній більшості, для верстки паспортів бюджетних програм, використовують програмне забезпечення побудоване на базі 1С, яке не дає можливості вивантаження паспортів в машиночитному вигляді (.dbf). Для автоматичного підвантаження даних ця інформація є критичною. Проблема може бути вирішена трьома способами: 1) Через отримання даних паспортів програм в машиночитному вигляді через органи ДКСУ, 2) Через апгрейд програмного забезпечення 1С на місцях в частині вивантаження паспортів в форматі .dbf 3) через завантаження інформації в формах розроблених командою Ейдос.