Бюджет


Модуль «Бюджет» дозволяє створювати візуалізацію дохідної та видаткової частини місцевих бюджетів. Видаткова частина може бути представлена в різних розрізах: функціональному, відомчому, економічному чи з використанням кодів тимчасової класифікації видатків.


Програмне забезпечення здатне відображати деталізацію за рядом параметрів: загальним та спеціальними фондами, квартальним та місячним розрізом, з використанням наростаючого підсумку чи без нього. Також передбачено можливість обирати: валюту грн.\$, деталізацію per\household[1], per\capita[2] та per\beneficiary[3], інфраструктурні видатки можуть бути відображені в розрахунку на квадратний кілометр адміністративно-територіальної одиниці. До кожного коду класифікатора можна прикріпляти файли для завантаження та пояснення.


При введенні інформації автоматично генерується 4 види візуалізації – бульбашкова та кругові діаграми, горизонтальна гістограма та таблиця. Всі візуалізації є інтерактивними, – тобто дозволяють, при кліку на будь яку статтю, провалюватися “в глибину”, наскільки це дозволяє бюджетний класифікатор та дані введені користувачем. Це відкриває можливість створити систему, яка б дозволила платникам податків, які відвідають сайт ради, пройти через агреговані суми видатків місцевого бюджету до видатків установ послугами яких вони користуються, та побачити, яку частину коштів вони персонально отримують у відповідь на сплату податків.


При завантаженні планових та фактичних показників автоматично розраховується % виконання по кожній статті бюджету з індикацією перевищення плану та значного недовиконання по кожній з бюджетних статей.


При завантаженні дохідної та видаткової частини бюджету програмне забезпечення автоматично генерує інтерактивну Sunkey діаграму, що відображає взаємозв’язок доходів та видатків місцевого бюджету і перетікання коштів через загальний та спеціальний фонд бюджету, модуль також автоматично показує відхилення по кожній статті в порівнянні з попереднім роком. Бюджет містить десятки а подекуди й сотні окремих статей, для зручності користування модулем програмне забезпечення агрегує статті що менші за 5% в групу «Агреговані доходи» та «Агреговані видатки». Ступінь агрегації 5%, 3% чи 0% можна обрати в лівому верхньому меню навігації.


Фінансові органи місцевого самоврядування в Україні користуються різним програмним забезпеченням для формування та адміністрування місцевих бюджетів. Частина рішень побудована на основі системи 1С, деякі використовують АІС «Місцеві бюджети», дехто користується рішеннями на основі системи «Парус», окремі створюють власні програмні продукти. Це поставило перед нами достатньо складну задачу створення гнучкого рішення, що дозволило б оперувати з наборами даних різної структури. В результаті було реалізовано декілька варіантів завантаження файлів з різною структурою.

[1] Величина бюджетного рядку ділиться на кількість домогосподарств адмін.-тер. одиниці

[2] Величина бюджетного рядку ділиться на кількість жителів адміністративно-територіальної одиниці

[3] Величина бюджетного рядку ділиться на кількість одержувачів товарів чи послуг що були придбані за кошти з цього бюджетного рядка.