Заходи оперативних цілей Стратегічного плану економічного розвитку міста Херсона,

які  виконувалися у 2012 році та передбачається виконувати у 2013 році

 

Зміст заходу

Відповідальні

Термін виконання

Фінансування у 2012 році,

тис. грн.

Стан виконання

 

Стратегічна ціль А.1. Оптимізувати інвестиційну політику міської ради і створити привабливий інвестиційний клімат.

 

Оперативна ціль А.1.2. Створити окремий структурний підрозділ зі сприяння залученню інвестицій.

 

 

 

 

 

потреба у фінансуванні

профінансо-вано (очікуване)

 

 

1.       

Ініціювати реструктуризацію відділу сприяння розвитку підприємництва, пропаганди економічних можливостей міста, залучення інвестицій та зовнішньоекономічних зв’язків та відділу розвитку виробничих ресурсів та ринку товарів. Провести перерозподіл функціональних повноважень працівників зазначених відділів.

Перший заступник міського голови;

управління економічного розвитку

2010 р.

-

-

Не виконано.

Ініційовано питання реструктуризації управління економічного розвитку з перерозподілом функціональних повноважень, у т.ч. і відділу сприяння розвитку підприємництва, пропаганди економічних можливостей міста, залучення інвестицій та зовнішньоекономічних зв’язків та відділу розвитку виробничих ресурсів та ринку товарів.

 

2.       

Підготувати проект рішення міської ради щодо зміни структури управління економічного розвитку.

Управління економічного розвитку

 

ІV кв. 2010 р.

-

-

Не виконано.

 

 

Стратегічна ціль А 2. Створити нові інвестиційні продукти.

 

Оперативна ціль А 2.1. Провести інвентаризацію та створити і оприлюднити реєстр вільних земельних ділянок.

 

1.

Створити міську комісію з інвентаризації земельних ділянок міста для створення інвестиційного продукту для промислових інвесторів.

Перший заступник міського голови;

департамент містобудування та землекористування

Протягом 2011 року

-

-

Виконано.

Розпорядженням міського голови від 28.07.2011 № 364-р створено робочу групу  з інвентаризації земельних ділянок міста.

 

 

Стратегічна ціль А.3. Промоція інвестиційних можливостей міста.

 

Оперативна ціль А.3.1. Створити інвестиційний розділ на офіційному веб - порталі міста.

 

1.

Робочій групі для реалізації проекту веб-сайту визначитися з пакетом інформаційних і промоційних матеріалів для розміщення на сайті міської ради в інвестиційному розділі.

Заступник міського голови;

відділ інформаційного та програмного забезпечення

2010

-

-

Виконано.

На офіційному сайті міської ради створено інвестиційний розділ, в якому розміщено інформацію щодо інвестиційних можливостей міста.

Продовжити виконання заходу в 2013 році.

 

13.

Забезпечити постійне надання оновленої та опрацьованої інформації для інвестиційного розділу офіційного веб-сайту міста, супровід директорії, оновлення та актуалізацію інформації.

Управління економічного розвитку;

відділ інформаційного та програмного забезпечення

Постійно

-

-

Виконано.

Щоквартально оновлюється інформація в розділі «Інвестиційна діяльність» на офіційному сайті міста.

 

14.

Забезпечити постійне поповнення та оновлення інформації в інвестиційному розділі на офіційному веб-сайті міста.

Відділ інформаційного та програмного забезпечення

Постійно

-

-

Виконано.

Постійно здійснюється поповнення та оновлення інформації в інвестиційному розділі на офіційному веб-сайті міста.

 

Оперативна ціль А.3.3. Сприяти розвитку міжнародного співробітництва міста.

 

1.

Передбачити в проекті міського бюджету кошти на іміджеві – презентаційні витрати.

Департамент бюджету і фінансів;

управління економічного розвитку

2012

-

-

Не виконано.

В проекті міського бюджету на 2012 рік кошти на   іміджеві – презентаційні витрати не передбачалися.

 

2.

Розпочати співпрацю з Українським центром сприяння іноземному інвестуванню.

Департамент бюджету і фінансів;

управління економічного розвитку

2011

-

-

Виконано.

Проведено дослідження досвіду інших міст України щодо залучення до місцевих бюджетів іноземних інвестиційних ресурсів шляхом випуску облігацій місцевих позик.

 

 

3.

Координувати та систематизувати роботу в місті щодо розвитку міжнародного співробітництва.

Управління економічного розвитку

Постійно

-

-

Виконано.

З метою поширення інвестиційної привабливості міста з початку 2012 року проведено 18 зустрічей з представниками зарубіжних країн.

 

5.

Забезпечити координацію виставкової діяльності у місті. Розробити план виставкових заходів на 2013 рік

Управління економічного розвитку

Грудень 2012 р.

-

-

Виконано.

Щорічно розробляється план виставкової діяльності у м. Херсоні, який затверджується розпорядженням міського голови. Працівники виконавчих органів міської ради постійно беруть участь у засіданнях виставкової ради облдержадміністрації.

Продовжити роботу в 2013 році

 

6.

Акумулювати інформацію щодо проведення виставок-ярмарків за кордоном та міжнародних виставок в Україні, сприяти організації бізнес-зустрічей з іноземними партнерами, діловими колами.

Управління економічного розвитку

Постійно

-

-

Виконано.

Інформація висвітлюється на офіційному сайті міста та сайті ХМФПП, а також у газеті «Херсонський вісник».

 

7.

Брати участь у роботі щорічних інвестиційних форумів, заходів, у семінарах, конференціях з питань залучення інвестицій та розвитку міжнародних зв’язків.

Президент ТПП (за згодою);

управління економічного розвитку

Постійно

-

-

Виконано.

   У квітні 2012 року взято участь у підготовці ІІ туристичного форуму «Розвиток екологічного туризму в країнах Чорноморського басейну: ресурси та інновації».

   У вересні 2012 року на щорічному Міжнародному інвестиційному форумі «Таврійські горизонти: співпраця, інвестиції, економічний розвиток» представлена велика кількість інвестиційних проектів, зацікавлених інвесторів та, що найважливіше, підписано цілий ряд Меморандумів щодо реалізації проектів у галузі АПК.

У листопаді 2012 року проведено Четвертий Міжнародний екологічний форум «Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета».

 

8.

Встановити прямі відносини з основними інвестиційними фондами, компаніями та банками для отримання умов та вимог, відповідно до яких вони працюють із місцевими органами влади.

Перший заступник міського голови;

управління економічного розвитку

Постійно, після виконання цілі А 1.2.

-

-

-       Під час роботи Міжнародного інвестиційного форуму "Таврійські горизонти: привабливість, співпраця, інвестиції, економічний розвиток", підприємствами міста представлені інвестиційні проекти, які планується передбачити до реалізації, а саме: ПрАТ “Херсонський нафтопереробний завод”,  Торговельно-культурний центр “Fabrika”, гіпермаркет “Епіцентр”; стратегічні регіональні проекти: “Південна дуга” та Проект будівництва мостового переходу через Бериславське шосе в районі вул.Залаегерсег; інвестиційний проект “Створення комунального флоту м.Херсона” та інвестиційний запит “Транспортна модель м.Херсона”, розробниками яких є управлінням транспортної, дорожньої інфраструктури і зв’язку департаменту житлово-господарського господарства.

 

9.

Організувати роботу з містами України та містами-побратимами (партнерами) в сфері обміну досвідом щодо залучення іноземних інвестицій.

Управління економічного розвитку

 

Постійно

-

-

У стадії виконання.

 Після виконання цілі А 1.2.

 

10.

Забезпечити висвітлення інформації про іміджеві заходи, із залученням суб’єктів міжнародної діяльності, дипломатичних представництв, іноземних інвесторів.

Управління громадських зв’язків;

відділ інформаційного та програмного забезпечення;

управління економічного розвитку

Постійно

-

-

Виконано.

Постійно здійснюється висвітлення інформації на сайтах міської ради, ХТПП, ХМФПП, в офіційному друкованому виданні міської ради - газеті «Херсонський вісник», газетах «Горожанин.Горожанка», «Херсон Маркет плюс», на  ХОДТРК «Скіфія», інших телевізійних та радіоканалах.

 

 

11.

Провести стажування спеціалістів виконавчих органів міської ради в містах України, за кордоном, де є позитивний досвід залучення інвестицій.

Заступник міського голови;

управління економічного розвитку

За окремим графіком

-

-

Не виконано.

Перенести термін виконання пункту 11 на 2013 рік, за умови втрати чинності постанови Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 № 943 "Про економію бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів".

 

Стратегічна ціль В.1. Оновити Генеральний план міста, встановити нові межі і провести зонування міста.

 

Оперативна ціль В.1.1. Провести роботу з оновлення Генерального плану міста та розширення його меж.

 

8.

Провести процедуру погодження та затвердження Генерального плану міста.

Управління містобудування та архітектури департаменту містобудування та землекористування

IV кв. 2010

183,0

40,3

У стадії виконання.

З метою затвердження Генерального плану міста, Програмою розроблення (оновлення) містобудівної документації у м. Херсоні на 2012 – 2014 роки передбачено розроблення розділів "Інженерно-технічні заходи із цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час та особливий період" та "Історико-архітектурний опорний план з визначенням режиму регулювання забудови в межах історичного ареалу". Після розробки відповідних розділів Генеральний план буде винесено на розгляд громадськості та міської ради.

 

11.

Розробити план дій зі створення сучасного комплексу електронно-обчислювальної системи комунальної власності та актуалізації Генерального плану міста.

Управління економічного розвитку;

управління комунальної власності

IV кв. 2010

-

-

У стадії виконання .

Підготовлено проект рішення міської ради « Про затвердження порядку формування реєстру комунальної власності м.Херсона».

 

Оперативна ціль В.1.2. Розробити і затвердити нові Правила забудови міста.

 

6.

Розробити проекти розподілу території кварталів, мікрорайонів.

Управління містобудування та архітектури департаменту містобудування та землекористування

2010-2020рр.

-

-

У стадії виконання.

Виконується постійно замовниками будівництва за власні кошти.

 

Стратегічна ціль В.2. Зберегти самобутній зовнішній вигляд міста.

 

Оперативна ціль В.2.4. Сприяти розвиткові ОСББ.

 

3.

Провести низку „круглих столів”, зборів за місцем проживання для роз’яснювальної роботи (згідно з розробленим планом).

Управління житлового господарства департаменту житлово-комунального господарства;

голови районних у місті рад (за згодою)

 

2011 р.

-

-

У стадії виконання.

Рішенням міської ради від 28.12.2010  № 23 районним у місті радам делеговані повноваження щодо створення ОСББ, реєстрації статутів та організації їх роботи, надання консультативно-методичної допомоги в їх діяльності. Також з метою сприяння створенню ОСББ, формування нової системи управління житловим фондом, що базується на договірних відносинах, та для підвищення рівня обізнаності населення із вимогами нормативно-правових актів, розпорядженням міського    голови      від       22.12.2009       № 851 р створено дорадчий комітет з питань розвитку ОСББ. Планується розробка заходів щодо розвитку ОСББ та системи заохочення ініціаторів їх створення.

Продовжити виконання заходу в 2013 році.

 

5.

Провести підготовку матеріалів для ініціативних груп, надати допомогу в обстеженні технічного стану будинків.

Департамент житлово-комунального господарства

 

2011 р.

-

-

У стадії виконання.

Після реєстрації ОСББ, враховуючи заяви голів правлінь ОСББ, разом з представниками інспекції з нагляду за станом житлового фонду при управлінні житлового господарства департаменту житлово-комунального господарства  постійно надається допомога в проведенні обстеження технічного стану житлових будинків, про що складаються відповідні акти, копії яких надаються ОСББ. Також об’єднанням надається допомога в передачі бухгалтерської, технічної документації та документів паспортного обліку. Житлово-експлуатаційними підприємствами вносяться зміни до чинних договорів з утримання житлових будинків та прибудинкових територій, направляються звернення до виконкому міської ради, МКП „ВУВКГ м.Херсона”, теплопостачальних організацій, ВАТ „Херсонгаз”, ВАТ „Херсонобленерго”, спеціалізованих підприємств, які здійснюють обслуговування ліфтів, про зміну обслуговуючого підприємства.

 

 

9.

Провести навчання керуючих будинками.

Департамент житлово-комунального господарства

 

2011 р.

-

-

У стадії виконання.

Постійно надається консультаційно-методична допомога ОСББ.

 

Продовжити виконання заходу в 2013 році.

 

Стратегічна ціль В 3. Провести упорядкування, відновлення та створення нових зелених зон міста.

 

Оперативна ціль В 3.1. Визначити і затвердити межі парків і зелених зон, провести інвентаризацію зелених насаджень міста.

 

2.

Отримати від управління містобудування та архітектури департаменту містобудування та землекористування уточнений перелік парків та скверів міста Херсона (із зазначенням наданого статусу) відповідно до затвердженої містобудівної документації.

Департамент містобудування та землекористування;

департаменту житлово-комунального господарства

2010 р.

-

-

У стадії виконання.

Перелік існуючих та проектованих зелених територій загального призначення зазначено в текстових матеріалах Генерального плану м.Херсона.

Продовжити виконання заходу в 2013 році.

 

3.

Відповідно до наданого переліку, визначитися з питання необхідності кількості виділення коштів із бюджету на встановлення меж парків та скверів м. Херсона.

Департамент бюджету і фінансів;

департамент містобудування та землекористування

2010 р.

-

-

Не виконано.

Перенести термін виконання на 2013 рік.

 

4.

Підготувати проект рішення міської ради щодо визначення статусу зон зелених насаджень та розробки проектів землевпорядної документації.

Департамент житлово-комунального господарства

2011р.

-

-

Не виконано.

Перенести термін виконання на 2013 рік.

 

Оперативна ціль В 3.2. Провести упорядкування і реконструкцію парків і скверів.

 

5.

Зробити аналіз стану збереження і поновлення зелених насаджень у місті, з урахуванням його туристичного потенціалу, та розробити заходи щодо упорядкування зелених зон міста.

 

2011 р.

-

-

У стадії виконання.

У 2012 році проведено інвентаризацію об’єктів зеленого господарства:

- парк по вул. Полтавській, 89 (1 частина);

- парк ім. Димитрова;

-сквер Потьомкінський;

- сквер ім. О.С. Пушкіна;

(в районі пл. Свободи);

- сквер Покровський (біля міського рагсу);

- сквер Медиків (у районі вул.Уварова та Миколаївського шосе).

Планується проведення інвентаризації зеленого господарства:

- парк Слави;

- парк ім.Ленінського комсомолу (1 частина).

 

Стратегічна ціль В.4. Розвиток транспорту і дорожньої інфраструктури.

 

Оперативна ціль В.4.1. Створити промислові зони для залучення нових виробничих підприємств.

 

5.

Підготувати проекти рішень щодо розроблення містобудівного обґрунтування (містобудівна документація) як підстави для виготовлення технічних паспортів об’єктів продажу.

Департамент містобудування та землекористування

Постійно

-

-

У стадії виконання.

Розробка проектів містобудівної документації виконується постійно.

 

 

 

Оперативна ціль В.4.4. Визначити земельні майданчики під будівництво елітного житла на комерційній основі.

 

4.

Створити умови для будівництва нової інженерно-транспортної інфраструктури та розвитку окремих територій комплексної забудови.

Департамент містобудування та землекористування

2010-2012рр.

-

-

Виконано.

Надано містобудівні умові на проектування будівництва шляхопроводу по просп. Адмірала Сенявіна – вул.Залаегерсег, здійснюється його будівництво. У складі матеріального корегування Генерального плану м.Херсона розроблено схему громадського транспорту.

 

Стратегічна ціль C.1. Розвиток технічної інфраструктури.

 

Оперативна ціль C.1.2. Запровадити Програму модернізації системи водопостачання та водовідведення та розробити гідравлічну схему водопостачання м. Херсона.

 

4.

Розробити гідравлічну схему водопостачання м. Херсона.

Департамент житлово-комунального господарства

МКП "ВУВКГ м. Херсона"

2010 р.

-

-

Виконується.

Гідравлічна схема водопостачання м.Херсона розробляється НВФ «Еколас»  Замовник робіт – МКП «ВУВКГ м.Херсона». Завершено перший етап – створено електронну карту водопровідних мереж м.Херсона. На базі цієї карти  на сьогодні розробляється гідравлічна схема.

Перенести термін виконання на 2013 рік.

 

Оперативна ціль C.1.3. Розробити довгострокову Програму енергозбереження з урахуванням можливостей використання відновлювальних джерел енергії.

 

3.

Опрацювати дані та підготувати пропозиції.

КП "Комунальна енергосервісна  компанія “;

департамент житлово-комунального господарства

2010 р.

-

-

В стадії виконання.

Здійснюється збирання інформації та її опрацювання.

 

Продовжити виконання заходу в  2013 році.

 

4.

Розробити Програму впровадження заходів з енергозбереження на об'єктах житлово-комунального господарства та соціальної сфери міста.

КП "Комунальна енергосервісна компанія м. Херсона";

департамент житлово-комунального господарства

2010 р.

-

          -

Не виконано.

Перенести термін виконання на 2013 рік, після виконання пункту  3.

 

5.

Підготувати проект рішення міської ради "Про затвердження Програми впровадження заходів з енергозбереження на об'єктах житлово-комунального господарства та соціальної сфери міста" та подати його на розгляд міської ради.

КП "Комунальна енергосервісна компанія м. Херсона";

Департамент житлово -  комунального господарства

2010 р.

-

          -

Не виконано.

Перенести термін виконання на 2013 рік, після виконання пунктів  3-4.

 

Оперативна ціль C.1.4. Вдосконалити газопостачання і розробити Програму його модернізації.

 

5.

Підготувати проект рішення міської ради "Про затвердження Схеми газопостачання м.Херсона" та подати його на розгляд міської ради.

Управління капітального будівництва;

департамент житлово-комунального господарства

2010 р.

-

          -

Виконано.

Рішенням міської ради від 29.04.2011 № 184 затверджено Програму  розвитку та модернізації схеми газопостачання м.Херсона на 2011-2020 роки.

 

6.

Розробити Програму розвитку та модернізації схеми газопостачання  м. Херсона.

Департамент житлово-комунального господарства

2010 р.

-

          -

 

7.

Підготувати проект рішення міської ради "Про затвердження Програми розвитку та модернізації схеми газопостачання м. Херсона" та подати його на розгляд міської ради.

Департамент житлово-комунального господарства

2010 р.

-

          -

 

Оперативна ціль С.1.5. Відкоригувати схему електропостачання м. Херсона.

 

1.

Укласти договір про розробку схеми електропостачання            м. Херсона та надання технічного завдання.

Управління капітального будівництва;

департамент житлово-комунального господарства

2010 р.

-

          -

Не виконано.

На даний час відсутні звернення, доручення та інші документи комунальних служб, органів виконавчої влади вищих рівнів та ВАТ "Херсонобленерго”.

Планується винесення питання щодо доцільності зазначених робіт на сесію міської ради.

Перенести термін виконання на 2013 рік.

 

Оперативна ціль С.1.6. Розробити і впровадити Програму "Чиста питна вода".

 

1.

Підготувати та надати опитувальні листки для збирання даних.

Департамент житлово-комунального господарства

2010 р.

-

-

Виконано.

Рішенням міської ради  від 25.06.2010  № 1547  затверджено комплексну програму реформування та розвитку житлово-комунального господарства на території міста Херсона на 2010-2014 роки, складовою частиною якої є програма реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на території міста Херсона.

 

2.

Обробити дані та підготувати  пропозиції щодо забезпечення населення міста питною водою у відповідності до санітарних норм.

 МКП "ВУВКГ м.Херсона";

Департамент житлово-комунального господарства

2010

-

-

 

3.

Провести аналіз пропозицій та розробити Програму "Чиста питна вода".

Департамент житлово-комунального господарства

2010

-

-

 

4.

Підготувати проект рішення міської ради "Про затвердження Програми "Чиста питна вода" та надати його на розгляд міської ради.

Департамент житлово-комунального господарства

2010

-

-

 

Стратегічна ціль С.2. Розвиток транспорту і дорожньої інфраструктури

 

Оперативна ціль С.2.2. Розробити і впровадити нову концепцію розвитку громадського транспорту в системі єдиного диспетчера

 

2

 

Підготувати проект рішення виконкому про внесення змін до мережі міських автобусних та тролейбусних маршрутів. Підготувати проект рішення виконкому міської ради про оголошення та проведення конкурсу на перевезення пасажирів міськими автобусними маршрутами загального користування. Укласти договори з переможцями конкурсу.

Управління транспортної, дорожньої інфраструктури і  зв’язку департаменту житлово-комунального господарства

 

Постійно

-

-

Виконано.

Відповідно до пункту 2.1.7 Положення про управління транспорту і зв’язку, затвердженого рішенням міської ради від 28.12.2010 № 24, однією із основних функцій УТіЗ є проведення конкурсів, які проводяться згідно з наказами УТіЗ:

- від 21.03.2012 № 23  «Про проведення конкурсів із перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування№ 27,41»;

- від 02.07.2012 № 57 «Про проведення конкурсів із перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування № 9,21,29,48»

- від 18.07.2012 № 62 «Про проведення конкурсів із перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування №1,16,30,34,36,38».

 

Оперативна ціль С.2.3. Сприяти розвитку водного пасажирського транспорту

 

3

Провести обстеження причалів та гідротехнічних споруд для прийняття їх у комунальну власність

Управління транспортної, дорожньої інфраструктури і  зв’язку департаменту житлово-комунального господарства;

КП „Херсонський комунальний порт”,

управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення м.Херсона

2012

-

-

Виконано.

У квітні 2012 року комісією проведено обстеження 40 причалів садівничих товариств, розташованих в акваторії р.Дніпро, в межах адміністративної території, підпорядкованої Херсонській міській раді.

 

4

Забезпечити залучення, на договірних засадах із приватними підприємцями, маломірного флоту для обслуговування городян

Управління транспортної, дорожньої інфраструктури і  зв’язку департаменту житлово-комунального господарства;

КП „Херсонський комунальний порт”

Постійно

-

-

У стадії виконання.

Залучено 5 приватних підприємців, що здійснюють перевезення городян на дачі в дельті   р. Дніпро 13 одиницями маломірного флоту згідно з графіком.

 

Стратегічна ціль С.3. Поліпшити екологічне становище та оптимізувати систему збирання і утилізації твердих побутових відходів.

 

Оперативна ціль С.3.2. Розробити і впровадити довгострокову Програму з охорони довкілля.

 

2.

Здійснити збирання пропозицій щодо зменшення негативного впливу на довкілля підприємств- основних забруднювачів навколишнього середовища міста.

Департамент житлово-комунального господарства

2011рік

-

-

У стадії виконання.

Зроблено запити до установ, що працюють у сфері охорони довкілля, стосовно пропозицій щодо поліпшення екологічного стану міста і запобігання екологічним надзвичайним ситуаціям.

Продовжити виконання заходу в 2013році.

 

3.

Виконати збирання пропозицій виконавчих органів міської ради щодо поліпшення екологічного стану міста та запобігання екологічним надзвичайним ситуаціям.

Департамент житлово-комунального господарства

2011рік

-

-

 

4.

Провести збирання та вивчення інформації щодо стану і перспектив експлуатації та рекультивації існуючого міського сміттєзвалища, вибору земельної ділянки для будівництва нового сміттєпереробного комплексу.

Департамент житлово-комунального господарства

2011рік

-

-

У стадії виконання.

Проведено конкурс на кращий інвестиційний проект технології із переробки твердих побутових відходів та обрано найбільш оптимальну технологію поводження з відходами, яка відповідає місцевим умовам; проводиться конкурс на кращий інвестиційний проект за цією технологією з будівництва сміттєсортувального, сміттєпереробного комплексу.

Рішенням виконавчого комітету міської ради від 17.06.2009 № 317 затверджено Концепцію поводження з твердими побутовими відходами в   м. Херсоні на 2009-2013 роки.

Продовжити виконання заходу в 2013році.

 

6.

Подати на розгляд постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, транспорту, зв’язку, енергозабезпечення, енергопостачання, екології та охорони навколишнього середовища проект Програми та внести до нього зміни за її рекомендаціями.

Департамент житлово-комунального господарства

2011 рік

-

-

Виконано.

Рішенням міської ради від  24.12.2011 № 531 затверджено міську цільову програму "Екологія-2015".

 

Стратегічна ціль    D. 2.       Розвиток людських ресурсів

 

Оперативна ціль D.2.1. Створити умови для професійного росту та особистісного розвитку працівників апарату Херсонської міської ради та її виконавчих органів.

 

5.

Організувати проведення семінарів  із залученням фахівців відповідного спрямування до розгляду науково-теоретичних питань удосконалення системи професійної освіти, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників апарату Херсонської міської ради та її виконавчих органів, їх особистісного розвитку.

Заступник міського голови;

відділ кадрової роботи

 

Протягом року

(щорічно)

-

-

У стадії виконання. У 2011 році організовано та проведено семінари з тем:

-  «Впровадження системи управління якістю в органах місцевого самоврядування»  (завідувач сектора управління діяльністю та фінансовими ресурсами відділу управління розвитком, діяльністю та ресурсами Центру адаптації служби до стандартів Європейського союзу Філатова Л. П.);

-  «Основні положення Закону України «Про запобігання та протидію корупції»  (в.о. начальника управління державної служби Головного управління державної служби України у Херсонській області Гудим І.В.).

Планується проведення семінарів  у  2013 році.

 

 

7.

Розробити заходи щодо  професійної освіти, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників апарату Херсонської міської ради та її виконавчих органів, їх особистісного розвитку на 2012 – 2015 р.р.

Відділ кадрової роботи

 

 

І кв. 2012

-

-

Виконано.

Затверджено   план-графік підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування апарату Херсонської міської ради та її виконавчих органів у Херсонському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

 

9.

На основі пропозицій щодо потреб у підвищенні кваліфікації посадових осіб апарату та виконавчих органів міської ради скласти замовлення на навчання керівних кадрів та спеціалістів апарату міської ради, її виконавчих органів та план-графік навчання.

Відділ кадрової роботи;

Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України;

ОРІДУ НАДУ;

Херсонський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

2011-2015

-

-

Виконано.

Розпорядженням міського голови від 28.01.2011 №149-к затверджено план-графік підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування апарату Херсонської міської ради та її виконавчих органів у Херсонському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

 

10.

Враховуючи потребу кадрів апарату міської ради, її виконавчих органів та пропозиції щодо направлення посадових осіб місцевого самоврядування і осіб, зарахованих до кадрового резерву, на навчання до Національної академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутів, сприяти направленню їх на навчання.

Заступник міського голови;

відділ кадрової роботи

 

2009-2015

-

-

У стадії виконання.

У 2011 році 1 посадова особа виконавчих органів міської ради продовжує навчання  в  Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Крім того, зараховані на навчання до магістратури державної служби Херсонського національного технічного університету 2 особи.

Роботу щодо замовлення на навчання за спеціальністю державного управління  буде продовжено у 2013 році.

 

11.

Здійснити вивчення власних ресурсів, можливостей та потреб стосовно забезпечення ефективної реалізації Програми професійної освіти, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників апарату Херсонської міської ради та її виконавчих органів, їх особистісного розвитку на 2009 – 2015 р.р

Робоча група;

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

Управління державної служби Головного управління державної служби України в Херсонській області;

Методичний кабінет при управлінні освіти міської ради;

Відділ кадрової роботи

2009-2015

-

-

 У стадії виконання.

Здійснюється робота щодо вивчення власних ресурсів, можливостей та потреб стосовно забезпечення ефективної реалізації Програми професійної освіти, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників апарату Херсонської міської ради та її виконавчих органів, їх особистісного розвитку.

 

12.

Організувати проведення постійно діючих тренінгів:

 

- «Особистісне зростання та адаптація» –  для  новопризначе-них працівників  апарату Херсонської міської ради та її виконавчих органів;

- «Формування та використання управлінських комунікацій» –  для керівників виконавчих органів Херсонської міської ради

 

 

- «Формування командної взаємодії в колективі» (Team building)» – для працівників  апарату Херсонської міської ради та її виконавчих органів.

 

 

 

 

Заступник міського голови;

відділ кадрової роботи

 

 

 

2012  року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVквартал 2011 р.

-

-

У стадії виконання.

Проведено 2 тренінгових сесії  в управлінні комунальної власності Херсонської міської ради. 

Продовжити виконання заходу в 2013 році.

 

 

 

 

Оперативна ціль    D. 2. 2.    Сприяти формуванню єдиного освітнього простору.

 

5.

Сформувати бази даних технічного та навчально-методичного забезпечення освітніх закладів міста.

Управління освіти

Щоквартально

У межах фінансування освітньої галузі

 

Виконано.

На сайті управління освіти систематично оновлюються інформаційні матеріали загальноосвітніх закладів міста та висвітлюються новини освітньої галузі міста.

 

 

7.

Розмістити інформацію навчальних закладів на сторінках освітнього сайту.

Управління освіти

Щоквартально

 

10.

Організувати створення навчальних комп’ютерних комплексів та оснащення їх комп’ютерною технікою на базі загальноосвітніх  навчальних закладів №14,32,37,41,52,55, гімназій № 6,20.

Управління освіти

2011 рік

У стадії виконання.

У всіх загальноосвітніх закладах міста в наявності комп’ютерна техніка. Комп’ютерними класами забезпечено 89% загальноосвітніх навчальних закладів міста. Інтернет-мережею забезпечено 100% загальноосвітніх навчальних закладів.  Інтернет-бібліотеки діють уже в 28 навчальних закладах міста, де активно впроваджуються інформатизовані технології. У 52 навчальних закладах у наявності мультимедійні проектори, якими обладнано 100 класів. Бібліотеки 52 загальноосвітніх закладів  облаштовані комп’ютерною технікою. На сьогодні у 23 навчальних закладах наявні СМАРТ-дошки, якими обладнано 37 класів. На сьогодні у 54 навчальних закладах (87%) є свої інтернет - сторінки.

Подальша компютеризація шкіл продовжиться в 2013 році.

 

11.

Поетапно відкрити в навчальних закладах міста інтернет-бібліотеки:

І етап – у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів;

ІІ етап – у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІ ступенів.

Управління освіти

2009-2011

У стадії виконання.

Бібліотеки 52 загальноосвітніх загальноосвітніх навчальних закладів  оснащені комп’ютерною технікою. Триває процес відкриття інтернет-бібліотек у школах, уже діють інтернет-бібліотеки  в 28 навчальних закладах, де активно впроваджуються інформатизовані технології в роботі шкільної бібліотеки.

 

Оперативна ціль D.2.3. Забезпечити перепідготовку фахівців для потреб економіки міста.

 

7.

Залучати до проведення тижнів профорієнтації «У світі професій», Днів творчості спеціалістів Міського центру зайнятості, фахівців підприємств та установ міста.

Управління освіти

Постійно

У межах фінансування освітньої галузі

 

     У стадії виконання.  

До проведення тижнів профорієнтації у навчальних закладах міста залучаються фахівці підприємств та установ міста, спеціалісти центру зайнятості.

 

 

Оперативна ціль D.2.4. Ініціювати розробку Програми якісного поліпшення системи професійно-технічної освіти.

 

2.

Забезпечити у професійно-технічних училищах м.Херсона підготовку та перепідготовку, підвищення кваліфікації осіб із числа незайнятого населення.

Міський центр зайнятості (за згодою);

Управління освіти

Постійно

-

-

У стадії виконання.

Обласним центром зайнятості здійснюється перепідготовка незайнятого населення на базі Херсонського вищого професійного комерційного училища, Херсонського професійного суднобудівного ліцею.

 

4.

Укласти угоди про співпрацю загальноосвітньої школи №48, школи-садка-інтернату №29 (для дітей з вадами слуху) з медичним коледжем, УПП УТОГ та професійним ліцеєм побутового обслуговування, машинобудівним ліцеєм, ліцеєм харчової промисловості, ВПУ №2.

Управління освіти

Щорічно,

до 01.09

У межах фінансування освітньої галузі

 

Виконано.

Для працевлаштування учнів з вадами слуху  навчально-виховного комплексу №48, які є вихованцями школи-садка-інтернату №29, укладено угоди  з Херсонським медичним коледжем, УТОГ. У 2011 році 1 випускник закладу вступив до Херсонського медичного коледжу; 1 – до Херсонського коледжу харчової промисловості №9.

 

 

5.

Укласти угоди про співпрацю спеціальних шкіл №1,2 з професійними ліцеями.

Управління освіти

Щорічно,

до 01.09

 Виконується

Щорічно в спеціальній загальноосвітній школі №1 проводиться день відкритих дверей професійних ліцеїв.

 

Стратегічна ціль D.3. Розвиток туризму (в т. ч. екологічний у дельті Дніпра).

 

Оперативна ціль D.3.2. Привести в належний стан зони відпочинку в місті (пляжі, парки, сквери, показові об’єкти) та забезпечити насичення їх інфраструктурою.

 

1.

Створити робочу групу  з питань розвитку та утримання зон відпочинку в місті.

Департамент житлово-комунального господарства

2011 р.

-

-

Не виконано.

Перенести термін виконання заходу на 2013 рік.

 

2.

Вивчити стан забезпечення зонами відпочинку в місті  та можливості щодо створення нових.

Департамент  житлово-комунального господарства

2010

-

-

Не виконано.

Перенести термін виконання заходу на 2013 рік.

 

8.

Провести нараду з відповідними структурами стосовно приведення в належний стан зон відпочинку в місті та забезпечити насичення їх інфраструктурою.

Департамент житлово-комунального господарства

Щорічно

-

-

У стадії виконання.

Щорічно, на початку курортного сезону, проводяться наради щодо приведення в належний стан зон відпочинку в місті та забезпечення насичення їх належною інфраструктурою.

 

9.

Укласти договір про очищення дна річки на пляжах міста.

Департамент  житлово-комунального господарства

Щорічно

-

-

    У разі виділення коштів з міського бюджету на роботи з очищення дна річки на пляжах міста, буде укладено договір .

 

Оперативна ціль D.3.8. Проводити фестивалі та виставково-ярмаркові заходи на постійній основі.

 

5.

Забезпечити участь суб’єктів господарювання у виставково-ярмаркових заходах:
- підготувати та надіслати листи-запрошення підприємцям, які займаються торговельною або іншими видами діяльності, про участь у заході;

- провести нараду з керівниками - потенційними учасниками заходу або у телефонному режимі роз’яснити важливість проведення заходу;

- зацікавити та запросити особисто керівників підприємств до участі у виставково- ярмарковому заході.

Управління споживчого ринку;

управління економічного розвитку; управління культури

Постійно

-

-

У стадії виконання.

Управлінням споживчого ринку міської ради спільно з обласною державною адміністрацією постійно опрацьовується з керівниками підприємств місцевої промисловості, агропромислового комплексу та суб’єктами малого підприємництва питання їх участі в ярмаркових заходах.

У місті проведено 4 обласних сільськогосподарських ярмарки та заплановано один у грудні на території чотирьох мікрорайонів міста.

Щодо вжиття заходів для активізації ярмаркової торгівлі сільсько-господарською продукцією та продовольчими товарами у березні – вересні 2012 року у місті проведено 90 виставок-продажу товарів.

Учасникам ярмарків надаються безкоштовні послуги.

 

Оперативна ціль D.3.9. Розробити розділ „Туризм” на офіційному веб-порталі міста.

 

3.

Провести збирання інформації щодо туристичного обслуговування гостей та мешканців міста та систематизувати її.

 

Створити і розмістити Херсонський туристичний веб-портал «Херсон-туристичний сьогодні».

Управління економічного розвитку;

управління культури;

управління освіти;

управління охорони здоров’я;

управління громадських зв’язків

2010

-

-

Виконано.

Створено та розміщено на офіційному сайті міста розділ „Туризм”.

Інформацію щодо туристичного обслуговування гостей та мешканців міста не  систематизовано.

Продовжити виконання заходу в 2013 році.

 

7.

Забезпечити постійне оновлення та поповнення інформації в розділі „Туризм" на офіційному веб-порталі міста.

Відділ інформаційного та програмного забезпечення;

управління культури

Постійно

-

-

Виконано.

Постійно здійснюється оновлення та поповнення інформації у розділі «Туризм» за матеріалами, наданими управлінням економічного розвитку.