Х Е Р С О Н С Ь К А М І С Ь К А Р А Д А

 

ПРОГРАМА

ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

м. ХЕРСОНА

на 2012 рік

 

ВСТУП

 

Програма економічного і соціального розвитку м.Херсона на 2012 рік (далі – Програма) розроблена на виконання статті 143 Конституції України, пункту 22 частини першої статті 26, підпункту 1 пункту „а" статті 27 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні" і статті 15 Статуту територіальної громади міста Херсона.

Законодавчою основою для розроблення Програми та формування її структури є Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" та постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 №621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту Державного бюджету".

При розробці Програми враховані основні показники економічного і соціального розвитку Херсонської області на 2012 рік, затверджені розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 20.10.2011 № 640 "Про формування проекту програми економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2012 рік та прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку області до 2014 року", завдання постанови Верховної Ради України від 13.05.2011 № 3358 „Про основні напрями бюджетної політики на 2012 рік", положення Концепції Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 березня 2011 року № 219-р, Програми економічних реформ на 2010-2014 роки від 02.06.2010 „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава".

Відповідно до результатів та тенденцій розвитку господарського комплексу міста, з урахуванням негативних наслідків впливу світової фінансово-економічної кризи на економіку, шляхом погодження прогнозів діяльності підприємств і організацій міста, сформовані основні прогнозні показники економічного розвитку в 2012 році, визначені пріоритетні напрямки економічного і соціального розвитку міста на 2012 рік, на яких пропонується сконцентрувати бюджетні та інші інвестиційні ресурси з метою підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості економіки міста, вирішення найгостріших проблем економічного і соціального розвитку та поліпшення якості життя мешканців.

Завдання та заходи Програми сформовані з урахуванням завдань та заходів у відповідних галузях і сферах діяльності, заходів міських цільових програм розвитку, затверджених міською радою, стратегічних цілей Стратегічного плану економічного розвитку міста Херсона, затвердженого рішенням міської ради від 16.06.2009 №1168.

Також враховані завдання та заходи, які здійснюватимуться згідно з Угодою щодо регіонального розвитку Херсонської області між Кабінетом Міністрів України та Херсонською обласною радою від 19.10.2010.

З метою сприяння забезпеченню оптимального балансу інтересів влади, громади, найманих працівників та власників, поглиблення і вдосконалення партнерства між ними, цілі і завдання, визначені Програмою, реалізовуватимуться шляхом їх тісної співпраці.

Джерелами фінансування заходів Програми, Стратегічного плану економічного розвитку міста Херсона та міських цільових програм розвитку, затверджених міською радою, будуть кошти міського бюджету, трансферти з державного та обласного бюджетів, власні кошти суб’єктів господарювання, інвестиційні кошти та інші джерела.

Завдання і заходи Програми погоджені з проектом бюджету міста. Програма залишається відкритою для доповнень та коригувань у відповідності до стратегічних напрямків розвитку міста. Зміни та доповнення до Програми затверджуються Херсонською міською радою.

 

1. Оцінка тенденцій економічного розвитку м.Херсона за 2011 рік

 

Робота виконавчих органів Херсонської міської ради, районних у місті рад протягом 2011 року була зосереджена на створенні умов стабільного економічного зростання та поступового відновлення позитивної динаміки після світової економічної кризи.

Промисловий комплекс міста, складається з 138 великих та середніх підприємств, з яких протягом року 19 – тимчасово не працювали та 19 – не працюють або знаходяться в стані ліквідації.

Одним із важливих показників будь-якого підприємства є реалізація готової продукції за результатами його діяльності.

За січень-вересень 2011 року промисловими підприємствами міста реалізовано товарної продукції на суму 2947,7 млн.грн., що на 278,1 млн.грн. перевищує обсяги реалізації січня-вересня 2010 року.

Очікується, що за січень-грудень 2011 року обсяги реалізованої промислової продукції складуть 3882,6 млн.грн., що на 138,2 млн.грн., або на 3,7%, вище показника 2010 року.

Промисловий комплекс міста представлений такими галузями:

- галузь виробництво та розподілення електроенергії, газу та води представлена 6 підприємствами, які здійснюють виробництво електричної і теплової енергії, її розподіл та транспортування, збір, очищення та розподіл води, розподіл та постачання природного газу.

ПАТ „Енергопостачальна компанія „Херсонобленерго" – це складний комплекс енергетичного обладнання і електромереж, які обслуговуються високопрофесійною командою спеціалістів. Загальна площа регіону обслуговування - 28 500 км, що обслуговуться 19 структурними підрозділами (райони енергозбуту і електричних мереж - РЕЗ і ЕМ). Електричні мережі компанії складаються із 5-ти класів напруги загальною довжиною 27,1 тис. км. Довжина кабельних ліній електропередачі – 1 012 км. Кількість знижувальних підстанцій 35-154 кВ – 217 шт. Кількість силових трансформаторів, встановлених на знижувальних підстанціях 0,4-154 кВ - 5 050 шт.

МКП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства м.Херсона" - це одне із провідних підприємств, що забезпечує життєдіяльність міста, надаючи послуги з водопостачання та водовідведення. Кількість населення, водопостачання яких забезпечує підприємство - 306,9 тис. осіб. Середньорічний об’єм подачі води близько 27 млн.куб.м; водовідведення каналізаційних вод – 21 млн.куб.м в рік. На балансі підприємства 133 свердловини, 6 насосних станцій водопроводу, 15 насосних станцій каналізації, 14 резервуарів чистої води, об’ємом 42 тис.куб.м.

Питома вага підприємств галузі в загальному обсязі реалізації промислової продукції складає 44,5%. Очікуваний обсяг реалізації продукції у 2011 році складе 1727,6 млн. грн., що на 16% більше рівня 2010 року.

- виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів. До складу галузі входить 27 підприємств, які випускають продукцію відмінної якості, екологічно чисту та натуральну.

ТОВ "Данон Дніпро" створено на базі Херсонського молокозаводу, придбаного в 2006 році французькою групою "Данон", яка інвестувала в модернізацію ЗАТ "Молочний завод "Родич" більше ніж 20 млн. євро. На сьогодні підприємство переробляє 120 тонн молока на добу, а асортимент складає більше 50 найменувань молочної продукції. На всю продукцію розроблені технічні умови та занесені до реєстру державної реєстрації. Підприємство має надійних постачальників сировини відмінної якості, співпрацює з відомими науково-дослідними центрами. Власною атестованою лабораторією проводяться обов’язковий контроль вхідної сировини і готової продукції.

ПАТ "Херсонський комбінат хлібопродуктів" був збудований на правому березі р.Дніпро в 1932 році. Херсонський КХП здійснює переробку зерна пшениці, приймання, зберігання та відвантаження більше 10 видів сільськогосподарської продукції, має всі можливості для доведення зерна до експортних кондицій. Підприємство має силові ємності до 100000 тон одночасного зберігання. Херсонський комбінат хлібопродуктів здійснює приймання та відвантаження вантажу автомобільним, залізничним та водним видами транспорту, виконує очистку та сушку всіх видів продукції. Комбінат виробляє борошно пшеничне вищого та першого ґатунків, а також макаронне борошно, та манну крупу, здійснює послуги по гранулюванню та перевалці гранульованих висівок.

ВАТ "Херсонський хлібокомбінат" – одне із провідних підприємств міста та області по виробництву хлібобулочних та кондитерських виробів. Продукція виробляється на модернізованому обладнанні за класичною технологією із застосуванням пшеничних, хмелевих, житніх заквасок. До складу підприємства входять три цехи: цех №1, який спеціалізується по випуску кондитерських виробів а води питної газової, цехи №2,№3, які спеціалізуються по випуску хлібобулочних виробів, бараночних та сухарних виробів, цехом №2 випускається також вафельна продукція. В 2006 році ВАТ "Херсонський хлібокомбінат" сертифіковане на відповідність вимогам міжнародного стандарту ДСТУ ISO 9001.

ДП "Гауда" ТОВ "Станіслав і К" – підприємство по переробці молока почало свою роботу 3 2000 року з маленького цеху з виробництва сиру. На сьогодні підприємство спроможне переробляти 50 тонн молока за добу, а асортимент включає в себе 37 найменувань молочної продукції. Продукцію під торговою маркою "Елітний смак" знають не тільки в Херсонській області, а й далеко за її межами, в інших містах та регіонах України.

Питома вага підприємств цієї галузі в загальному обсязі реалізації складає 20,8%. Очікуваний обсяг реалізації харчової продукції до кінця 2011 року складе 807,5 млн. грн., що на 2% менше показника 2010 року. Зменшення обсягу реалізації обумовлено зниженням цьогорічного виробництва продовольчих товарів: молока обробленого рідкого, сирів жирних, борошна пшеничного, шоколаду та інших продуктів харчових з вмістом какао.

-       галузь машинобудування, ремонт та монтаж машин і устаткування представлена підприємствами суднобудування, підйомно-транспортного, електротехнічного, сільськогосподарського машинобудування. До складу галузі входить 29 підприємств, ними виготовляються морські та річкові судна, плавучі доки, пасажирські автобуси, автомобілі, складна сільськогосподарська та дорожня техніка, легкі літальні апарати, високотехнологічне зварювальне устаткування та напівпровідникові вироби, електродвигуни та генератори, запасні частини до сільськогосподарської техніки та автомобілів, насосне обладнання, мисливські боєприпаси та товари широкого вжитку.

    ТОВ НВП "Херсонський машинобудівний завод" найстаріше українське підприємство сільськогосподарського призначення, заснований в 1887 році. За 120 років підприємство подолало більше десяти реорганізацій і структурних перетворень. На даний час ТОВ НВП "Херсонський машинобудівний завод" являється єдиним в Україні виробником сільгосптехніки. Вже в цьому році темпи виробництва на підприємстві значно зросли. Ще більший ріст очікується в 2012 році: передбачено будівництво 300 нових серійних комбайнів "Скіф-230", який буде відповідати найкращим світовим зразкам і дозволить сільськогосподарським підприємствам значно покращити свої власні виробничі показники.

ПАТ "Херсонський суднобудівний завод", створений в 1951 році, одне із провідних суднобудівних підприємств України. За роки трудової діяльності на заводі було збудовано більше 300 суден, а замовлення на цю продукцію надходили до Херсону із 26 країн світу. Підприємство привертає увагу судновласників провідних країн світу, завдяки різноманіттю типів збудованих суден: танкерів, сухогрузів, льодоколів, контейнеровозів, бурових суден та ін. На даний час підприємство забезпечене замовленнями на трирічний термін. В жовтні цього року розпочато будівництво головного танкеру для групи мальтійських компаній. Крім цього, завод приступив до виконання контракту з італійською компанією на будівництво 6-ти офшорних конструкцій загальною вагою 1 200 тон.

Херсонський державний завод "Палада" спеціалізується на виробництві плавучих залізобетонних і композитних доків великої підйомної сили, більшість з яких являються унікальними та не мають аналогів в практиці світового докобудівництва. Постійно удосконалюючи технологію та організацію виробництва, завод пройшов шлях від будівництва залізобетонних доків підйомною силою 4000 т. до створення композитних доків різного призначення підйомною силою 28000 т. Крім будівництва плавучих доків завод спеціалізується також на будівництві багатьох інших плавучих і стаціонарних споруджень, які користуються великим попитом на внутрішньому та світовому ринку.

 На даний час проводиться робота з об'єднання ХДЗ "Палада" та ДП ЦКБ "Ізумруд" у форматі науково – виробничого об'єднання. Таким чином, по – перше, у структурі об'єднання буде конструкторське бюро, яке розроблятиме проекти для будівництва плавучих споруджень та проводити всі необхідні наукові розробки. По друге, це дозволить зберегти діяльність та науково – інженерні кадри ДП ЦКБ "Ізумруд", яке знаходиться у складному фінансовому стані, має заборгованості із виплати заробітної плати та до Пенсійного фонду.

Питома вага підприємств галузі в загальному обсязі реалізації складає 16,6%. Очікуваний обсяг реалізації продукції складе 643 млн. грн., що на 18,7% менше показника 2010 року.

-       металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів включає 5 підприємств, якими виготовляються термостати, дорожні знаки, сплави із вторинного алюмінію, обладнання для металургійного та будівельного виробництва, здійснюється лиття чавуну та алюмінію.

ТОВ "Механічний завод" – лідер у галузі вторинної металургії та машинобудування на теренах України. У 2002 році бренд "МЗ" було зареєстровано на Лондонській біржі металів. Продукція Механічного заводу популярна серед відомих світових підприємств автомобільної та машинобудівної галузей Європи, Азії, Близького Сходу. Висока якість продукції Механічного заводу підтверджена сертифікатами "УкрСЕПРО" та "BUREAU VERITAS Certification" на відповідність системи менеджменту якості міжнародним стандартам ISO 9001:2000. Завод виробляє до 15000 тон у рік алюмінієвих сплавів. Найновітніша технологія, яка застосовується на металургійному виробництві, дозволяє в короткий термін виготовляти складні за хімскладом спец сплави в промислових обсягах.

    Питома вага підприємств галузі в загальному обсязі реалізації складає 6,4%. Очікуваний обсяг реалізації товарної продукції складе 249,7 млн. грн., що на 1,6% більше обсягів 2010 року.

-       хімічна та нафтохімічна промисловість являє собою розгалужену сферу діяльності 14 підприємств, які увійшли до її складу та виготовляють широкий асортимент продукції, а саме: фармацевтичні матеріали, біопрепарати для тварин, різноманітні вироби з пластмас, металопластикові вікна та двері, гумотехнічні вироби та інше.

ТОВ „Амалтея“ розпочало свою діяльність у 1998 році і на сьогодні її виробничі потужності складають 15 млн. пакувальної тари на рік різноманітної щільності для фасування сипучих товарів вагою від 5–50 кг. Продукція використовується різними галузями народного господарства, це насамперед цементна промисловість, цукрове виробництво, мукомельна галузь, а також пакування і фасовка мінеральних добрив. На підприємстві діє єдина в Україні лабораторія з перевірки якості поліпропіленової продукції.

Питома вага галузі в загальному обсязі реалізації складає 5,1%. Очікуваний обсяг реалізації товарної продукції складе 196,5 млн. грн., що на 18,6% більше рівня 2010 року.

-       виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції представлено 13 промисловими підприємствами, що виготовляють вироби зі скла, цеглу, вапно, вироби з бетону, готові до використання бетонні суміші, тротуарної плитки, сухі будівельні суміші та інше.

ТОВ "Аскона-Південь" працює з 1998 року. Підприємство виробляє сухі будівельні суміші під власною торгівельною маркою "ANSERGLOB". Енергетична економічність, автоматизація, обладнання програмним управлінням дала можливість розширення асортиментного ряду продукції. ТОВ "Аскона-Південь" сертифіковане на відповідність вимогам міжнародного стандарту ДСТУ ISO 9001- 2009.

Основними напрямками діяльності ПрАТ "Український силікат" є виробництво силікату-натрію розчинного (силікат брили) і виробництво рідкого натрієвого скла за ГОСТ 13078-81. Паралельно з основними виробництвами ПрАТ "Український силікат", будучи ексклюзивним дистриб’ютором і офіційним представником провідних китайських виробників на території України, займається поставками вогнетривкої продукції для скловарних, металургійних, цементних та інших виробництв.

Питома вага підприємств галузі в загальному обсязі реалізації продукції складає 2,6%. Очікуваний обсяг реалізації продукції складе 99,7 млн. грн., що на 22,9% більше обсягів 2010 року.

-       в галузі целюлозно-паперового виробництва працюють 12 підприємств, які спеціалізуються на виробництві паперу та картону, гофрованого картону, паперової та картонної тари, виданні газет, різноманітної поліграфічної продукції (етикетки, бланки) брошурувально-палітурній та оздоблювальній діяльності.

ПАТ "Херсонська міська друкарня" заснована в 1985 році. Сьогодні це одне з найкрупніших поліграфічних підприємств, основною спеціалізацією якої є друк газет. За період з 2006 по 2010 рік повністю проведена заміна старого обладнання на сучасне, яке придбане у кредит та лізінг.

Питома вага підприємств галузі в загальному обсязі реалізації складає 2%. Очікуваний обсяг реалізації харчової продукції складе 79,5 млн. грн., що на 3,5% менше показника 2010 року.

-       оброблення деревини та виробництво виробів з деревини в промисловому комплексі області представлено двома підприємствами: ТОВ "ФПК "Корабел", ТОВ "Херсонський завод спортивного обладнання".

ТОВ "ФПК "Корабел", відокремившись від Херсонського суднобудівного виробничого об’єднання у 1998 році, спеціалізувалося на виробництві кухонних меблів. Починаючи з 2003 року ТОВ перейшло на випуск міжкімнатних дверей з деревини, обсяг випуску яких дозволив підприємству зайняти провідне місце серед 20 найбільших промислових підприємств області.

Питома вага підприємств в загальному обсязі реалізації складає 0,9%. Очікуваний обсяг реалізації товарної продукції складе 36,1 млн. грн.

-       легка промисловість області представлена 9 підприємствами, які здійснюють виробництво бавовняних тканин, готових текстильних виробів, робочого одягу, спецодягу, верхнього одягу, шкіряних виробів.

 Херсонське учбово-виробниче підприємство УТОГ займається виробництвом спецодягу, повсякденного одягу та шкільної форми. Продукції реалізується на ринку України, а також зроблені реальні кроки по виходу на ринки Росії, Білорусії, Германії. Так, підприємство заключило контракт з великою металургійною компанією на пошив жіночого одягу. Серед інших великих корпоративних клієнтів швейного підприємства, для яких виготовляється спецодяг та уніформа – аеропорт "Бориспіль" та Державна служба охорони при МВД.

Питома вага підприємств в загальному обсязі реалізації промислової продукції складає 0,5%. Очікуваний обсяг реалізації продукції складе 17,8 млн. грн., що на 25,2% менше показника 2010 року.

-       добувна промисловість представлена єдиним підприємством ТОВ "Георесурси", яке видобуває будівельний пісок. Питома вага в загальному обсязі реалізації промислової продукції складає 0,6%. До кінця 2011 року очікується реалізувати товарної продукції на 25,2 млн. грн.

 Херсон є потенційно привабливим містом для залучення іноземних інвестицій. Цьому сприяє не тільки місткий внутрішній ринок споживання, висококваліфіковані трудові ресурси, значна науково-технічна база, наявність великих запасів природних ресурсів, а й значний промисловий потенціал.

Станом на 01.10.2011 обсяг іноземних інвестицій у промисловість міста склав 78,3 млн.дол. США, що становить 64,2% загального обсягу інвестицій. Іноземні інвестиції вкладено в 30 промислових підприємств, з яких 2 – отримали іноземного інвестора цього року.

Найбільш інвестиційно привабливою є переробна промисловість. Підприємства цієї підгалузі у січні – вересні цього року отримали 72,5% загального обсягу інвестицій у промисловість, або 56,8 млн. дол. США, з яких :

-          13,4 млн. дол. США отримали підприємства, з виробництва харчових продуктів;

-          0,6 млн. дол. США отримали підприємства машинобудівної галузі.

Інвестиційні проекти промислових підприємств міста:

1. "Реконструкція і модернізація Херсонського нафтопереробного заводу".

 Програма модернізації проекту передбачає будівництво нових сучасних технологічних установок по виробництву високоякісних бензинів, дизельного палива, збільшення глибини переробки нафти, зниження витрат на переробку нафти, перехід на виробництво екологічно чистих високоякісних нафтопродуктів, оздоровлення екології та реконструкцію існуючих установок та загальнозаводського господарства.

2. "Модернізація виробництва гідравлічної техніки на ДП "Судмаш", з метою реалізації проекту створення регіонального кластеру машинобудівних підприємств Херсонської області".

Метою даного проекту є створення та налагодження серійного виробництва сучасних зразків гідроциліндрів для зернозбиральної техніки.

3. "Реконструкція будівель та споруд під торговельно-розважальний комплекс з офісними приміщеннями по вул.Залаегерсег, 18 у м.Херсоні", на базі третьої фабрики ВАТ "Херсонський бавовняний комбінат".

Реконструкція викуплених нежитлових будівель колишньої прядильно-ткацької фабрики під торговельно-розважальний комплекс. Торгівельно-розважальний центр включає: супермаркет "Сільпо", магазин побутової техніки і електроніки "COMFY", магазини одягу, взуття, виставковий салон меблів, будівельний магазин, магазин спорттоварів, кінотеатр "Kronverk", боулінг, дитячий супермаркет, фітнес-центр "Sport Life" з басейнами, картинг з кафе, роллердром, льодовий каток, дитячий розважальний центр, фудкорты. Розвиток даного проекту обумовлено відсутністю торгово-розважальних комплексів регіонального формату у Херсонській області. Реалізація даного проекту сприяє поліпшенню іміджу області, а також дає позитивний імпульс в економічній, туристичній та культурних сферах.

4. "Реконструкція системи аерації міських очисних споруд каналізації м.Херсона із застосуванням енергозберігаючих технологій".

5. "Очисні споруди водопостачання м. Херсона з використанням води р. Дніпро (Микільського водозабору)".

Реалізація даних проектів дозволить МКП "ВУВКГ м. Херсона" забезпечити місто питною водою в достатніх обсягах та якістю у відповідності до вимог нормативних документів.

Місто володіє сприятливими передумовами для розвитку інноваційної діяльності, основними з них є наявність наукоємних галузей виробництва, розвиненого наукового й освітнього потенціалу, банківської системи, зв’язків із зарубіжними партнерами.

Сьогодні впровадження інноваційної діяльності на промислових підприємствах міста одне з головних пріоритетів розвитку економічної сфери міста.

Інновації на виробництві стали головним засобом збереження конкурентоспроможності.

Протягом 2010 р. інноваційною діяльністю у промисловому комплексі міста займалися 20 підприємств, або 18,9% загальної кількості промислових підприємств.

Інноваційна діяльність цих підприємств здійснює вирішальний вплив на виробництво, тому що нововведення різного спрямування забезпечують максимально можливий прогресивний вплив на виробництво за умови, якщо підприємства використовують їх постійно, комплексно й гармонічно.

Загальний обсяг інноваційних витрат 17 промислових підприємств у 2010 році становив 16,2 млн. грн. Найбільшу частину у загальному обсязі витрат складає вартість придбаних машин, обладнання та програмного забезпечення для виробництва нових і значно вдосконалених продуктів та процесів.

Впроваджено 38 видів інноваційної продукції, 31,5% з яких - машини, устаткування, прилади.

Обсяг реалізованої інноваційної продукції у 2010 році склав 325,2 млн. грн. (68,3% загального обсягу реалізованої інноваційної продукції Херсонської області).

Інноваційно активні підприємства м.Херсона фінансувалися за рахунок 97,4% - власних коштів та 2,6% - коштів місцевого бюджету.

Інновації на виробництві стали головним засобом збереження конкурентоспроможності.

 З метою підвищення інвестиційної привабливості м.Херсона та створення сприятливого інвестиційного клімату: виконувались основні положення державної регуляторної політики, що дало змогу забезпечити прозорість і відкритість прийняття рішень, які стосуються суб’єктів підприємницької діяльності; удосконалено роботу Дозвільного центру, проведено аналіз об’єктів незавершеного будівництва та інвестиційних об’єктів для подальшого розповсюдження інформації серед потенційних інвесторів.

 За 9 місяців 2011 року в економіку м. Херсона замовниками усіх форм власності за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 719,6 млн. грн. капітальних інвестицій. Інвестиції на 1 особу склали 2117,7 грн., що на 24,2% більше ніж у середньому по області.

 Обсяг інвестицій в основний капітал збільшився на 49,8% у порівнянні з січнем-вереснем 2010 року і склав 592,7 млн. грн. Вагому частку (139,9 млн.грн., або 23,6% від їхнього загального обсягу) інвестовано у розвиток промислових видів діяльності, що на 70,3% більше ніж у відповідному періоді 2010 року. Це зумовлено збільшенням (на 59,9%) інвестицій у переробну промисловість, частка яких становила 64,8% від усіх капіталовкладень у промисловість. Також на 86,5% зросли обсяги коштів, інвестовані на розвиток підприємств з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води.

Найбільшу частку коштів інвестовано в інфраструктуру міста. Капіталовкладення у діяльність підприємств транспорту та зв’язку склали 161,2 млн.грн. (27,2%), що на 78,9% більше ніж у відповідному періоді 2010 року.

На 33,9% спостерігалося зростання обсягів інвестицій в основний капітал у торгівлі; ремонті автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку, їх питома вага у зальному обсязі склала 18,6%.

 Залучення інвестицій відбувалося значною мірою за рахунок власних коштів підприємств – 301,9 млн. грн. (50,9% від загального обсягу залучених інвестицій), що дало змогу розширити промислово-торговельний потенціал міста.

За рахунок цих коштів введено в експлуатацію: медичний заклад на 35 відвідувань за зміну, потужності з виробництва виноградного вина та сусла на 1 тис.дал, холодильник на 2 тис.т одночасного зберігання, збудовані підприємства торгівлі на 12,1 тис.кв. м торгової площі, їдальні, кафе, закусочні на 110 посадкових місць. Введені в експлуатацію автомобільно-газонаповнювальна компресорна станція на 50 заправок на добу, мийний комплекс для машин на 3,65 тис.обслуг. автомобілів, районна котельня потужністю 2,11 Гкал/год. тощо.

 За 9 місяців 2011 року інвестиції у житлове будівництво склали 45,7 млн. грн. (на 55,7% менше порівняно з відповідним періодом минулого року), це стало причиною введення в експлуатацію лише 20,3 тис. кв. м житла.

 За 2011 рік очікується залучити 905,2 млн.грн. капітальних інвестицій, в т.ч. 760,0 млн.грн. інвестицій в основний капітал.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку міста, на 01 січня 2011 року, становив 122,5 млн. дол. (60,4% до загального обсягу по області). В розрахунку на одного мешканця міста припадає 363,3 дол. США.

Інвестиції надійшли з 31 країни світу, при цьому на 3 з них припадає 80,8% їх загального обсягу. До трійки найбільших країн–інвесторів входять: Кіпр, Нідерланди та Казахстан.

Іноземні інвестиції вкладено в 142 підприємств міста. Найбільші обсяги з них зосереджено на підприємствах промисловості, сільського господарства, будівництва та торгівлі.

У січні–вересні 2011 року в економіку м.Херсона іноземними інвесторами вкладено 0,3 млн.дол. США прямих інвестицій. Інвестування здійснювалося у вигляді грошових внесків.

За 9 місяців 2011 року збережено перевищення експорту товарів і послуг над імпортом на рівні 90,5 млн. дол. США.

Значну частку в експорті товарів області (67%) займає м.Херсон.

 У порівнянні з січнем-вереснем 2010 року обсяг експорту товарів м. Херсона збільшився на 9,3% і становив 185,7 млн. дол. США, обсяг імпорту збільшився на 54,9% і склав 95,2 млн. дол. США.

Суб’єктами господарювання міста здійснюються зовнішньоторговельні операції з 95 країнами світу. В товарній структурі експортних поставок переважають продукти рослинного походження (31,8%), недорогоцінні метали та вироби з них (29,3%), готові харчові продукти (12,9%).

За 2011 рік очікується обсяг експорту товарів у сумі 250,0 млн.дол. США, імпорту – 100,0 млн.дол. США, що відповідно на 1,5% та 7,8% більше ніж у 2010 році.

У місті проводиться цілеспрямована робота щодо поліпшення загальної ситуації в сфері оплати праці. Завдяки вжитим заходам середньомісячна заробітна плата одного працюючого має стійку тенденцію до зростання.

 Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, завдяки впровадженню поступового збільшення її мінімального рівня, за підсумками роботи по м.Херсону в 2010 році, склала 1845 грн.

 За 9 місяців 2011 року вона становила 2056 грн., що у 2,1 раза більше рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на одну працездатну особу (985 грн.) та водночас вище ніж в області на 6,7%, або на 132 грн.

За підсумками 2011 року, за очікуваннями, вона зросте з початку року на 13,9% і становитиме 2101,5 грн.

У галузі житлово-комунального господарства вирішувалися питання щодо забезпечення міста тепло-, водопостачанням, водовідведенням, проведення ремонтних робіт житлового фонду, виконання робіт із благоустрою.

У 2011 році поточне утримання об’єктів зовнішнього благоустрою міста виконують підрядні підприємства приватної (ПП „Корабел-комфорт", ФОП Солохін В.Ю., ФОП Мосенцов Є.Ю., ФОП Кірін В.О., ТОВ "Херсонавтокомунсервіс", ПП "Грінпарксервіс", ПП "Вєльвічія", ФОП Глєбко М.С.) та комунальної (МКП "Гарантія", КП "Ритуальна служба міста Херсона", КП ЕЗО "Херсонміськсвітло") форм власності.

На утриманні та обслуговуванні цих підприємств знаходиться 232 вулиці, 15 площ, 5 парків, 13 скверів, 2 бульвари, Набережна р. Дніпро площею 24,2 тис.кв.м, 591,6 км мереж зовнішнього освітлення, 818,9 тис.кв.м парків та скверів, 702,3 прибордюрної частини доріг, 169,9 тис.кв.м паркових алей, 692,9 тис.кв.м тротуарів, 179,2 тис.кв.м зелених зон, міський полігон твердих побутових відходів, пляжі, кладовища, мережі зливової каналізації та дренажні системи.

З метою утримання в належному стані території міста, раціонального використання та охорони об’єктів зовнішнього благоустрою, рішеннями міської ради від 28.01.2011 № 89 та 90 затверджені Програма благоустрою міста на 2011-2014 роки та Програма озеленення міста Херсона на 2011-2014 роки відповідно. Станом на 01.10.2011, Програми профінансовано на 12,2 млн. грн. Виконано робіт із поточного утримання об’єктів зовнішнього благоустрою, станом на 01.10.2011, на суму 10,5 млн.грн., у т.ч. за січень-вересень 2011 року проведено:

- поточний ремонт лавок, пам’ятників, фонтанів, об’єктів зовнішнього освітлення, металевих огорож на загальну суму 825,4 тис.грн;

- прибирання проїжджої частини вулиць міста механізованим способом та вручну (з вивезенням сміття), паркових алей, доріжок і тротуарів вручну (з вивезенням сміття ), зелених зон на загальну суму 6232,5 тис.грн.;

- утримання кладовищ, території пляжів, дренажних систем та мереж зливової каналізації на загальну суму 264,0 тис.грн.;

- технічне обслуговування електромереж зовнішнього освітлення, капітальний ремонт ЕЗО на загальну суму 1906,00 тис.грн.;

- капітальний ремонт дощеприймальників, дренажних систем та мереж зливової каналізації на загальну суму 108,6 тис.грн.;

- забезпечення освітлення вулиць міста, енергозабезпечення фонтанів, оплату спожитого газу на об’єкті "Вічний вогонь" на загальну суму 999,4 тис.грн.

З метою поліпшення стану парків, скверів, вулиць міста, забезпечення належного санітарного стану міста за звітний період 2011 року, згідно із заходами Програми озеленення міста Херсона на 2011-2014 роки, виконано робіт на суму 1,8 млн.грн., з них:

- поливання газонів, квітників, дерев на загальну суму 94,1 тис.грн;

- посадка однолітників та багаторічників на загальну суму 644,9 тис.грн.;

- прополювання квітників із розпушуванням ґрунту на загальну суму 27,12 тис.грн.;

- обрізка та проріджування дерев на загальну суму 83,41 тис.грн.;

- механізований покіс зелених зон на загальну суму 853,07 тис.грн.;

- повалення дерев - 138,19 тис.грн.

Послуги з водопостачання та водовідведення мешканцям міста надає МКП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства м. Херсона".

У місті діє Програма реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на території міста Херсона на 2010-2014 роки, яка затверджена рішенням міської ради від 25.06.2010 № 1547.

Протягом 9 місяців 2011 року МКП "ВУВКГ м.Херсона" за рахунок власних коштів та коштів міського бюджету розроблено гідравлічну модель водопровідних мереж м.Херсона, розроблено проект розширення та реконструкції системи водопостачання та водовідведення м. Херсона, проведено реконструкцію 112 одиниць водозабірних свердловин з установленням енергозберігаючих насосів, будівництво нового водозабору потужністю 50 тис.куб.м на добу, реконструкцію та капітальний ремонт 120 км зношених на 100% аварійних мереж водопроводу, встановлено 135 одиниць високоточних водолічильників на свердловинах, придбано устаткування, механізми та спецмашини для обстеження та ремонту мереж, проведено реконструкцію хлораторних ВНС-1, ВНС-2, ВНС-3, ВНС-4, МОС, реконструкцію та капітальний ремонт напірних трубопроводів каналізації, у тому числі: від ГНСК до МОС, D=1200 мм (0,4 км); від КНС-2 до МОС, D=600 мм (0,3 км); від ГНСК до МОС, D=900 мм (5,25 км); від КНС-10 до КНС-2, D=200 мм (4.8 км), перекладено (проведено санацію) 2 км аварійних каналізаційних мереж D = 100 - 300 мм.

Всього за кошти підприємства виконано робіт на суму 1734,44 тис.грн., за кошти міського бюджету - 2254,28 тис.грн. У статутний фонд підприємства зроблені внески у сумі 1,2 млн.грн.

Послуги з теплопостачання надають ВАТ "Херсонська теплоелектроцентраль", міське комунальне підприємство "Херсонтеплоенерго", ПП "Херсонтеплогенерація", комунальне підприємство "Теплокомунгосп" (смт Зеленівка), КП "Дніпро" (смт Наддніпрянське).

Основний вид діяльності МКП "Херсонтеплоенерго" - надання послуг з теплопостачання населенню, до об’єктів соціальної сфери та іншим споживачам.

На балансі підприємства перебуває 40 котелень із загальною встановленою потужністю котлів – 660,4 Гкал/год., 46 теплопунктів, 124,1 км теплових мереж (35,9 км магістральних, 88,2 км внутрішньоквартальних та теплових вводів).

До статутного фонду підприємства у 2011 році внесено 644,2 тис.грн.

Основними видами діяльності ПП "Херсонтеплогенерація" є виробництво теплової енергії та підкачування води, кінцевими споживачами яких є населення міста, медичні, шкільні та дошкільні заклади.

У місті діє Програма реформування та розвитку теплопостачання на території міста Херсона на 2010-2014 роки, яка затверджена рішенням міської ради від 25.06.2010 № 1547.

Загальна площа житлового фонду міської територіальної громади складає 3770,2 тис.кв.м. Житловий фонд міської територіальної громади обслуговують 11 житлово-комунальних організацій різних форм власності, з них 6 комунальних підприємств та 5 приватних.

Протягом 2011 року:

- здійснено інвентаризацію житлового фонду та наявної технічної документації на житлові будинки;

- з метою запобігання аварійним ситуаціям, пов’язаним із життям мешканців, проведено аналіз ситуації з аварійними балконами у житловому фонді, складено їх передік та розроблено заходи щодо недопущення створення небезпеки для мешканців;

- проведено інвентаризацію зовнішніх мереж тепло-, водопостачання та водовідведення з визначенням їх балансової належності та роботу щодо перенесення транзитних мереж із підвальних приміщень будинків КП "Таврійський", що дало можливість вирішити питання перебоїв з водопостачанням житлових будинків, уникнення підтоплень підвальних приміщень, а також проведено заміну та переобладнання у житлових будинках мікрорайону Шуменський підвищувального устаткування на підкачках води, що забезпечило цілодобову подачу холодної води та зняло соціальну напругу серед мешканців мікрорайону;

У відповідності до затверджених титульних списків на проведення у 2011 році капітального ремонту житлового фонду за рахунок коштів міського бюджету, на капітальний ремонт житлових будинків виділено 4,6 млн.грн., у т.ч. на капітальний ремонт житлових будинків ОСББ – 2,3 млн.грн., на капітальний ремонт ліфтового обладнання – 5,5 млн.грн., у т.ч. житлових будинків ОСББ – 833,7 тис.грн.

Виконано робіт з капітального ремонту будинків міської територіальної громади на суму 1,3 млн.грн., а саме:

 - проведено ремонт покрівель, систем опалення, водопостачання та каналізації на загальну суму 544,92 тис. грн.;

 - проведено капітальний ремонт ліфтового обладнання на загальну суму 342,30 тис. грн.;

Виконано робіт з капітального ремонту будинків ОСББ, а саме:

 - проведено ремонт покрівель, систем опалення, водопостачання, каналізації, електрообладнання, сходових клітин на загальну суму 319,09 тис. грн.;

 - проведено капітальний ремонт ліфтового обладнання на загальну суму 66,00 тис. грн.

Проводилася робота із забезпечення ефективного управління майном установ, організацій, підприємств комунальної власності територіальної громади міста.

З 2008 року працює комісія з питань прийняття до комунальної власності міської територіальної громади відомчого житлового фонду, об’єктів тепло-, водо-, електропостачання споживачів житлово-комунальної сфери, що перебувають у повному господарському віданні підприємств, установ та організацій. Протягом січня-вересня 2011 року у власність Херсонської міської територіальної громади прийнято 2 гуртожитки, 13 житлових будинків ВАТ "ХБК", квартири у житлових будинках по вул.Фрітаун та ін.

На даний час готується оновлення складу комісії.

Станом на 01 жовтня 2011 року, обліковується 36 підприємств комунальної власності територіальної громади м. Херсона, 27 здійснюють господарську діяльність.

З початку року передано в оренду, переукладено договорів оренди та укладено додаткових угод до них на 468 об’єктів комунальної власності, загальною площею 75,6 тис.кв.м.

Всього в реєстрі налічується 546 договорів оренди нежитлових приміщень та 6 договорів оренди цілісних майнових комплексів.

 Від оренди комунального майна (нежитлових приміщень та цілісних майнових комплексів) до міського бюджету перераховано коштів у сумі 4,7 млн. грн.

На виконання Міської програми відчуження комунального майна Херсонської міської територіальної громади, у 2011 році здійснена реалізація 8 об’єктів комунальної власності на загальну сумму 4 млн.грн.: 1 об’єкт відчужено шляхом викупу, 4 об’єкти – шляхом продажу з аукціону, 3 - викупом одним покупцем, зареєстрованим учасником аукціону.

Фактично за 9 місяців 2011 року до міського бюджету перераховано 1,5 млн.грн., що становить 15,2% планового річного показника. Пов’язано це з разким зниженням попиту на об’єкти нерухомості, у зв’язку з неможливістю отримання кредиту банку, а також невизначеністю процедури оформлення довідки про кадастровий номер земельної ділянки, на якій знаходяться окремо розташовані об’єкти комунальної власності.

Станом на 01.10.2011, прийнято розпоряджень про передачу у приватну власність 227 квартир (будинків), загальною площею 9227 кв.м. При цьому 525 громадян використали своє право на приватизацію житла.

Громадянам видано 218 свідоцтв про право власності на житло, зареєстровано 22 дублікати свідоцтв про право власності на житло. Продовжено приватизацію кімнат у гуртожитках, оформлено 76 свідоцтв про право власності.

Територія, адміністративно підпорядкована Херсонській міській раді, займає площу 42,3 тис. га, в тому числі 18,9 тис. га сільгоспугідь.

На зазначеній території:

- розташовані землі Херсонської міської, Антонівської, Комишанської, Зеленівської, Наддніпрянської селищних та Степанівської сільської рад;

- станом на 01.10.2011, укладено 2241 договір оренди земель несільськогосподарського призначення, загальною площею 832,5 га.

На території, адміністративно підпорядкованій Херсонській міській раді, налічується 22 фермерських господарства, які мають у власності та користуванні земельні ділянки, загальною площею 1105,62 га, у тому числі сільськогосподарських угідь – 1077,82 га, з них ріллі – 1016,32 га.

2359 громадян набули права на земельну частку (пай), станом на 01.10.2011, отримано 2217 державних актів. Орендована площа паїв згідно з укладеними договорами складає 1802,19 га (640 паїв).

За 9 місяців поточного року до міського бюджету від плати за землю надійшло 34,3 млн.грн., що складає 66% від запланованих річних надходжень та більше минулорічних показників на 24%.

Вагомою частиною надходжень від плати за землю є орендна плата за користування земельними ділянками. За 9 місяців 2011 року надходження коштів до бюджету від оренди земельних ділянок збільшені на 5,4 млн.грн. у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Станом на 01.10.2011, загальна сума надходжень складає 25,0 млн.грн.

Одним із джерел поповнення міського бюджету є продаж земельних ділянок. З початку 2011 року продано 10 земельних ділянок, загальною площею 8,356 га. До бюджетів усіх рівнів надійшло 8,3 млн.грн. від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, до міського бюджету - 7,5 млн. грн., що на 37% (2 млн.грн.) більше надходжень у відповідному періоді 2010 року.

Рішенням міської ради від 30.09.2011 №379 затверджено містобудівну документацію "Коригування Генерального плану міста Херсона", над розробленням якої декілька років працював Київський інститут проектування міст "Діпромісто".

Відкорегований Генеральний план передбачає збільшення площі та зміну меж міста за рахунок освоєння нових територій, у тому числі найбільш привабливого для інвесторів лівого берега Дніпра для розміщення ландшафтно-рекреаційної зони.

Розвиток промисловості міста заплановано переважно за рахунок реструктуризації та адаптації існуючих підприємств до нових економічних умов.

З метою забезпечення подальшого розвитку стабільно працюючих підприємств, Генеральним планом передбачено збільшення території існуючої промислової та комунально-складської зони в районі Склотарного ковша, з обов’язковим створенням комплексу інженерно-транспортної інфраструктури, що унеможливлює негативний вплив на р.Дніпро.

Враховуючи вигідне економіко-географічне та транспортне розташування міста на перетині морських, річкових, автомобільних та залізничних шляхів, розвиток саме транспортної галузі є економічно обґрунтованим та перспективним. Тому Генеральним планом пропонується:

            - Організація в місті нового морського порту проектною потужністю 25-30 млн.т за межами житлової забудови, у південно-західній частині міста, в акваторії Стебліївського лиману. Порт призначається для переробки навалочних, генеральних та наливних вантажів. Запропоноване місце розташування порту дозволить зменшити вплив від його діяльності на екологічну ситуацію в місті.

- Передбачене подальше використання за цільовим призначенням земельних ділянок постійного користування (затони № 1 та № 2) на лівому березі річки Дніпра Херсонським морським торговельним портом. Використання земельних ділянок здійснюватиметься з дотриманням вимог природоохоронного законодавства.

Основним планувальним елементом у структурі міста є житлова (сельбищна) зона.

У Генеральному плані визначені напрямки розвитку сельбищної зони:

- східний;

- північно-східний;

- південний.

Зону багатоквартирної забудови планується розмістити в існуючих межах міста: 145 га - на вільних від забудови територіях, 58 га - на територіях існуючого житлового фонду за рахунок його реконструкції та 9 га – вибіркове будівництво (за рахунок ущільнення забудови).

З метою виконання довгострокових програм житлового будівництва, передбачена забудова мікрорайону 4-Б Таврійського житлового району, житлового масиву "Корабел-2" та інших територій, у межах яких заплановано будівництво будинків різних категорій комфортності, в тому числі і за параметрами доступного житла для малозабезпечених верств населення. В першу чергу повинні бути збудовані об’єкти інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури.

Враховуючи прагнення громадян мати власний будинок, Генеральний план передбачає території нової садибної забудови. Загальна потреба в територіях під таку забудову складає 450,7 га., з них 134,6 га, або 1562 ділянки, передбачається розмістити в існуючих межах міста.

Дефіцит у 316,1 га покривається за рахунок земель суміжних селищних рад – Зеленівської, Наддніпрянської та Антонівської.

Генеральним планом на цих землях намічені 3 райони садибної і блокованої забудови: район "Зеленівка-Таврійський" - 179,4 га; район "Жовтневий" - 81,7 га; та район "Прибережний", який є найбільш привабливим та складається із окремих кварталів, відокремлених один від одного судноплавними (для маломірних суден) каналами. В межах району будуть розташовані зони відпочинку, він стане визитівкою міста для тих, хто проїжджає по мосту через р. Дніпро до Криму.

На перелічених ділянках можливе розміщення 5606 садиб.

Вже розроблені проекти шляхопроводу, що з’єднає в майбутньому Таврійський район із Дніпровським через залізничну колію (вул.Ворошилова - вул.Залаегерсег).

Як показав аналіз використання територій, в існуючій міській межі немає вільних земель для розміщення об’єктів громадського обслуговування. Проте місто як обласний центр має потребу в розміщенні великих торгових та логістичних центрів, закладів для обслуговування туристично-рекреаційної галузі. Генеральним планом пропонується розмістити такі об’єкти уздовж магістралі Миколаїв-Херсон-Цюрупинськ із включенням цих земель до меж м.Херсона.

Крім того, на цій автомагістралі намічене розташування великих торгових центрів, готельних комплексів на площі близько 104 га. Вони здійснюватимуть не тільки роздрібну, а й оптову торгівлю, що стане можливим, враховуючи наявність у місті торгового морського порту, зручних автомобільних та залізничних сполучень.

Для обслуговування туристсько-рекреаційної галузі у цій зоні намічено розміщення кемпінгу на площі 52,6 га на 3,5 тис. відпочивальників.

Генеральним планом також передбачена зона для розміщення спортивних споруд та іподрому на території близько 49 га.

Усього під зазначені вище об’єкти Генеральним планом пропонується включити в межі міста територію в 310,6 га за рахунок земель Степанівської сільської та Зеленівської селищної рад.

Розміщення об’єктів громадського обслуговування можливе на територіях, на яких розташовані непрацюючі промислові підприємства, що в Генеральному плані передбачено як перспектива зміни цільового використання існуючих промислових територій (ВАТ "ХБК", Концерн "Електромашинобудівний завод").

На лівому березі Дніпра передбачається розвиток рекреаційної зони, для чого Генеральним планом пропонується включення до меж міста території у 1856,3 га.

Реалізація даних пропозицій дозволить створити близько 3 тисяч нових робочих місць.

Включення до території міста Малого Потьомкінського острова дозволить розмістити там зони зелених насаджень з об’єктами громадського призначення та відпочинку громадян.

Але розроблення містобудівної документації не завершено, оскільки планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження не тільки генеральних планів населених пунктів, а й планів зонування територій та детальних планів території.

Розуміючи важливість проблеми протидії можливим техногенним аваріям та катастрофам, стихійним лихам, у складі Генерального плану міста передбачено розроблення у 2012 році Розділу інженерно-технічних заходів із цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час та особливий період.

Херсон - транзитне місто з потужною багатогалузевою транспортною системою, до складу якої входять залізничний, морський, річковий, автомобільний та електричний транспорт. Це дає можливість доступу з міста до будь-якого куточка України та інших країн.

Основною перевагою, що формує транспортну інфраструктуру міста та області, є вигідне економіко-географічне розташування - це безпосередня наближеність до моря, вихід в Азово-Чорноморський басейн і на Дніпровську річкову магістраль.

Херсон знаходиться на перехресті автодоріг Ростов-Одеса-Сімферополь. Через місто проходить Одеська залізнична магістраль, активно працюють річковий і морський порти. Основні вантажопотоки: руди кольорових металів, хлібні вироби, паливо, зерно.

За 9 місяців 2011 року підприємствами транспортного комплексу міста перевезено вантажів 5368,7 тис. тонн, що на 26,1% більше показника відповідного періоду минулого року.

За структурою перевезень, головним перевізником вантажів залишається залізничний транспорт, який обіймає 82,3% обсягів перевезень. Водний транспорт (річковий та морський) перевозить 10,3% вантажів, автомобільний – 7,5%.

Відправлення вантажів залізничним транспортом порівняно з 9 місяцями 2010 року збільшилося на 28,7%. Зросло відправлення хімічних та мінеральних добрив на 84,2%, будівельних матеріалів - на 45,5%, зерна і продуктів перемолу – на 38,7%, цементу – на 23,5%, руди кольорової – на 17,9%, брухту чорних металів – на 8,3%. Зменшилося відправлення нафтопродуктів на 6,8%. Середньодобове вивантаження вагонів зросло на 25,5%.

Перевезення вантажів річковим транспортом зменшилося на 1,8% в порівнянні з 9 місяцями 2010 року і становить 470,9 тис. тонн.

За 9 місяців 2011 року обсяги перевезень вантажів підприємствами автомобільного транспорту (без урахування перевезень фізичними особами-підприємцями) становили 400,5 тис.т (збільшилися на 47% у порівнянні з відповідним періодом 2010 року), морського – 78,3 тис.т (+11,9%).

Очікуване виконання вантажних перевезень транспортними підприємствами м.Херсона на кінець 2011 року складатиме 6973,3 тис.тонн, що перевищить показник 2010 року на 14%.

Пасажирські перевезення здійснюються автомобільним, електричним, залізничним та річковим видами транспорту. Головними перевізниками є автомобільний та електричний транспорт, які складають близько 95,1% у структурі пасажирських перевезень.

Обсяги пасажирських перевезень усіма видами транспорту (з електричним) за 9 місяців 2010 року становили 62,8 млн. осіб, що на 14,3% менше відповідного періоду 2010 року.

До виконання транспортних послуг із перевезення мешканців міста автомобільним транспортом залучено 7 підприємств-перевізників різних форм власності, з них 1 – комунальне підприємство „Херсонкомунтранссервіс".

У м.Херсоні діє 43 автобусних маршрути загального користування, які обслуговують близько 600 автобусів. Протягом 9 місяців 2010 року придбано 17 нових автобусів.

Щоденно послугами автомобільного транспорту користуються близько 122,3 тис. осіб.

Здійснюються щоденні перевірки дотримання водіями правил поводження під час перевезення пасажирів: куріння в салоні автобусів, зовнішній вигляд водіїв, коректне спілкування з пасажирами.

З метою забезпечення безпечного і якісного обслуговування пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування та безпеки дорожнього руху в центральній частині міста, впорядкування руху автомобільного транспорту по вулиці К.Маркса, в районі Центрального ринку, здійснено розподіл маршрутів за напрямками руху на зупинках “Центральний ринок" у прямому та зворотному напрямках та розміщено відповідні інформаційні таблички.

Впроваджується автоматизована система інформаційного забезпечення роботи громадського транспорту, створено комунальну установу “Диспетчерська служба автоматизованого контролю за роботою транспорту", змонтовано диспетчерський центр, де здійснюється виведення візуальної інформації про пересування пасажирського транспорту за всіма існуючими маршрутами міста на монітор.

У 4 кварталі 2011 року планується придбання навігаційного обладнання для автобусів з можливостями контролю:

 - відстеження місцезнаходження маршрутного транспортного засобу в режимі реального часу та автоматизована передача даних диспетчеру про відхилення транспортного засобу з маршруту;

- фіксації місць та часу стоянок, відстою, кількості зупинок, швидкісного режиму (за раніше заданими параметрами), стоянки та часу проходження маршрутних таксі за заданим графіком через контрольні точки;

- відстеження дорожньої обстановки за напрямками руху (скупчення автомобільного транспорту в “пробках", фіксація ДТП та інше);

 - контроль за випуском автотранспорту з кінцевих зупинок із урахуванням обстановки на дорогах.

Здійснюється поступовий перехід до пасажирських перевезень міськими автобусами середньої та великої пасажиромісткості – за 2010-2011 роки проведено заміну 70 автобусів малої пасажиромісткості марки ГАЗель на транспортні засоби середньої та великої пасажиромісткості на маршрутах. На 3 маршрутах з’явилися автобуси для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Відновлено перевезення пільгових категорій "соціальними" автобусами КП "Херсонкомунтранссервіс" на маршрутах загального користування № 3,5,6.

Для оновлення комунального рухомого складу рішенням міської ради від 30.09.2011 №355 КП "Херсонкомунтранссервіс" дано дозвіл на відкриття кредитної лінії для придбання автобусів у кількості 10 одиниць на суму 3,6 млн. грн. під заставу активів підприємства.

Електричний транспорт, який у структурі пасажирських перевезень є одним із головних перевізників, представлений МКП „Херсонелектротранс". За 9 місяців 2011 року пасажироперевезення тролейбусами становили 22,1 млн. пасажирів, що на 22,2% менше відповідного періоду 2010 року.

Парк міського електротранспорту складається з 80 тролейбусів, зношеність яких становить 94,7%. Повністю відпрацювали нормативний термін експлуатації та потребують поступової заміни 70 тролейбусів. У 2011 році списано 10 одиниць електротранспорту.

Середня кількість тролейбусів, що виходять на маршрути міста щоденно, постійно скорочується. На 01.10.2011, вона становила 44,9 од., що на 8,6% менше аналогічного періоду минулого року. Послугами міського електротранспорту щоденно користуються 81,0 тис. осіб, у т. ч. всі пільгові категорії.

Зменшення кількості пасажироперевезень пояснюється скороченням кількості тролейбусного парку та дефіцитом кадрів водіїв тролейбусів.

Рішенням міської ради від 31.01.2008 №709 затверджено Програму розвитку міського електротранспорту на 2008/15 роки. Протягом звітного періоду заходи щодо оновлення та реконструкції рухомого складу і контактно-кабельної мережі за рахунок міського та державного бюджетів не фінансувалися.

На даний час контактна кабельна мережа знаходиться у незадовільному технічному стані, коефіцієнт її зношеності становить 79,5%.

За рахунок коштів МКП „Херсонелектротранс" протягом 9 місяців поточного року проведено ремонт 2 тролейбусів, впорядковано роботу та розширено територію автостоянки, яка розташована на території підприємства.

У 2011 році МКП "Херсонелектротранс" виділено субвенцію з державного бюджету в сумі 8 млн. 647,7 тис. грн., у тому числі 1 млн. 824,6 тис. грн. – кредиторська заборгованість 2010 року.

На відшкодування фактичних витрат за пільгові перевезення 2011 року, які, станом на 01.09.2011, виконані на 12 млн. 394,2 тис. грн., надійшло 6 млн. 823,2 тис. грн. (55,1%).

Зважаючи на недостатнє фінансування з державного бюджету на компенсацію видатків за пільгові перевезення окремих категорій громадян, виконавчим комітетом міської ради затверджено Комплексний план виведення МКП "Херсонелектротранс" з кризового стану на 2011-2012 роки. На виконання Комплексного плану, на базі обласного центру зайнятості розпочала навчання група водіїв у кількості 18 чол., що дозволить збільшити щоденний випуск тролейбусів на лінію та дохід підприємства.

Протягом 2011 року здійснюється компенсація пільгового перевезення окремих категорій громадян шляхом клірингових розрахунків за електроенергію, воду та послуги зв’язку. За 9 місяців здійснено розрахунки на суму 2 млн. 21 тис. грн.

 Виконання заходів Комплексного плану дало можливість збільшити щоденний дохід від основної діяльності на 20%, від надання інших послуг - у 2,2 раза. Місячний дохід підприємства збільшився на 83,6 тис. грн. (27,2%) у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

З метою оновлення рухомого складу, рішенням міської ради від 30.09.2011 №356 МКП "Херсонелектротранс" дано дозвіл на укладення договору лізингу або відкриття кредитної лінії для придбання тролейбусів у кількості 10 одиниць на суму 16,0 млн. грн. під заставу активів підприємства.

У навігаційний період в акваторії р. Дніпро ДП „Адміністрація річкових портів" виконуються пасажирські перевезення на садово-дачні ділянки за 12 річковими сполученнями 6 теплоходами.

За 9 місяців 2011 року Херсонським представництвом ДП „Адміністрація річкових портів" перевезено 165,3 тис. осіб (у тому числі 128,8 тис.осіб – пасажири пільгових категорій), що на 12,5% менше відповідного періоду минулого року.

 З метою організації контролю за швартуванням та стоянками маломірних суден, моторних човнів та яхт, затверджено Порядок надання послуги з використання причальних стінок, гідротехнічних споруд маломірними суднами, моторними човнами, яхтами та іншими плавзасобами на території м. Херсона, яким передбачено заборону швартування, стоянку плавзасобів, посадку - висадку пасажирів за межами місць, визначених чинним законодавством або цим Порядком.

Для забезпечення регулярності пасажирських перевезень на 50% напрямків залучено 13 маломірних суден (баркасів) приватних підприємців, які мають ліцензії і відповідні дозвільні документи на здійснення даного виду господарської діяльності. Для вивезення дачників з мікрорайонів міста до річкового порту та у зворотному напрямку МКП "Херсонелектротранс" здійснюються рейси тролейбусів (за погодженим із розкладом руху катерів графіком) за напрямками: Житлоселище, т/ц "Салют", мкр. Шуменський, мкр. Таврійський.

У липні 2011 року проведено комісійне обстеження та здійснено заміри, в тому числі відсотків зносу, 50 причалів садівничих товариств, розташованих в акваторії р.Дніпра, в межах адміністративної території, підпорядкованої Херсонській міській раді.

Для посилення контролю за дотриманням вимог безпеки плавання маломірними (малими) суднами на водних об’єктах, розташованих в акваторії Дніпра, в межах адміністративної території, підпорядкованої Херсонській міській раді, створено мобільну групу з контролю за дотриманням правил користування маломірними (малими) суднами на річках, водосховищах, інших водоймах загального користування в межах міста Херсона, яка в період навігації, забезпечувала безпеку людей на воді та охорону навколишнього природного середовища.

Перевезення пасажирів залізничним транспортом за 9 місяців поточного року збільшилися на 0,1% у порівнянні з відповідним періодом 2010 року та становили 2931,0 тис. осіб.

За 2011 рік очікуваний обсяг пасажирських перевезень усіма видами транспорту становитиме 89,7 млн. осіб, що на 9,5% менше 2010 року.

У місті нараховується 13 служб таксі, у розпорядженні яких більше 900 одиниць транспорту.

З метою організації належної роботи з перевезення пасажирів та їх багажу в таксі, безпечного та зручного доступу пасажирів до таксі, на території м. Херсона створено мережу таксомоторних стоянок (91одиниця на 593 машино-місця), яку, згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради від 15.01.2008 № 32, затверджено та передано для облаштування і подальшої експлуатації КП „Сервіс-Центр". Станом на 01.10.2011, облаштовано знаками та розміткою 60 одиниць стоянок.

В зонах паркування на вулицях і стоянках виділено 45 спеціальних місць для паркування автомобілів та інших транспортних засобів, що забезпечують перевезення інвалідів.

З метою створення комфортних умов для відпочинку громадян, на Набережній р.Дніпро по просп.Ушакова організовано функціонування паркувальних майданчиків у районі Набережної у відведених місцях.

Складним є становище у будівельній галузі міста. У січні-вересні 2011 року працювало 83,3% загальної кількості будівельних підприємств міста. Обсяг виконаних будівельних робіт склав 165,6 млн. грн., що на 17,2% менше порівняно з відповідним періодом минулого року. Крім того, сторонніми будівельно-монтажними організаціями на будівельних об'єктах м. Херсона, згідно з даними Держкомстату України, виконано підрядних робіт на суму 50,0 млн.грн. З урахуванням вищенаведеного, реальний обсяг виконаних підрядних робіт становить 215,6 млн.грн., що на 7,5% більше ніж у відповідному періоді попереднього року. За 2011 рік, без урахування обсягу підрядних робіт, виконаних сторонніми організаціями, обсяг виконаних будівельних робіт очікується в сумі 205,0 млн.грн., що становитиме 75% рівня 2010 року. Основними причинами зменшення обсягів будівництва є погіршення фінансового стану замовників будівництва та умов кредитування комерційними банками.

За січень-вересень 2011 року управлінням капітального будівництва міської ради профінансовано за рахунок усіх джерел фінансування 6172,45 тис.грн., із них: 3662,18 тис.грн. – на погашення кредиторської заборгованості та 1262,45 тис.грн. – на оплату робіт минулих років згідно з рішенням суду.

За Переліком об'єктів будівництва, реконструкції та введення в дію потужностей, замовником яких виступатиме управління капітального будівництва міської ради у 2012 році, протягом року вестиметься розробка робочих проектів забудови Таврійського мікрорайону 4-Б, будівництва двох житлових будинків у мікрорайоні "Корабел" для відселення мешканців аварійних будинків "гнучкої" конструкції, реконструкції недобудованої споруди загальноосвітньої школи №23 у Таврійському мікрорайоні, об’єктів галузі освіти та охорони здоров’я, реконструкції об’єктів водопостачання, водовідведення, тепло- та газопостачання. Крім того, вестимуться роботи з рекультивації звалища твердих побутових відходів та будівництво шляхопроводу по просп.Адмірала Сенявіна-вул. Залаегерсег.

Значна увага приділялася поліпшенню функціонування закладів торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування. На 01.10.2011, на території Херсона здійснюють діяльність 14 ринків, 3 ринкових містечка, 7525 об’єктів торгівлі ресторанного господарства і побутового обслуговування, в т.ч. 4988 підприємств роздрібної торгівлі (із них 48 універсальних магазинів самообслуговування з широким асортиментом продовольчих товарів, у тому числі 5 гіпермаркетів, 21 супермаркет та крупний продовольчий універсальний магазин з торговою площею до 2499 кв.м, 16 крупних універсальних магазинів із продажу непродовольчих товарів), 571 оптова база, 939 підприємств ресторанного господарства (в тому числі 18 ресторанів, 409 кафе, 169 барів тощо) та 1027 - побутового обслуговування (в тому числі 139 перукарень, 173 майстерні, 40 СТО, 23 ательє, 16 саун тощо).

Інфраструктура міста постійно розвивається за рахунок відкриття нових об’єктів торгівлі та побутового обслуговування населення, що поліпшує рівень обслуговування городян. Спостерігається збільшення загальної кількості підприємств роздрібної торгівлі, у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 613 од. та ресторанного господарства - на 63 од.

 Збільшувалися і обсяги роздрібного товарообороту. За січень–вересень 2011 року обсяг роздрібного товарообороту підприємств, що здійснювали діяльність з роздрібної торгівлі, становив 2569,3 млн. грн. (у порівняних цінах), що складає 107,6% виконання обсягів відповідного періоду попереднього року. Абсолютний приріст обсягу роздрібного товарообороту на одну особу становить 1387,07 грн.

Цьому сприяв розвиток виставково-ярмаркової діяльності у місті (у січні - вересні 2011 року в місті проведено понад 75 виставок - продажу товарів, двадцять дев’ять щотижневих сільськогосподарських продовольчих ярмарків, три розширених обласних, свято Масниці), а також надання на території міста та на ринках місць торгівлі місцевим сільгоспвиробникам, фермерським господарствам для реалізації продукції власного виробництва.

У поточному році поновлена робота з реконструкції та модернізації ринків, що обмежувалася під час економічної кризи 2009-2010 років, коли були зменшені прибутки ринків. Так, у 2011 році замість ринкового містечка на Миколаївському шосе, в якому були встановлені кіоски, збудовано торговельний центр із реалізації продовольчої та промислової групи товарів, надання перукарських послуг, а також центр відпочинку, відділення банку. Також ВАТ "Підприємство "Дружба" здійснило реконструкцію торговельних рядів по вул. Миру (вздовж стадіону "Старт") - замість палаток та критих прилавків установлено бутіки та павільйони сучасного зразка. У цьому напрямку працюють підприємства Центральний ринок, Дніпровський ринок, Таврійський ринок, ТОВ „Шуменський ринок" та інші. Введення такої нової форми ринкової торгівлі допомагає ринкам відповідати новим стандартам часу, витримувати економічну конкуренцію.

Крім того, з метою впорядкування виявлених невпорядкованих торговельних місць, припинення торговельної діяльності без відповідних документів, забезпечення захисту прав споживачів і підприємців, поліпшення архітектурного й естетичного вигляду міста, створені тимчасові комунальні ринкові містечка по Привокзальній площі, вул. Бучми, 10, вул. Миру (парна сторона) та просп. Георгія Димитрова, підпорядковані МКП "Херсонський комунальний ринок".

У результаті проведеної інвентаризації діючих ринків надано пропозиції щодо поліпшення їх діяльності, виділення місць для місцевих товаровиробників та підприємств агропромислового комплексу, визначено основні проблемні питання щодо забезпечення матеріально-технічної бази ринків та шляхи їх вирішення. Тому на сьогодні на ринках міста надаються, в першу чергу, торговельні місця фермерським господарствам та сільськогосподарським місцевим виробникам хліба, хлібобулочних, круп’яних, макаронних виробів і м’ясо-молочної продукції. Складено плани-схеми розміщення місцевих товаровиробників на ринках та виготовлено і розміщено на ринках 23 єдині банери - "Куточки фермерів".

Сфера послуг характеризується сталою позитивною динамікою обсягу доходу від реалізації послуг, зростанням чисельності приватних підприємців, створенням нових робочих місць для працевлаштування населення. В загальному обсязі платних послуг побутове обслуговування займає значну питому вагу.

Основним завданням підприємств цієї сфери є задоволення зростаючих потреб населення в різноманітних видах побутового обслуговування за рахунок упровадження нових прогресивних форм та видів обслуговування, забезпечення виконання якісних послуг (робіт) у найкоротший час та підвищення культури обслуговування населення.

На сьогодні стримує розвиток сфери побутових послуг відсутність на державному рівні нормативних актів, які визначили б правові та організаційні засади мережі побуту, основи її державного регулювання та були би спрямовані на підтримку побутового обслуговування і розвиток конкуренції. Послуги першої необхідності повинні бути доступними для всіх верств населення та регулюватися за цінами відповідно до їх якості надання.

У місті спостерігається тенденція до відкриття нових підприємств побутового обслуговування при готелях, у торгово-сервісних та розважальних центрах.

Одним із напрямків залишається розширення мережі підприємств побуту із соціальними функціями, яка була б максимально зручною та забезпечувала належне надання послуг (виконання робіт) соціально незахищеним та іншим верствам населення, незважаючи на те, що в місті впроваджена програма "Вдячність". Згідно з цією програмою, пільгові категорії громадян (інваліди Великої вітчизняної війни, інваліди по зору, вдови воїнів, які загинули на фронті, учасники бойових дій, одинокі громадяни похилого віку) сплачують 30 відсотків вартості послуг (70 відсотків відшкодовується з міського бюджету).

Дохід (оборот) від реалізації платних послуг, оплачених населенням за 9 місяців 2011 року, становив 278,6 млн. грн., що більше ніж за відповідний період минулого року на 1,0 млн. грн., або на 4,1%.

Платниками податків до бюджетів усіх рівнів у січні-вересні 2011 року були 4100 юридичних та 24044 фізичних особи. Ними сплачено за 9 місяців 2011 року (з урахуванням відшкодування ПДВ) до бюджетів усіх рівнів 684,1 млн.грн., що на 97,9 млн.грн. (16,7 %) перевищує рівень відповідного періоду 2010 року.

396,3 млн.грн. (57,9% від загального збору) спрямовано до бюджетів вищих рівнів (120,4% до відповідного періоду попереднього року), 287,8 млн.грн. (42,1% від загального збору) – до міського бюджету (111,9% до рівня 9 місяців 2010 року).

Головним джерелом надходжень податків і зборів (без відшкодування ПДВ) до бюджетів усіх рівнів (642,5 млн.грн.) залишається податок з доходів фізичних осіб, який обіймає 43,5% усіх надходжень, 24,8% усіх надходжень припадає на ПДВ, 15,6% - на податок на прибуток, 3% обіймає єдиний податок, 5,4% припадає на плату за землю. Окрім єдиного податку, за всіма цими позиціями забезпечено зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів:

млн.грн.

Показники

Січень- вересень

2010р.

Січень- вересень

2011р.

 

зростання

(+) зменшення

(-)

2011 / 2010рр.

Темп

 

2011/ 2010 рр., %

Надходження податків і зборів у розрізі податків :

524,9

642,5

117,6

122,4

- податок на доходи фізичних осіб

246,9

279,5

32,6

113,2

- податок на додану вартість

89,2

159,5

70,3

178,8

- податок на прибуток

69,4

100,3

30,9

144,5

- плата за землю

29,8

36,9

7,1

123,8

- єдиний податок

33,1

19,2

-13,9

58,0

 

У галузевому розрізі збільшилися до відповідного періоду попереднього року надходження податків і зборів до бюджетів усіх рівнів від промислових видів діяльності (на 72,1%), торгівлі та громадського харчування (на 15,3%), транспорту і зв’язку (на 10,8%), будівельної галузі (на 27,1%), сільськогосподарських підприємств (у 4 рази, у зв’язку з тим, що декілька крупних підприємств, за звітністю ДПІ у м. Херсоні, перейшли до галузі сільського господарства).

У січні-вересні 2011 року доходи міського бюджету становили 639,2 млн.грн., що на 82 млн.грн., або на 14,7%, перевищує рівень надходжень відповідного періоду попереднього року. План доходів за січень-вересень 2011 року виконано на 98,4%.

За сімома джерелами надходжень склалося невиконання затверджених міською радою планових показників на суму 6118,3 тис.грн., у т.ч. найвагоміші з них:

- податок на доходи фізичних осіб – на 4978,4 тис.грн. (основна причина - зменшення обсягів надходження податку з доходів фізичних осіб від платників, які здійснюють найбільшу сплату, скорочення чисельності працівників на 3886 осіб. Так, у поточному році 1239 суб’єктів господарювання допустили зменшення перерахувань податку на суму 15,0 млн.грн.);

- фіксований податок на доходи фізичних осіб – на 653,6 тис.грн (пояснюється зменшенням кількості платників на 2091 особу, або в 2,7 раза);

- плата за оренду майна, що належить до комунальної власності - на 189,3 тис.грн. (заборгованість становить 2992,3 тис.грн., у т.ч. за розірваними договорами – 2318,4 тис.грн.);

- частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету, – на 34,4 тис.грн.

При цьому на 8,0 млн.грн. перевиконано планові показники по наступних платежах: плата за землю (на 5,8 млн.грн.), місцеві податки і збори (на 301,6 тис.грн.), плата за тимчасове використання об’єктів комунальної власності під розміщення реклами (на 470,1 тис.грн.), державне мито (на 421,4 тис.грн.), податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (на 439,8 тис.грн.).

Зростання доходів міського бюджету в січні-вересні 2011 року забезпечене зростанням надходжень податків і зборів на 30,7 млн.грн., або на 11,9 % (до рівня 287,8 млн.грн.); збільшенням трансфертів із державного бюджету – на 51,9 млн.грн., або на 19,8 % (до рівня 314,6 млн.грн.) та зменшенням власних надходжень бюджетних установ – на 0,6 млн.грн, або 1,6 % (до рівня 36,7 млн.грн.).

 

млн.грн.

Показники

Січень- вересень

2010р.

Січень- вересень

2011р.

 

зростання

(+) зменшення

(-)

2011/ 2010рр.

Темп

 

2011/ 2010 рр.,

%

Доходи міського бюджету,

всього:

557,2

639,2

82,0

114,7

-надходження податків і зборів

257,1

287,8

30,7

111,9

-повернуто з державного бюджету у вигляді трансфертів

262,7

314,6

51,9

119,8

власні надходження бюджетних установ

37,3

36,7

-0,6

98,4

 

Видатки міського бюджету в січні-вересні 2011 року становили 641,6 млн.грн., що на 91,9 млн.грн. (16,7%) перевищує рівень видатків відповідного періоду попереднього року.

Це дозволило забезпечити утримання та функціонування таких галузей як: освіта, охорона здоров’я, культура, фізична культура та спорт, соціальний захист, житлово-комунальне господарство, транспорт та шляхове господарство.

Повністю профінансовано заробітну плату працівників бюджетної сфери, енергоносії (за фактично спожитими обсягами), збільшилися інші видатки, пов’язані із життєзабезпеченням міста та соціальною сферою, фінансування міських цільових програм розвитку.

Від загальної суми видатків за звітний період 44,6% (286,3 млн.грн.) становили видатки на виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери. Протягом 9 місяців поточного року заробітна плата працюючим бюджетних установ виплачувалася своєчасно та в повному обсязі.

Найбільші видатки були зосереджені:

·   в освіті (32,4% загальних видатків), які зросли у порівнянні з відповідним періодом 2010 року на 10,7%;

·   у соціальному захисті та соціальному забезпеченні (26,0%), які зросли на 21,6%, це дало можливість фінансування міської цільової програми „Соціальний захист"; видатків Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; утримання Соціального центру матері і дитини; пільг за місцевими рішеннями з оплати житлово-комунальних послуг;

·   в охороні здоров’я (21% загальних видатків), зростання – на 8,0%.

Ці три напрямки фінансування обійняли 79,4% загальних видатків.

На фінансування видатків житлово-комунального господарства припало 2,6% загальних видатків (на 11,9% менше ніж за 9 місяців 2010 року); галузі культури – 3,0% (на рівні з відповідним періодом 2010 року); на будівництво – 0,9% (збільшення – на 27,7%); фізкультури і спорту – 0,8% (+35,1%).

У гуманітарній сфері міста забезпечено стабільне функціонування закладів та поліпшення якості надання ними послуг населенню.

 У сфері освіти проведено у повному обсязі виплату заробітної плати, відпускних та допомоги на оздоровлення педагогам у літній період 2011 року.

У м.Херсоні існує 65 загальноосвітніх навчальних закладів, з них: 63 – комунальної форми власності, 2 – приватної.

Серед функціонуючих закладів 1 заклад - І ступеня (навчаються 96 учнів); 5 закладів - ІІ ступеня (968 учнів); 1 заклад - ІІ ступеня (226 учнів); 27 загальноосвітніх навчальних закладів - І-ІІІ ступенів (13581 учень); 8 спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів - І-ІІІ ступенів (6502 учні); 4 гімназії (3277 учнів); 3 ліцеї (1701 учень); 7 навчально-виховних комплексів (3116 учнів); Центр освіти молоді і дорослих та вечірні класи при загальноосвітніх навчальних закладах №4,8,26 (850 учнів); 3 спеціальних загальноосвітніх школи (200 учнів); 3 заклади, які фінансуються селищними радами (131 учень); 2 приватних заклади (134 учні).

Першочерговими завданнями галузі є створення умов для здобуття повної загальної середньої освіти дітям та молоді від 6 до 18 років залежно від потреб, розвитку дитячої обдарованості, оснащення навчальних закладів сучасною комп’ютерною технікою та створення умов для переходу на профільне навчання старшої школи.

Реалізація цих завдань сприяла збереженню мережі закладів нового типу: гімназій, ліцеїв, спеціалізованих шкіл, питома вага яких у місті складає 23% і охоплює навчанням близько 12 тис. учнів (практично кожний третій учень навчається в класі з поглибленим вивченням предметів та профільних класах), а також, закладів для дітей з обмеженими функціями здоров’я, які мають нерівні можливості в отриманні освіти, соціальній адаптації та інтеграції в суспільство: 3 спеціальних загальноосвітніх навчальних заклади та 2 загальноосвітніх навчальних заклади, в яких працюють класи для дітей з вадами слуху та зору, де отримують освіту 462 учні (1,5% від загальної кількості учнів).

Кількість дітей і підлітків, охоплених загальною середньою освітою у загальноосвітніх навчальних закладах міста, становить 30782 учні, що на 3,2% менше у порівнянні з минулим навчальним роком (31728 учнів).

У 2010/2011 навчальному році профільне навчання за освітніми потребами учнів було організовано за 16 профілями, дисципліни опановувало 3325 учнів старшої школи. Потреба у профілі навчання визначалася попитом: природно-математичний - 27% учнів, філологічний - 36%, технологічний - 161%, суспільно-гуманітарний – 16%.

У м. Херсоні склалася певна система здійснення процесів інформатизації загальної середньої освіти. Переважно, це реалізація таких напрямків, як поетапна комп’ютеризація навчально-виховного процесу, впровадження інформаційних технологій та доступ до мережі Інтернет. Комп’ютерними класами забезпечено 98% загальноосвітніх навчальних закладів.

У всіх загальноосвітніх навчальних закладах міста в наявності комп’ютерна техніка. В школах функціонують 87 комп’ютерних класів. У 38 навчальних закладах (60%) є свої Інтернет-сторінки.

У 31 навчальному закладі в наявності 40 мультимедійних проекторів, 32 інтерактивних дошки.

Бібліотеки 38 загальноосвітніх закладів оснащені комп’ютерною технікою. Триває процес відкриття інтернет-бібліотек у школах. Вже діють інтернет-бібліотеки в 17 навчальних закладах, де активно впроваджуються інформатизовані технології в роботі шкільної бібліотеки.

Протягом 2010/2011 навчального року контингент учнів було збережено, навчальний рік закінчило 2425 дітей, з них 414 відмінників.

Для проведення зовнішнього незалежного оцінювання з 02 по 24 червня 2011 року 11 загальноосвітніх закладів діяли як пункти тестування.

На території міста мешкає 22343 дитини дошкільного віку.

Функціонує 73 дошкільних навчальних заклади різних типів та форм власності (в тому числі: 3 - відомчого підпорядкування; групи у 7 навчально-виховних комплексах "школа-сад"). Охоплення дітей п’ятирічного віку суспільним дошкільним навчання становить 83%. Загальна кількість дітей дошкільного віку по місту становить 22343 осіби.

Серед 70 дошкільних навчальних закладів комунальної форми власності: 43 - загального розвитку, 9 - компенсуючого, 18 - комбінованого типу.

Для організації позашкільної роботи у місті функціонує 11 позашкільних навчальних закладів системи управління освіти (з них 4 - спортивного профілю, 4 - багатопрофільних, 3 - спеціального призначення).

У 733 гуртках 11122 дитини розвивають особисті якості та мають змогу за уподобаннями провести цікаво позаурочний час.

Позашкільні навчальні заклади рівномірно розташовані в мікрорайонах міста. У кожному мікрорайоні міста діють установи різних типів та форм власності: центри дозвілля, спортивні секції, художні та музичні школи, бібліотеки.

З метою організації дозвілля дітей та презентації результатів діяльності роботи позашкільної освіти міста, щорічно у позаурочний час проводиться близько 200 міських масових заходів, до яких залучається понад 20 тис. дітей шкільного віку на рік.

Робота щодо організації дозвілля дітей здійснюється і в канікулярний та літній періоди.

З міського бюджету на оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій у 2011 році виділено 540,134 тис. грн.

Влітку 2011 року організовано роботу 48 пришкільних таборів відпочинку, 2 міських таборів.

136 учнів з числа талановитих та обдарованих вихованців позашкільних навчальних закладів відпочивали у дитячому оздоровчому центрі "Примор’я" смт Залізний Порт. З міського бюджету управлінню освіти міської ради виділено кошти на здешевлення вартості путівок для зазначеної категорії дітей.

За кошти міського бюджету та спонсорські кошти позашкільними навчальними закладами управління освіти міської ради закуплено 156 путівок для оздоровлення дітей у стаціонарних таборах „Прибій" та „Примор’я".

На базі шкіл, міських таборів „Сонечко", „Скіф" та дитячого оздоровчого центру „Юнга" відпочили 4109 учнів, 762 з них, згідно з планом та кошторисом, забезпечено безкоштовне харчування під час відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, бездоглядних та безпритульних дітей, дітей-інвиладів, дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій та інші.

 У галузі культури забезпечено проведення культурно-мистецьких заходів, серед яких - заходи для жителів міста до загальнодержавних свят: Дня Перемоги, Дня Конституції України, Дня Незалежності України, Дня міста.

 Ведеться робота, спрямована на відродження і підтримку осередків традиційної народної творчості, художніх промислів і ремесел. Проводиться робота з національно – культурними товариствами, яких у місті налічується 9, з них міських – 5. Стало вже традиційним проведення фестивалів: національних товариств до Дня міста "Дружба народів".

Для соціально незахищених верств населення щочетверга у кіноконцертному залі "Ювілейний" проводяться соціальні кіносеанси, які відвідало понад 8900 чоловік. Влітку щотижнево в парку ім. Леніна для громадян похилого віку проводилися вечори відпочинку.

З метою подальшого розвитку аматорського мистецтва, проведено звітні концерти клубу "Патріот Вітчизни", клубу "Оптиміст", "Наша пісня".

Виховання у населення міста активної соціальної орієнтації на здоровий спосіб життя, спортивно-масова робота з населенням, вдосконалення системи підготовки спортсменів вищої кваліфікації та олімпійського резерву, збереження і примноження здобутків на всеукраїнській та міжнародній спортивних аренах – головні завдання Міської програми розвитку фізичної культури та спорту на 2011 рік.

Виконання Програми здійснюється управлінням молоді та спорту міської ради в тісному контакті з управліннями освіти, охорони здоров’я, культури міської ради, центром соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді, спортивними товариствами та відомствами.

Заходи проводяться на спортивних спорудах міста Херсона (4 стадіони, 219 спортивних майданчиків, 3 стрілецьких тири, 111 спортивних залів, 2 льодових катки, басейн для дітей).

У місті Херсоні працює ДЮКФП–2, ДЮСШ–3, СДЮОРШ–6, ШВСМ–1, ВУФК, 16 водноспортивних баз, в яких тренується 10925 осіб.

Міський бюджет надає фінансову допомогу:

- Херсонському гандбольному клубу „Дніпрянка";

- міській федерації міні-футболу;

- міській організації „Бокс-Херсон";

- Херсонському спортивному клубу „Кіокушин-карате" та інш.

Протягом 2011 року проведено більше 25 спортивно-масових заходів, в яких брали участь понад 2200 тис. осіб. Проведено традиційний легкоатлетичний пробіг “Десант – 44" (брали участь 96 осіб із 7 міст України), комплексні змагання та змагання з видів спорту, присвячені Дню Перемоги і Дню Конституції.

У 2011 році основним завданням галузі охорони здоров’я були забезпечення доступності медичних послуг, профілактика та раннє виявлення захворювань, їх лікування, організація надання екстреної медичної допомоги, зниження захворюваності, інвалідності та смертності мешканців міста.

У м. Херсоні триває робота з оптимізації галузі охорони здоров’я. Протягом І півріччя 2011 року скорочено 30 ліжок і, станом на 01.07.2011, ліжковий фонд склав 1485 ліжок, показник забезпеченості ліжками – 44,2 на 10 тис. населення.

Збережено кадровий потенціал. Продовжують працювати амбулаторно-поліклінічні установи та підрозділи районних лікарень: поліклініки, у тому числі дитячі і стоматологічні, жіночі консультації, станція швидкої медичної допомоги, Дитяча обласна лікарня, Обласний онкодиспансер. З початку 2011 року на баланс трьох міських клінічних лікарень переведено 12 ФАПів, які надають первинну медичну допомогу сільському населенню міської ради. Ведеться робота щодо реформування закладів охорони здоров’я.

Кількість відвідувань хворими лікарів амбулаторно-поліклінічних установ (без стоматологів) залишилася майже на рівні минулого року. Кількість відвідувань у зміну становить у І півріччі 2011 року 8747,9 проти 8732,5 в попередньому році. За очікуваннями, наприкінці 2011 року і на початку 2012 року можливе збільшення цього показника на 05-0,3% відповідно через підвищення захворюваності на ГРВІ та грип.

У рамках виконання Міської програми запобігання та лікування серцево-судинних захворювань на 2010-2013 роки, планується створення "Центру серця" на базі КЗ "Херсонська міська клінічна лікарня ім. О.С Лучанського". За рахунок бюджетних коштів ведуться роботи щодо реконструкції та ремонту відділення кардіології, на базі якого планується розміщення Центру (освоєно 497 тис.грн.).

Проектною організацією "ХерсонДІПРО-місто" розроблено проект документації рентген-операційного блоку (на оплату роботи з міського бюджету виділено 24921 грн.), підготовлено фахівців для роботи в рентген-операційному блоці, пройшли курси інтервенційної кардіології на базі Київського НДД ім.Стражеско.

З державного бюджету на придбання обладнання для рентген-операційного блоку виділено 11,0 млн.грн. На даний час ведеться робота щодо проведення тендеру та освоєння коштів.

Демографічна ситуація в м. Херсоні в 2011 році залишається напруженою. Продовжується загальне скорочення населення міста, яке відбувається, в основному, за рахунок природного скорочення. У 2011 році у порівнянні з 2010 кількість населення міської ради скоротилася на 2 тисячі осіб.

Рівень народжуваності у І півріччі зменшився з 11,4 випадка на 1 тис. населення у 2010 році до 11,08 випадка у 2011 році.

 На 6,2% проти минулого року знизився показник загальної смертності, з 18,7 випадка на 1 тис. населення у 2010 році до 17,6 – у 2011 році.

 Структура причин загальної смертності залишається традиційною: на першому місці – хвороби системи кровообігу, які складають 61,6% у структурі всіх причин смертності; на другому – новоутворення (12,4%); на третьому – зовнішні причини смерті (7,6%).

 Інтегральною оцінкою соціально-економічного рівня регіону та організації медичної допомоги дітям і матерям є показники дитячої та материнської смертності.

 У лікувально-профілактичних установах проводиться контроль за станом здоров’я вагітних групи ризику та дітей першого року життя. Завершено перехід всіх акушерських стаціонарів на сумісне перебування матері та дитини. Створені сімейні пологові зали.

 У 2010 році показник смертності дітей першого року життя складав 6,9 випадка на 1 тис. народжених живими (по Україні - 9,1), проте за 6 місяців 2011 року він підвищився до 8,2 випадка. Очікуваний показник за 2011 рік не перевищуватиме 8 випадків на 1 тисячу народжених живими. Протягом 2011 року не зареєстровано випадків материнської смертності.

 За 6 місяців 2011 року в порівнянні з 2010 роком на 4,0% підвищився показник загальної захворюваності серед мешканців міста і складав 44,2 тис. випадків на 100 тис. населення.

Економічна ситуація, неспроможність людей похилого віку придбати ефективні ліки, пройти своєчасні обстеження сприяли збільшенню захворювоності на серцево-судинні хвороби. Показник захворюваності у І півріччі 2011 року склав 5172,0 випадки на 100 тис. населення.

У І півріччі 2011 року в порівнянні з попереднім роком зареєстровано зниження показника захворюваності на злоякісні новоутворення на 7,6%, активний туберкульоз – на 9,5%, органів травлення – на 6,4%.

За І півріччя 2011 року зареєстровано зниження захворюваності на туберкульоз. За даний період вперше виявлено 134 випадки активного туберкульозу проти 149 за той же період попереднього року. Показник захворюваності знизився на 9,5% і склав 39,9 випадка на 100 тис. населення ( у 2010 році – 44,1).

На придбання туберкуліну для своєчасного проведення туберкулінодіагностики та виявлення туберкульозу у мешканців міста передбачено 272,3 тис. грн. на рік, протягом І півріччя 2011 року туберкулінодиагностика проведена 26,0 тис. осіб, що становить 48,0% від річного плану, в тому числі 19,4 тис. дітей, що складає 65,4% від річного плану та підлітків – 6,6 тис.осіб.

 У І півріччі 2011 року продовжувалося надання соціальної допомоги як засобу заохочення до лікування хворих, що лікуються у ДОТ-кабінетах, отримано, за попередніми даними, хворими 156 продуктових наборів.

 На надання соціальної підтримки хворим на туберкульоз на період лікування в амбулаторних умовах на 2011 рік передбачено 62,7 тис. грн.

У лікувально – профілактичних установах міста проводиться робота щодо впровадження заходів, спрямованих на активізацію боротьби з ВІЛ-інфекцією і СНІДом, діагностики та лікування хворих, впровадження сучасних медичних технологій.

 Забезпечено стаціонарне і амбулаторне лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД із супутніми захворюваннями, відповідно до затверджених Міністерством охорони здоров’я України стандартів та клінічних протоколів. Станом на 01.07.2011, на обліку знаходиться 849 ВІЛ-інфікованих.

 На виконання програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, на 2011 рік передбачено із міського бюджету 72,0 тис. грн., у тому числі: на забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей першого року життя - 38,7 тис. грн., забезпечення проведення діагностики ВІЛ-інфекції швидкими тестами в осіб, з біологічними рідинами яких відбулася "аварія" у медичного працівника, забезпечення безкоштовними акушерськими пакетами одноразового використання на пологи ВІЛ-інфікованих вагітних та засобами індивідуального захисту медичного персоналу, проведення туберкулінодіагностики ВІЛ-інфікованим – 33,3 тис. грн.

 Важливим завданням, яке ставить перед собою галузь охорони здоров’я, є рання діагностика ендокринних захворювань, перш за все, цукрового діабету.

 У м. Херсоні під диспансерним наглядом, станом на 01.07.2011, перебуває понад 8000 хворих на цукровий діабет, що складає 2,3% населення міста, це кожен 42-й мешканець Херсона. При цьому 25,8% від усіх хворих на цукровий діабет - інсулінозалежні (2070 хворих).

 Усі хворі на інсулінозалежний цукровий діабет забезпечені високоякісними людськими генно-інженерними інсулінами. Інваліди з дитинства, хворі з алергією з важкими хронічними ускладненнями, вагітні забезпечуються генно-інженерними інсулінами і аналогами інсуліну імпортного виробництва, засобами їх введення. На виконання програми " Цукровий діабет" в 2011 році передбачено 71,7 тис. грн.

 З метою часткового вирішення проблем малозабезпечених громадян приводилася робота з надання мешканцям Херсона адресної грошової допомоги окремим категоріям громадян до святкових та пам’ятних дат. Протягом січня-вересня 2011 року надано такої допомоги 793 громадянам на загальну суму 283,3 тис.грн.

 Завдяки послідовній роботі у напрямку підвищення зайнятості населення м. Херсона в усіх сферах діяльності загальна потреба у працівниках на підприємствах міста, станом на 01.10.2011, склала 1,8 тис. осіб, що майже в 2 рази (на 98,6%) більше ніж за той же період 2010 року. Кількість незайнятого населення, станом на 01.10.2011, склала 2,1 тис. осіб, це більше ніж у відповідному періоді 2010 року на 205 осіб, або на 10,6%.

 Рівень безробіття збільшився порівняно з відповідним періодом 2010 року на 0,2% і склав 1%. Станом на 01.10.2011, всього на обліку Державної служби зайнятості перебувало 7,4 тис. осіб, серед яких половина (50,3%) – молодь до 35 років.

 З метою поліпшення ситуації на ринку праці, активізовано роботу з підприємствами міста щодо створення нових робочих місць. З початку року в місті створено 8857 нових робочих місць, що становить 134,2% річного завдання. За січень-вересень 2011 року кількість створених нових робочих місць на підприємствах, в установах та організаціях міста перевищила кількість ліквідованих робочих місць на 3094 робочих місця. Із загальної кількості створених нових робочих місць:

- у галузях економіки створено 2263 робочих місця;

- зареєстровано 1384 суб’єкти підприємницької діяльності;

- між працівниками та фізичними особами у центрах зайнятості зареєстровано 5210 діючих договорів.

Із загальної кількості створених робочих місць більше половини (4755 робочих місць, або 53,7% від загальної кількості) створено в оптовій і роздрібній торгівлі; в галузі транспорту і зв’язку створено 706 робочих місць (7,8%), в промисловості – 583 робочих місця (6,6%), в готельному та ресторанному бізнесі – 498 (5,6%), в будівельній галузі – 290 робочих місць (3,3%).

 Протягом січня-вересня 2010 року, завдяки тісній співпраці з роботодавцями, за сприяння Центру зайнятості, працевлаштовано на вільні та новостворені місця 2605 осіб, з них майже половина (48,6%) – молодь до 35 років.

 Для забезпечення конкурентоспроможності незайнятого населення на ринку праці та приведення його професійно-кваліфікаційного складу у відповідність до потреб ринку праці міста, Центром зайнятості здійснюється професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації громадян. Протягом січня-вересня 2011 року чисельність безробітних, які проходили професійне навчання, склала 909 осіб. Продовжувалася робота і щодо залучення безробітних до участі у громадських роботах. З початку року в них взяло участь 850 осіб.

 

2. Мета та основні пріоритети економічного і соціального розвитку м.Херсона у 2012 році

 

 Головною метою економічного і соціального розвитку м.Херсона на 2012 рік є консолідація зусиль виконавчих органів Херсонської міської ради, районних у місті рад, громадськості, бізнесу, спрямованих на відновлення економічного зростання та подальший стійкий розвиток, який стане запорукою вирішення гострих соціально-економічних проблем та підвищення добробуту населення.

Виходячи з головної мети та пріоритетних напрямків економічного і соціального розвитку, визначених Стратегічним планом економічного розвитку м.Херсона, затвердженим рішенням міської ради від 16.06.2009 № 1168, і Угодою щодо регіонального розвитку Херсонської області між Кабінетом Міністрів України та Херсонською обласною радою від 19 жовтня 2010 року, діяльність органів місцевого самоврядування м.Херсона у 2012 році спрямовуватиметься на реалізацію наступних цілей та пріоритетів соціально-економічного розвитку м.Херсона:

 

Створення базових передумов економічного зростання шляхом:

·   підвищення рівня економічної активності та створення умов для відновлення економічного зростання через використання конкурентних переваг міста з урахуванням реальних ресурсних можливостей міста та місцевих резервів розвитку (оптимізація бюджетних видатків, підвищення ефективності використання земельних ресурсів, комунального майна, реформування житлово-комунального господарства, упорядкування містобудівної діяльності та територіального розміщення об`єктів тощо).

Залучення інвестицій в економіку міста шляхом:

·   формування сприятливого інвестиційного середовища;

·   забезпечення режиму максимального сприяння інвесторам.

Формування режиму максимального сприяння бізнесу шляхом:

·   сприяння розвитку підприємницької діяльності;

·   оптимізації процедур видачі документів дозвільного характеру;

·   вдосконалення механізмів організаційної, інформаційної підтримки підприємництва.

Модернізація інфраструктури міста шляхом:

·   розвитку транспортної інфраструктури;

·   забезпечення впровадження енергоресурсозбереження, енергоефективних та енергозберігаючих технологій;

·   підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства.

Підвищення ефективності використання комунальної власності, діяльності комунальних підприємств, використання земельних ресурсів шляхом:

·   контролю за ефективним використанням майна територіальної громади;

·   досягнення балансу інтересів: орендодавців щодо максимізації доходів від оренди комунального майна, орендарів щодо можливості користування комунальним майном для здійснення підприємницької діяльності;

·   забезпечення ефективної беззбиткової діяльності комунальних підприємств та посилення контролю за плануванням та виконанням показників фінансово-господарської діяльності;

·   забезпечення надходжень до бюджету від плати за землю, дієвий контроль за своєчасним виконанням орендарями і власниками земельних ділянок договорів оренди.

Збереження і розвиток людського та соціального капіталу шляхом підвищення ефективності та стабільності соціального захисту, поліпшення якості та доступності освіти і медичного обслуговування шляхом:

·   підтримки вразливих груп населення засобами ефективної та адресної соціальної допомоги;

·   створення сприятливих умов життєдіяльності та інтеграції в суспільство осіб з обмеженими фізичними можливостями;

·   збереження економічної активності населення, скорочення рівня безробіття шляхом створення нових робочих місць, організації громадських робіт, стимулювання роботодавців до збереження кадрового потенціалу, підтримки самостійної зайнятості населення, малого і середнього підприємництва;

·   створення умов для сталого розвитку людських ресурсів на базі функціонування ефективної системи доступних соціальних послуг;

·   подолання безпритульності і бездоглядності, запобігання сирітству.

 

Забезпечення стабільної екологічної ситуації шляхом:

·   вдосконалення механізмів управління та контролю у сфері охорони природного навколишнього середовища;

·   розв`язання проблем поводження з відходами, насамперед з твердими побутовими відходами.

Критеріями досягнення поставлених цілей стане виконання основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку, наведених у додатку 1, виконання планових завдань бюджету та заходів, передбачених у Програмі та у додатках 2-6 до Програми.

 

3. Фінансові ресурси

3.1. Джерела формування міського бюджету та фінансування заходів

 

Фінансові ресурси міста, його дохідна база формуються його господарським комплексом.

У формуванні дохідної бази бюджетів усіх рівнів провідну роль відіграють підприємства промисловості, транспорту та зв’язку, торгівлі та громадського харчування, будівельні, якими створюється більше половини доходів.

 Основні цілі на 2012 рік:

·   збільшення надходжень податків і зборів до бюджетів усіх рівнів за рахунок стабілізації роботи господарського комплексу міста, зростання доходів населення;

·   використання доходів міського бюджету у відповідності до бюджетних призначень;

·   недопущення виникнення заборгованості з оплати праці у бюджетній сфері міста;

·   своєчасні розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії;

·   фінансування міських цільових програм розвитку у відповідності до бюджетних призначень;

·   виконання законодавчих норм щодо підвищення соціальних стандартів у бюджетній сфері.

Основні завдання на 2012 рік:

·   забезпечення роботи міської комісії з питань забезпечення наповнення бюджету, ефективного використання бюджетних коштів, соціального захисту населення міста із залученням фахівців ДПІ у м.Херсоні;

·   забезпечення роботи міської комісії з питань контролю за станом погашення заборгованості із виплати заробітної плати;

·   забезпечення роботи міської координаційної ради з питань виявлення причин безприбуткової діяльності та прихованої зайнятості суб’єктів підприємництва;

·   виконання планових надходжень до створених міською радою цільових фондів;

·   виконання планових надходжень до міського бюджету.

 

 

Очікувані результати:

·   за прогнозними даними ДПІ у м.Херсоні, надходження до бюджетів усіх рівнів у 2012 році складуть 1066,2 млн.грн., що на 122,7 млн.грн. (13%) більше рівня 2011 року.

 

За видами податків:

(млн.грн.)

Показники

2010р.

 

2011р.,

очікуване виконання

2012р.,

прогноз

Темп

2012/ 2011 рр.,

%

Надходження податків і зборів у розрізі податків до бюджетів усіх рівнів:

835,1

943,5

1066,2

113,0

- податок на доходи фізичних осіб

345,0

376,8

411,5

109,2

- податок на прибуток

111,3

148,0

196,8

132,9

- податок на додану вартість

132,6

217,9

357,4

164,0

- єдиний податок

19,7

25,3

32,5

128,5

- плата за землю

41,2

52,0

65,6

126,2

 

 

·   забезпечення у 2012 році надходження до міського бюджету доходів у сумі 1028,2 млн.грн., що на 144,5 млн.грн. (16,2%) більше ніж у 2011 році, у т.ч. у вигляді:

­                    податків і зборів – 492,2 млн.грн, що на 85,1 млн.грн. (20,9%) більше ніж у 2011 році;

­                    трансфертів з державного бюджету – 494,9 млн.грн., що на 70,5 млн.грн. (16,7%) більше ніж у 2011 році;

­                    власних коштів бюджетних установ – 43,1 млн.грн.;

Вільних залишків коштів на 01.01.2012 не очікується.

Надходження до міського бюджету, млн.грн.

 

2010 рік

2011 рік,

очікуване

2012 рік,

прогноз

Темп росту, %

Всього

774,4

883,7

1028,2

116,4

 - Податки і збори

356,0

407,1

492,2

120,9

- Трансферти з державного бюджету

366,0

422,4

492,9

116,7

 - Власні кошти бюджетних установ

52,4

54,2

43,1

79,5

- Вільний залишок коштів

-

-

-

-

Середньострокові позики

15,8

12,8

-

-

 

·   забезпечити надходження до бюджету розвитку в сумі 64,4 млн.грн.;

·   використання видатків міського бюджету в сумі 1028,2 млн.грн.;

·   збільшення видатків на оплату праці в бюджетній сфері;

·   збільшення видатків на фінансування міських цільових програм розвитку.

 

 

4. Ринкові перетворення

4.1. Реформування відносин власності

 

При реформуванні об`єктів комунальної власності найбільш активно застосовується продаж нерухомості, а саме: приміщення та будівлі. Внаслідок приватизації комунального майна створюється недержавний сектор економіки.        При цьому необхідно зазначити, що приватизація комунальної власності не є самоціллю реформування економіки, а є лише одним із засобів підвищення її ефективності.

Основні цілі на 2012 рік:

·   реалізація державної політики та права громадян у сфері приватизації та управління комунальною власністю;

·   продовження роботи комісії з питань прийняття до комунальної власності міської територіальної громади відомчого житлового фонду, об’єктів тепло-, водо-, електропостачання споживачів житлово-комунальної сфери, що перебувають у повному господарському віданні підприємств, установ та організацій;

·   формування єдиного комплексу заходів, спрямованих на фінансове оздоровлення суб`єктів господарювання, зокрема комунальних;

·   залучення інвестицій від підприємств інших форм власності на технічне переозброєння, створення сприятливих умов для появи приватних власників та нових робочих місць, вирішення інших соціальних питань.

Основні завдання на 2012 рік:

·   виконання Програми відчуження комунального майна Херсонської міської територіальної громади;

·   проведення аукціонів з продажу об’єктів комунальної власності;

·   здійснення приватизації житла міської територіальної громади у відповідності до чинного законодавства;

·   оновлення складу комісії з питань прийняття до комунальної власності міської територіальної громади відомчого житлового фонду, об’єктів тепло-, водо-, електропостачання споживачів житлово-комунальної сфери, що перебувають у повному господарському віданні підприємств, установ та організацій;

·   проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення.

Очікувані результати:

·    збільшення надходжень до бюджету від відчуження майна міської територіальної громади;

·   збільшення надходжень до бюджету від продажу земель несільськогосподарського призначення.

 

4.2. Розвиток підприємництва

 

Мале підприємництво як невід`ємний сектор ринкової економіки м. Херсона відіграє одну з провідних ролей у розвитку приватного сектора та поступово стає важливим чинником сталого економічного зростання, створення нових робочих місць, структурної перебудови та зміцнення економіки міста.

 Малий бізнес має явну ринкову орієнтацію, оскільки суб`єкти малого підприємництва планують свою діяльність, виходячи, перш за все, з потреб місцевих ринків, обсягів та структури локального попиту, а місцева влада в межах своїх повноважень формує підприємницький клімат.

Основні цілі на 2012 рік:

·   розвиток інфраструктури малого підприємництва у м. Херсоні;

·   усунення адміністративних бар`єрів під час здійснення підприємницької діяльності;

·   сприяння підвищенню питомої ваги малих підприємств у зростанні економіки, скороченні безробіття;

·   скорочення часу і витрат суб’єктів підприємництва на започаткування власної справи та отримання дозволів;

·   спрощення доступу суб’єктів малого підприємництва до фінансово-кредитних, майнових та земельних ресурсів.

Основні завдання на 2012 рік:

·   виконання заходів Програми розвитку малого підприємництва у м.Херсоні на 2011/12 роки;

·   продовження роботи Координаційної ради з питань розвитку підприємництва;

·   висвітлення у засобах масової інформації міста матеріалів про діяльність міської ради та її виконавчих органів щодо підтримки підприємництва;

·   забезпечення методичної та інформаційної підтримки розвитку малого підприємництва, підтримка та постійне поповнення сайту Херсонського міського фонду підтримки підприємництва;

·   удосконалення реєстраційних та дозвільних процедур започаткування підприємницької діяльності;

·   забезпечення участі представників місцевих та обласних дозвільних органів, що не мають структурних підрозділів у районах та містах області, в роботі Дозвільного центру м. Херсона.

 

Очікувані результати:

·   зростання обізнаності міської громади про міські проблеми та діяльність органів місцевого самоврядування;

·   зростання активності місцевої громади у вирішенні проблем розвитку міста, колективний пошук найкращих варіантів вирішення проблем;

·   зростання кількості діючих малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення до 130;

·   зростання кількості діючих суб’єктів підприємництва – фізичних осіб на 1,4%.

 

4.3. Розвиток ринкової інфраструктури

 

Головна мета - це забезпечення державної споживчої політики, спрямованої на розвиток внутрішнього цивілізованого ринку, максимальне задоволення потреб населення у споживчих товарах та послугах, забезпечення належного захисту прав споживачів, підвищення якості товарів (послуг), забезпечення формування сучасної інфраструктури торговельного та побутового обслуговування населення.

Головні проблеми:

·   наявність перекупки сільськогосподарських товарів, що негативно впливає на їх ціноутворення;

·   повільне інвестування у галузі торгівлі та побутового обслуговування населення, підприємницьку діяльність, а це є важливою умовою розвитку внутрішнього ринку та економічного зростання;

·   незадовільний рівень торговельного обслуговування покупців на ринках;

·   недосконалість системи контролю за діяльністю суб’єктів господарювання із питання забезпечення споживчого ринку якісними та безпечними товарами (послугами).

Основні цілі на 2012 рік:

·   максимальне задоволення потреб населення в якісних споживчих товарах та послугах у необхідних обсягах та за доступними цінами;

·   забезпечення формування торговельної інфраструктури та ефективного конкурентного середовища;

·   сприяння економічним інтересам споживачів і захист їх прав шляхом підвищення ефективності державного захисту прав споживачів;

·   забезпечення раціональної інфраструктури побутового обслуговування населення на території міста шляхом відкриття нових, реконструкції та модернізації існуючих об`єктів, збереження доступності соціально значущих послуг побутового обслуговування.

Основні завдання на 2012 рік:

·   підвищення соціально-економічної ефективності функціонування ринків, підприємств комунальної власності та ліквідація неефективних підприємств;

·   скорочення неорганізованої торгівлі з одночасним розвитком стаціонарної торгової мережі, сприяння суб’єктам господарювання у розширенні та вдосконаленні мережі підприємств роздрібної торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, підвищення рівня обслуговування населення;

·   підтримка місцевого товаровиробника та насиченість споживчого ринку їх товарами;

·   проведення ярмарково-виставкових заходів у місті з метою забезпечення мешканців міста більш дешевою та якісною сільськогосподарською продукцією;

·   підвищення рівня обізнаності населення міста з питань захисту прав споживачів та забезпечення належного захисту їхніх прав;

·   відродження торгівлі та побуту в сільській місцевості за рахунок активізації підприємництва.

Очікувані результати:

·   зростання обсягів роздрібного товарообороту в діючих цінах на 14,1%;

·   зростання обсягу реалізації платних послуг населенню на 7,7%.

 

5. Механізми регулювання

5.1. Управління об’єктами комунальної власності

 

Управління об`єктами права комунальної власності - це здійснення міською радою та виконавчими органами, іншими суб`єктами повноважень щодо реалізації прав та обов’язків територіальної громади як власника цих об`єктів, пов`язаних з їх ефективним використанням та розпорядженням відповідно до законодавства України, з метою задоволення жителів міста в товарах, роботах, послугах, інших громадських потребах.

 Фінансово - господарську діяльність здійснюють 27 підприємств: 14 - житлово-комунальних, 2 - транспортних, 3 - торговельних та сфери послуг, 2 - сфери культури, 6 - інших видів діяльності.

 Головні проблеми:

·   низька конкурентоспроможність комунальних підприємств;

·   збитковість життєзабезпечувальних комунальних підприємств міста.

Основні цілі на 2012 рік:

·   створення умов для зміцнення фінансового стану комунальних підприємств;

·   збільшення обсягу робіт і послуг;

·   забезпечення стабільної роботи та надання послуг належного рівня населенню міста.

Основні завдання на 2012 рік:

·   сприяння забезпеченню стабільної та ефективної роботи комунальних підприємств;

·   забезпечення моніторингу виробничо-фінансових показників діяльності комунальних підприємств;

·   організація роботи Економічної ради з питань контролю за ефективністю діяльності підприємств комунальної власності територіальної громади м.Херсона;

·   здійснення внесків до статутних фондів комунальних підприємств у відповідності до бюджетних призначень;

·   погашення заборгованості за послуги, надані комунальними підприємствами пільговим категоріям громадян.

Очікувані результати:

·   надходження до міського бюджету податку на прибуток у сумі 562,1 тис. грн.;

·   надходження до міського бюджету частини прибутку в сумі 231,7 тис.грн.

Планові показники надходження до бюджету податку на прибуток та частини прибутку в розрізі комунальних підприємств наведені у додатку 5.

 

5.2. Інвестиційна діяльність

 

Цілями міської влади у сфері реалізації інвестиційної політики є сприяння розвитку інвестиційної, інноваційної діяльності, залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку міста; сприяння підвищенню іміджу міста як території, привабливої для інвестування і співробітництва; реалізація конкурентоспроможних інвестиційних проектів, а також інвестиційних проектів, що мають суттєвий вплив на життєдіяльність міста та спрямовані на поліпшення життя мешканців міста.

Головні проблеми:

·   недостатня інформованість інвесторів про можливість вкладання інвестиційних коштів;

·   низька інвестиційна привабливість окремих видів діяльності;

·   обмеженість внутрішніх інвестиційних ресурсів;

·   недостатній розвиток механізмів страхування фінансових ризиків потенційних інвесторів.

Основні цілі на 2012 рік:

·   сприяння розвитку інвестиційної, інноваційної діяльності на території м.Херсона, залученню вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку міста;

·   сприяння підвищенню іміджу м. Херсона як території, привабливої для інвестування та співробітництва;

·   створення системи формування інвестиційного продукту.

Основні завдання на 2012 рік:

 Реалізація заходів, спрямованих на створення сприятливого інвестиційного клімату в м. Херсоні:

·   участь у підготовці та проведенні щорічного Міжнародного інвестиційного форуму „Таврійські горизонти: співпраця, інвестиції, економічний розвиток";

·   розробка презентаційних та інформаційних матеріалів та інформування широкого загалу інвесторів про інвестиційні проекти міста;

·   участь у міжнародних та всеукраїнських виставкових заходах (виставках, форумах, конференціях, "круглих столах", семінарах тощо) з поданням презентаційних та інформаційних матеріалів про місто з метою формування та просування позитивного іміджу Херсона.

 Очікувані результати:

·   створення позитивного іміджу на міжнародному ринку інвестиційних можливостей;

·   прискорення інвестиційних процесів та відновлення процесів реалізації стратегічних інвестиційних проектів;

·   активізація інвестиційної діяльності; добудова об`єктів незавершеного будівництва;

·   збільшення інвестицій в основний капітал; збільшення прямих іноземних інвестицій.

 

5.3. Управління земельними ресурсами

 

У ході реформування земельних відносин виникли проблеми створення нової системи управління земельними ресурсами, розмежування власності на землю, акумулювання й витрат коштів, які надходять від плати за землю, продажу земельних ділянок та інших угод, пов`язаних із землею. Загострилися питання раціонального використання й охорони земель як природного й соціально-економічного ресурсу особливого виду, контроль над яким є важливою умовою державності.

 Створення ефективної системи управління земельними ресурсами передбачає гарантію прав власності та надійний захист прав володіння землею, підтримку системи оподаткування, забезпечення гарантій під кредит, розвиток і контроль земельного ринку, підтримку заходів щодо раціонального використання та охорони земель, підвищення ефективності планування землекористування в населених пунктах, спрощення землевпорядних робіт при проведенні земельної реформи, збір та аналіз статистичних даних, зменшення кількості земельних спорів.

 Головні проблеми:

·   відсутність врегулювання з боку держави питання продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення суб’єктам підприємницької діяльності на земельних торгах.

Основні цілі на 2012 рік:

З метою впровадження державної політики у сфері вдосконалення земельних відносин, передбачається:

·   залучення максимально можливих надходжень до міського бюджету за рахунок раціонального використання земель міста Херсона, впровадження прозорих і конкурентних процедур відчуження;

·   раціональне використання коштів для досягнення максимальної ефективності від заходів, що фінансуються з міського бюджету, в т.ч. за Програмою економічного і соціального розвитку м. Херсона та Програмою охорони земель на території Херсонської міської ради.

Реформування відносин власності щодо земельних питань відбуватиметься за рахунок виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку м. Херсона, у тому числі продажу земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах.

Основні заходи:

·   визначення та встановлення меж міста Херсона;

·   проведення розмежування земель державної та комунальної власності;

·   підготовка до продажу земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах;

·   проведення інвентаризації земель під об’єктами комунальної власності з оформленням права користування землею;

·   проведення судово-претензійної роботи щодо зменшення заборгованості за оренду земельних ділянок;

·   встановлення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг.

Очікувані результати:

·   збільшення надходжень до міського бюджету від оренди земельних ділянок;

·   збільшення надходжень до міського бюджету земельного податку.

 

5.4. Закупівля продукції (товарів, робіт, послуг) для загальноміських потреб

 

Головною метою функціонування у місті Херсоні системи державних закупівель є оптимальне та раціональне використання коштів міського та державного бюджетів, що забезпечується конкурентним і прозорим середовищем у цій сфері, а саме: проведенням процедур закупівель – тендерів (конкурсних торгів), передбачених Законом України „Про здійснення державних закупівель".

У 2011 році у місті Херсоні функціонує 42 тендерних комітети (комітети з конкурсних торгів) у розпорядників коштів міського бюджету, 9 тендерних комітетів у сільській, селищних та районних у місті радах та 16 тендерних комітетів на комунальних підприємствах міста.

 Основні цілі на 2012 рік:

·   забезпечення ефективного та раціонального використання коштів міського бюджету як результат виконання заходів, спрямованих на вдосконалення системи державних закупівель м. Херсона.

Основні завдання на 2012 рік:

·   розробка розпорядниками коштів міського бюджету, сільською, селищними та районними у місті радами, комунальними підприємствами міста річних планів закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів міського бюджету в межах бюджетних призначень на 2012 рік для забезпечення пріоритетних потреб розвитку міста Херсона;

·   формування відділом державних закупівель міської ради зведеного річного плану закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів міського бюджету;

·   організація проведення процедур державних закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів міського бюджету у відповідності до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" та основних принципів державних закупівель:

- добросовісна конкуренція учасників;

- максимальна економія та ефективність;

- відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;

- недискримінація учасників;

- об'єктивна та неупереджена оцінка пропозицій конкурсних торгів;

- запобігання корупційним діям і зловживанням;

·   здійснення відділом державних закупівель міської ради аналізу функціонування системи державних закупівель та моніторингу організації проведення процедур державних закупівель товарів, робіт і послуг за кошти місцевого та державного бюджетів на основі статистичної інформації за формою державної статистичної звітності №1 - торги (тендери).

Очікувані результати:

·   забезпечення ефективного та раціонального використання коштів міського бюджету за напрямками для забезпечення найпріоритетніших потреб розвитку міста Херсона.

 

5.5. Регуляторна політика

 

Основні цілі на 2012 рік:

·   недопущення прийняття економічно не доцільних та не ефективних регуляторних актів;

·   забезпечення прозорості та врахування громадської думки – відкритості дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності для фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, обов’язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями.

Основні завдання на 2012 рік:

·   виконання Плану підготовки проектів регуляторних актів виконавчими органами Херсонської міської ради на 2012 рік;

·   своєчасне внесення змін до Плану підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік;

·   виконання Плану-графіка відстеження результативності регуляторних актів виконавчими органами Херсонської міської ради на 2012 рік;

·   підготовка, затвердження та оприлюднення Плану підготовки проектів регуляторних актів виконавчими органами Херсонської міської ради на 2013 рік;

·   забезпечення висвітлення у засобах масової інформації міста матеріалів про діяльність виконавчих органів міської ради щодо здійснення регуляторної діяльності.

Очікувані результати:

-          публічність та прозорість у реалізації регуляторної політики у сфері підприємництва;

-          припинення незаконного регулювання підприємницької діяльності.

 

6. Розвиток реального сектора економіки

6.1. Паливно-енергетичний комплекс

 

Головні проблеми:

·   відсутність дієвих механізмів економічного стимулювання енергозбереження та самофінансування енергетичних засобів у виробничій сфері;

·   недостатнє фінансування енергетичних заходів та проектів;

·   несвоєчасні розрахунки за надані послуги з теплопостачання.

Основні цілі на 2012 рік:

·   зниження техногенного впливу житлово-комунального господарства на природні об’єкти міста, заощадження енергоносіїв;

·   формування довгострокової технічної політики розвитку комунальної інфраструктури, визначення джерел фінансування, проведення модернізації галузі (вдосконалення тарифної політики, використання коштів приватних інвесторів, бюджетна підтримка);

·   оптимізація теплопостачання міста відповідно до єдиної схеми;

·   упровадження альтернативних джерел теплової енергії;

·   технічне переоснащення, модернізація, реконструкція котелень, теплових насосів, електропостачання, тепломереж;

·   упровадження прогресивних технологій та енергозберігаючого обладнання у комунальному господарстві;

·   підвищення рівня конкурентоспроможності між підприємствами, які надають житлово-комунальні послуги.

Основні завдання на 2012 рік:

·   виконання заходів міських цільових програм:

-       Програми реформування та розвитку теплопостачання на території міста Херсона на 2010-2014 роки;

-       Програми реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на території міста Херсона на 2010-2014 роки;

- Програми першочергових заходів у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження в бюджетних закладах.

Очікувані результати:

·   підвищення якості надання послуг з теплопостачання;зменшення втрат енергоносіїв у мережах загального користування;

·   забезпечення рівня оплати населенням житлово-комунальних послуг не менше 98%;

·   запобігання виникненню надзвичайних та аварійних ситуацій на об’єктах комунальної сфери;

·   підвищення рівня забезпеченості населення житлово-комунальними послугами в необхідних обсягах, високої якості та за прийнятною ціною;

·   зниження експлуатаційних витрат та собівартості послуг тепло-, водопостачання та водовідведення;

·   збільшення годин подачі води з поступовим переходом до цілодобового;

·   організація ресурсозбереження, зниження енергоємності житлово-комунальної інфраструктури.

 

6.2. Промисловість

 

Головною метою діяльності міської влади щодо розвитку промисловості є формування умов для відновлення сталого розвитку промислового виробництва із застосуванням ресурсозберігаючих, інноваційних, екологічно орієнтованих технологій, підтримка розвитку перспективних, високотехнологічних, конкурентоспроможних та необхідних для міста підприємств.

 Головні проблеми:

·   високий ступінь зношеності основних виробничих фондів та недосконалий технічний рівень обладнання;

·   залежність основних бюджетоутворюючих підприємств міста від кон`юнктури зовнішнього ринку;

·   низька інвестиційна привабливість підприємств, високі відсоткові ставки комерційних банків, у тому числі внаслідок значних ризиків неповернення кредитів;

·   недостатній платоспроможний попит на внутрішньому ринку;

·   значний рівень енергоємності виробництва;

·   відсутність державних замовлень для підприємств суднобудівної галузі.

Основні цілі на 2012 рік:

·   сприяння збільшенню обсягів виробництва і реалізації промислової продукції;

·    сприяння відновленню стабільної роботи провідних підприємств галузі;

·   створення сприятливих умов для підвищення інноваційно-інвестиційної активності підприємств;

·   підвищення конкурентоспроможності продукції шляхом впровадження європейських стандартів якості;

·   створення сприятливих умов для розвитку високотехнологічного машинобудування.

Основні завдання на 2012 рік:

·   ведення моніторингу роботи промислових підприємств;

·   промоціювання підприємств, сприяння залученню інвесторів при проведенні зустрічей із представниками влади і бізнесу іноземних держав;

·   сприяння у вирішенні проблемних питань підприємств на державному рівні;

·   сприяння проведенню політики енергозбереження та розрахунків за спожиті енергоносії промислових підприємств;

·   сприяння сертифікації промислових підприємств на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001-2001 та Морського регістру судноплавства;

·   залучення промислових підприємств до участі в міжнародних, загальноукраїнських та місцевих виставкових заходах;

·   сприяння підвищення ефективності роботи підприємств через впровадження інноваційної діяльності та оновлення асортименту відповідно до попиту споживачів.

Очікувані результати:

·   зростання обсягу реалізації промислової продукції на 5,3%:

 

Назва галузі промисловості

2010р., звіт

2011р., очікуване

2012р., прогноз

2012 до 2011,%

 

Промисловість

3744,4

3882,6

4088,6

105,3

1

Добувна промисловість

-

25,2

25,2

100,0

2

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

824,7

807,5

829,1

102,6

3

Легка промисловість

23,8

17,8

18,0

101,1

4

Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини (крім меблів)

-

36,1

36,1

100,0

5

Целюлозно-паперове виробництво, видавнича діяльність

82,4

79,5

81,0

101,9

6

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

-

-

-

-

7

Хімічна і нафтохімічна промисловість

165,7

196,5

200,0

101,8

8

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

81,1

99,7

104,7

105,0

9

Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

245,8

249,7

261,2

104,6

10

Машинобудування, ремонт та монтаж машин і устаткування

790,8

643,0

690,0

107,3

11

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

1489,8

1727,6

1843,0

106,7

 

·   нарощування обсягів виробництва промислової продукції та підняття рейтингу виробляємій продукції:

 

 

Заходи

Очікувані результати

ТОВ НВП «Херсонський машинобудівний завод»

Виробництво нових зернозбиральних комбайнів сімейства «Скіф» для НАК «Украгролізинг».

Створення на підприємстві промислово-технологічної основи виробництва нового покоління конкурентноздатної наукоємної продукції сільгоспмашинобудування.

Створення та серійне виробництво уніфікованого модельного ряду вітчизняних зернозбиральних комбайнів пропускною здатністю 8, 10 ,12 та 14 кг/с.

Херсонський державний завод «Палада»

Реалізація домовленостей з іноземними та вітчизняними компаніями щодо добудови та дообладнання плавучого композитного неавтономного доку вантажопідйомністю 8,5 тис. тонн та будівництва нових залізобетонних причалів.

Виконання зазначених контрактів забезпечить роботою трудовий колектив державного підприємства на 1-1,5 років, та збільшить обсяги реалізованої продукції.

ПАТ «Херсонський суднобудівний завод»

Підписання контрактів на будівництво та модернізацію серії танкерів-продуктовозів, шести самовсмоктуючих якорів, п’яти суховантажних суден, чотирьох танкерів для іноземних компаній.

Реалізація зазначених контрактів дасть можливість додатково працевлаштувати фахівців-судноремонтників, збільшити обсяги реалізації.

ТОВ «Таврійська будівельна компанія»

Завершення технічного переозброєння виробництва та модернізації існуючого устаткування для виробництва силікатної маси на ТОВ «Таврійська будівельна компанія» потужністю 60 млн. шт. умовної цегли на рік.

Зниження витрат енергоносіїв та сировини, підвищення якості продукції. Збільшення обсягів виробництва та обсягу реалізованої продукції.

 

·   збільшення обсягів виробництва продовольчих товарів:

 

 

Найменування продукції

2010 рік,

 звіт

2011рік,

очікуване

2012 рік, проект

Проект 2012 до 2011 %

Продовольчі товари:

 

 

 

 

Масло вершкове жирністю до 85%, т

146

180

189,0

105,0

Сири жирні, т

2455

1330

1330

100,0

Продукти кисломолочні, т

32390

32339

32340

100,0

Борошно пшеничне, т

41905

26227,2

26673

101,7

Вироби хлібобулочні, т

12175

16302

16676

102,3

Вироби здобні, т

 

278,4

278,4

100,0

Печиво солодке, вафлі, т

 

1107,6

1240

112,0

Вироби кондитерські з цукру, включаючи білий шоколад, без вмісту какао, т

1252

1423,2

1451,6

102,0

Шоколад та інші продукти харчові готові з вмістом какао, т

5539

4381,2

4780

109,1

 

·   збільшення обсягів виробництва непродовольчих товарів:

 

 

Найменування продукції

2010рік,

 звіт

2011рік, очікуване

2012 рік, проект

Проект 2012 до 2011 %

Непродовольчі товари:

 

 

 

 

Консольні та вакуумні насоси, од

347

290

290

100,0

Автотракторне електрообладнання, тис.од

201

174

200

114,9

Послуги з виливки з чавуну, т

980

1200

1300

108,3

Скло рідке натрієве,т

5775

2700

2750

101,9

Бітумна емульсія, т

30525,1

1000,6

1100,7

110,0

Кільце ущільнювальне, т

2400

2500

2550

102,0

Теплоенергія вироблена і відпущена, тис.Гкал

739,9

582,1

599,3

103,0

 

·   модернізація підприємств, введення нових виробничих потужностей;

·   збільшення кількості промислових підприємств, на яких впроваджено сертифіковані системи управління якістю.

 

6.3. Транспорт та зв’язок

 

Херсон - транзитне місто з потужною багатогалузевою транспортною системою, до складу якої входять залізничний, морський, річковий, автомобільний та електричний транспорт. Це дає можливість доступу з міста до будь-якого куточка України та інших країн.

Основною перевагою, що формує транспортну інфраструктуру міста та області, є вигідне економіко-географічне розташування - безпосередня наближеність до моря, вихід в Азово-Чорноморський басейн і на Дніпровську річкову магістраль.

Херсон знаходиться на перехресті автодоріг Ростов-Одеса-Сімферополь. Через місто проходить Одеська залізнична магістраль, активно працюють річковий і морський порти. Основні вантажопотоки: руди кольорових металів, хлібні вироби, паливо, зерно.

Основні завдання у сфері зв’язку та інформатизації орієнтовані на забезпечення умов для розбудови системи зв’язку, здатної задовольнити суспільні потреби у високоякісних послугах, створення сучасної інформаційної інфраструктури.

Міськими підприємствами зв’язку надаються послуги за наступними видами зв'язку: телефонний міжміський; телефонний міський; мобільний; поштовий; передача і прийом телерадіопрограм, радіозв’язок; телефонний сільський; комп’ютерний; телеграфний; проводове мовлення.

Активним попитом користуються послуги операторів мобільного зв’язку.

Головні проблеми:

·   зношеність основних фондів транспортного комплексу;

·   відсутність нових конкурентоспроможних логістичних зон;

·   обсяги інвестицій у техніко-технологічну модернізацію та розвиток транспорту не відповідають потребі;

·   несвоєчасна і неповна компенсація підприємствам комунального транспорту втрат від перевезень пільгових категорій громадян;

·   відсутність фінансування на ремонт і будівництво зупиночних комплексів.

Основні цілі на 2012 рік:

·   забезпечення стабільної роботи всіх видів транспорту, збільшення обсягів перевезень вантажів та пасажирів;

·   забезпечення безпечної роботи транспорту, підвищення якості транспортного обслуговування;

·   оновлення рухомого складу комунальних підприємств, що надають транспортні послуги, за рахунок бюджетних та власних коштів підприємств.

Основні завдання на 2012 рік:

·    реалізація Програми розвитку міського електротранспорту м.Херсона на 2008/15 роки, затвердженої рішенням міської ради від 31.01.2008 №709;

·   реалізація Програми розвитку міського пасажирського транспорту Херсона на 2010-2013 роки, затвердженої рішенням міської ради від 26.03.2010 №1467;

·   проведення конкурсу на перевезення пасажирів міськими автобусними маршрутами загального користування;

·   придбання тролейбусів;

·   заміна електричних опор та ремонт контактної мережі;

·   оновлення комунального рухомого автомобільного складу КП "Херсонкомунтранссервіс";

·   упровадження автоматизованої системи інформаційного забезпечення роботи міського пасажирського транспорту;

·   організація контролю за наданням послуг з використання причальних стінок, гідротехнічних споруд маломірними човнами, яхтами та іншими плавзасобами;

·   врегулювання питань щодо забезпечення операторам та провайдерам доступу до інфраструктури для прокладання телекомунікаційних мереж;

·   організація експлуатації та надання послуг щодо зберігання транспортних засобів, які належать громадянам, на автостоянках м. Херсона.

Очікувані результати:

·   забезпечення потреб населення та підприємств в якісних перевезеннях;

·   збільшення перевезень вантажів на 2,3% до рівня 2011 року, в т.ч.:

­              автотранспортом – на 0,2%,

­              річковим – на 0,5%;

­              морським – на 5,1%;

­              залізничним – на 2,7%;

·   збільшення перевезень пасажирів на 0,1% до рівня 2011 року, в т.ч.:

­              автомобільним – на 0,2%;

­              залізничним – на 0,2%;

­              річковим – на 0,1%.

 

 6.4. Дорожнє господарство

 

Херсон – транзитне місто з потужною багатогалузевою транспортною системою – має досить розгалужену мережу доріг, загальна довжина яких складає 678 км, із них 402,7 км із асфальтобетонним покриттям. У місті розташовано 8 мостів та 4 підземних переходи.

Загальна площа доріг з асфальтобетонним покриттям становить 2200 тис. кв.м.

Основні цілі на 2012 рік:

·   розвиток мережі автомобільних доріг міста та населених пунктів, які належать до міської територіальної громади;

·   збереження мережі автомобільних доріг та забезпечення їх ефективного функціонування;

·   підвищення рівня безпеки дорожнього руху за допомогою засобів дорожньої служби, розвиток дорожнього сервісу та інформаційного забезпечення учасників дорожнього руху;

·   захист навколишнього природного середовища у процесі будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, з урахуванням потреб формування екомережі міста;

·   удосконалення засад функціонування дорожнього господарства.

Основні завдання на 2012 рік:

·   реконструкція автомобільних доріг за кошти міського бюджету та субвенцій із державного бюджету;

·   упровадження пропозицій щодо будівництва та реконструкції ряду об’єктів, зокрема мостового переїзду із мікрорайону "Таврійський" до Бериславського шосе, з’єднувальної дороги по просп. 200–річчя Херсона - вул. Ворошилова, з’єднувальної дороги по Миколаївському шосе (в’їзд до міста) до мікрорайону "Шуменський";

·   влаштування дорожньої розмітки, дорожніх знаків, зокрема маршрутного орієнтування, та іншого інформаційного облаштування доріг;

·   організація робіт з оперативного реагування на стан автомобільних доріг, погодні умови, надзвичайні ситуації та рівень аварійності на них, оброблення і підготовки інформації для передачі безпосередньо учасникам дорожнього руху;

·   реалізація заходів Міської програми розвитку дорожнього господарства.

Очікувані результати:

 - підвищення якості дорожнього покриття;

 - підвищення безпеки дорожнього руху з урахуванням збільшення наявного автотранспорту.

 

6.5. Будівництво, у т.ч. житлове

 

Головна мета: розвиток будівництва, у т.ч. житлового, поліпшення ситуації щодо забезпечення населення міста житлом шляхом запровадження ефективного фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла.

Головні проблеми:

·   зменшення обсягів будівельних робіт, у тому числі будівництва житла;

·   погіршення фінансового стану будівельних підприємств та організацій;

·   низький рівень забезпечення житлом громадян, що потребують поліпшення житлових умов;

·   скорочення обсягів фінансування інвестиційних проектів за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам;

·   обмеженість фінансових можливостей бюджетів усіх рівнів та складний механізм іпотечного кредитування щодо фінансування житлового будівництва.

Основні цілі на 2012 рік:

·   сприяння відновленню виробничої діяльності підприємств будівельного комплексу та забезпеченню їх стабільної роботи;

·   забезпечення будівництва житла для населення через фінансування Програми розвитку молодіжного житлового кредитування в м. Херсоні на 2007/12 роки;

·   сприяння забезпеченню будівництва промислових та інших об’єктів відповідно до інвестиційних проектів;

·   сприяння виконанню заходів Угоди щодо регіонального розвитку Херсонської області між Кабінетом Міністрів України та Херсонською обласною радою від 19.10.2010;

·   сприяння розвитку житлового будівництва, в т.ч. і передбаченого Угодою щодо регіонального розвитку Херсонської області між Кабінетом Міністрів України та Херсонською обласною радою;

·   збереження існуючих механізмів державної підтримки окремих категорій громадян на будівництво (придбання) житла.

Основні завдання на 2012 рік:

·   ведення моніторингу діяльності будівельних підприємств м.Херсона;

·   ведення моніторингу будівництва житла, у т.ч. індивідуальними забудовниками;

·   виконання міської цільової Програми розвитку молодіжного житлового кредитування в м. Херсоні на 2007/12 роки;

·   сприяння відновленню та посиленню державного фінансування цільових державних програм будівництва житла.

Очікувані результати:

·   доведення обсягу підрядних робіт, виконаних власними силами підприємств м.Херсона, до 246 млн.грн.;

·   введення в експлуатацію 45,0 тис.кв. метрів загальної площі житла за рахунок усіх джерел фінансування, що на 9,8% перевищить рівень 2011 року.

 

7. Зовнішньоекономічна діяльність

 

З метою поширення інвестиційної привабливості міста з початку року проведено 23 зустрічі з представниками іноземних країн, на яких обговорювалися питання щодо створення в м. Херсоні нових підприємств, розвитку будівництва житла та малого бізнесу.

   Продовжується тісна співпраця з представниками ЗМІ, постійно надається інформація про міжнародні зв’язки Херсона, роботу з МЧК, Міжнародною Асамблеєю столиць і крупних міст, АМУ.

 Головні проблеми:

·   недостатнє використання потенціалу торгово-економічного співробітництва з країнами СНД, іншими перспективними торговельними партнерами й регіональними інтеграційними об`єднаннями;

·   низька диверсифікованість українського експорту (товарна й географічна);

·   слабка мотивація у пошуку партнерів через недосконале законодавство;

·   низька конкурентоспроможність товарів, що виробляються господарським комплексом міста, та недостатній рівень доступу українських товарів і послуг до зовнішніх ринків; застарілість і зношеність основних фондів підприємств.

Основні цілі на 2012 рік:

·   підвищення рівня обізнаності іноземних партнерів про економічний, інвестиційний, культурний потенціал міста;

·   підвищення рівня інтенсивності міжнародного співробітництва на території міста.

Основні завдання на 2012 рік:

·   участь у заходах Міжнародного Чорноморського Клубу, Міжнародної Асоціації столиць та великих міст, Асоціації міст України;

·   укладення угод про встановлення побратимських/ партнерських відносин з містами Смоленськом та Кронштадтом (Російська Федерація), Ченстноховой (Польща);

·   продовження співпраці з містами – побратимами;

·   підготовка візитів/ прийомів делегацій міської ради до міст-побратимів (партнерів);

·   інформування зацікавлених підприємств та організацій про пропозиції, що надходять до виконавчих органів міської ради, щодо участі в міжнародних виставках, ярмарках, економічних та інвестиційних форумах, конференціях тощо.

Очікувані результати:

Ефект від розвитку зовнішньоекономічної діяльності міста виявиться, по-перше, в бюджетній сфері завдяки збільшенню податкових платежів експортоорієнтованих і спільних підприємств; по-друге, в інвестиційній – за рахунок припливу іноземних інвестицій і збільшення вітчизняних інвестицій; по-третє, у виробничій – за рахунок модернізації технологічної й виробничої бази; по-четверте, у соціальній – за рахунок збільшення зайнятості при нарощуванні експортного виробництва, відкриття спільних підприємств.

 У результаті підвищиться продуктивність і конкурентоздатність виробництва, спостерігатиметься економічна стабілізація підприємств, більш повно задовольняться потреби населення, зросте престиж міста на внутрішньому та зовнішньому ринках.

 

8. Соціальна сфера

8.1. Демографічна ситуація

 

Реалізація політики міської влади у сфері демографічного розвитку полягає у комплексному підході, який передбачає цілеспрямовану роботу із сім`єю, дітьми та молоддю, забезпечує створення умов для їх становлення й розвитку, вирішенні основних завдань із поліпшення їх соціального становища, соціального самопочуття та можливостей в разі досягнення істотних позитивних успіхів у сфері охорони здоров`я, морально-етичного виховання.

Основною тенденцією демографічного стану міста є стійке зменшення чисельності населення (показники природного і міграційного руху мають від’ємний знак), а також старіння населення, що є типовим для України та більшості країн Європи.

Головні проблеми:

·   зростання демографічного навантаження на працюючих;

·   значні обсяги нелегальної трудової міграції;

·   старіння населення, суттєві зміни в статево-віковій структурі, зниження рівня життя населення.

Основні цілі на 2012 рік:

·   збереження тенденцій до зростання рівня народжуваності та зменшення рівня смертності населення;

·   розроблення комплексу заходів щодо поліпшення умов праці із дотриманням вимог її охорони;

·   забезпечення якості життя та створення сприятливого середовища для демографічного відтворення населення.

Основні завдання на 2012 рік:

·   популяризація серед населення моделі дводітної сім`ї;

·   упровадження комплексу заходів, спрямованих на збереження репродуктивного здоров`я населення, проведення спеціальних програм статевого виховання у межах шкільної освіти, розширення мережі медичних закладів, консультаційних та діагностичних кабінетів з проблем планування сім`ї та лікування безпліддя;

·   пропаганда здорового способу життя, розвиток мережі закладів фізичної культури і спорту;

·   доступність кваліфікованої медичної допомоги, передусім, первинної медико-санітарної;

·   сприяння розвитку на якісно новому рівні системи дитячого дошкільного виховання і ранньої освіти дітей, підвищення якості обслуговування, використання нових форм організації роботи на засадах різних форм власності.

Очікувані результати:

·   поліпшення економічних, соціальних, медичних, психологічних та інших передумов, які впливають на демографічний розвиток, поліпшення процесів відтворення населення на основі відновлення сімейних цінностей, виховання свідомого батьківства, поліпшення соціального становища одиноких молодих батьків, матерів, які самі виховують дітей, формування здорового способу життя дітей та молоді шляхом набуття навичок збереження і зміцнення здоров`я, розвитку особистих якостей;

·   зменшення рівня смертності серед чоловіків працездатного віку;

·   підвищення тривалості життя в старших вікових групах;

·   забезпечення дітей шкільного віку якісними послугами з оздоровлення та відпочинку, насамперед, дітей, які потребують соціальної підтримки.

 

 

8.2. Зайнятість населення та ринок праці

 

Виконання програм зайнятості населення міста відбувається одночасно з процесом приведення структури зайнятості населення у відповідність із потребами ринку праці.

Головні проблеми:

·   невідповідність професійно-кваліфікаційного рівня незайнятих громадян сучасним вимогам ринку праці;

·   існування диспропорції між попитом на робочу силу і її пропозицією;

·   застосування на підприємствах, установах та організаціях режиму неповного робочого дня, тижня.

Основні цілі на 2012 рік:

·   недопущення зростання рівня безробіття;

·   збереження кадрового потенціалу підприємств та соціальних гарантій безробітним громадянам;

·   зменшення дисбалансу між пропозицією та попитом на робочу силу;

·   забезпечення розширення сфери застосування праці та поліпшення структури зайнятості шляхом створення робочих місць та легалізації вже існуючих;

·   професійна підготовка кадрів та підвищення кваліфікації за кошти підприємств та центрів зайнятості.

Основні завдання на 2012 рік:

·   розширення сфери прикладання праці, передусім, за рахунок залучення інвестицій, створення нових робочих місць;

·   забезпечення ефективного регулювання професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб, які шукають роботу, згідно із професійно-кваліфікаційними потребами ринку праці;

·   посилення соціальної підтримки працездатних осіб, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці;

·   забезпечення організації профорієнтаційної роботи та професійного навчання безробітних за професіями (спеціальностями), зорієнтованими на підприємницьку діяльність, малий бізнес, самостійну зайнятість, та такими, що користуються попитом на ринку праці;

·   стимулювання підприємницької діяльності, яка забезпечує розширення сфери прикладання праці.

Очікувані результати:

·   створення 8500 нових робочих місць.

 

8.3. Грошові доходи населення та заробітна плата

 

Основні напрямки політики у сфері оплати праці: забезпечення випереджувального зростання вартості робочої сили порівняно з іншими складовими доходів населення, регулювання державою мінімальної заробітної плати для всіх секторів економіки, посилення державного впливу на нормування праці, упорядкування умов праці працівників бюджетної сфери.

Головні проблеми:

·   несвоєчасність виплати заробітної плати;

·   недотримання норм чинного законодавства про оплату праці на окремих підприємствах міста;

·   складне фінансове становище значної кількості суб`єктів господарювання міста.

Основні цілі на 2012 рік:

·   забезпечення гідної оплати праці;

·   підвищення реальних грошових доходів населення;

·   зниження частки працюючих з рівнем заробітної плати, нижчим за середній показник по місту.

Основні завдання на 2012 рік:

·   вивчення ситуації на підприємствах міста, які перебувають у кризовому стані, для внесення пропозицій щодо відновлення виробництва та збереження ефективних робочих місць;

·   сприяння зростанню реальної заробітної плати за рахунок збільшення обсягів виробництва якісної продукції, а також продуктивності праці, фінансової стабілізації підприємств;

·   сприяння забезпеченню виплати поточної заробітної плати та погашенню заборгованої заробітної плати на підприємствах різної форми власності;

·   виконання генеральної, галузевих і регіональних угод, положень концепції подальшого реформування оплати праці в Україні;

·   недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати в установах і організаціях бюджетної сфери, а також на підприємствах комунальної власності.

Очікувані результати:

·   зростання середньомісячної заробітної плати по м. Херсону на 13,9%;

·   скорочення заборгованості з виплати заробітної плати;

·   зменшення частки штатних працівників, яким своєчасно не виплачено заробітну плату.

 

8.4. Соціальне забезпечення

 

Головними цілями в сфері соціального захисту населення є забезпечення, у межах повноважень, реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення: призначення допомоги сім`ям з дітьми; малозабезпеченим сім`ям; інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам; тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів; державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і допомоги на догляд; державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям та прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомним сім`ям за принципом "гроші ходять за дитиною" та житлових субсидій населенню, а також у сфері соціальної допомоги населенню, вирішення проблем бідності, надання різних видів соціальних послуг для позитивних зрушень у рівні та якості життя населення.

З метою поліпшення матеріально-побутових умов проживання, за рахунок коштів бюджету міста, громадянам, у разі виникнення у них складних життєвих обставин, надається адресна грошова допомога.

Основні цілі на 2012 рік:

·   забезпечення соціальної підтримки найбільш вразливих верств населення;

·   забезпечення соціального обслуговування та підвищення його якості для одиноких непрацездатних громадян;

·   виконання завдань соціального забезпечення населення.

Основні завдання на 2012 рік:

·   реалізація програми „Соціальний захист", затвердженої рішенням міської ради від 26.10.2005 №932;

·   реалізація Державної програми житлових субсидій;

·   забезпечення повноти та своєчасності виплат усіх видів соціальної допомоги;

·   надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг, абонентської плати за телефон, на придбання палива та скрапленого газу;

·   надання пільгових побутових послуг відповідно до муніципальної благодійної програми „Вдячність";

·   надання адресної грошової допомоги в придбанні хлібобулочних виробів у рамках програми „Муніципальний хліб";

·   організація безкоштовного гарячого харчування малозабезпечених городян;

·   надання ветеранам війни безкоштовних продовольчих наборів до свят та пам’ятних дат;

·   організація для ветеранів війни та праці обідів до свят та пам’ятних дат;

·   придбання подарунків для окремих пільгових категорій дітей до свят та пам’ятних дат;

·   надання фінансової підтримки Херсонській міській організації ветеранів війни і праці;

·   реєстрація колективних договорів;

·   надання оперативної правової, соціальної, психологічної допомоги громадянам пільгових категорій для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення.

Очікувані результати:

·   забезпечення незахищених, малозахищенних верств населення необхідною матеріальною допомогою та іншими видами допомоги;

·   призначення житлово-комунальних субсидій у відповідності до чинного законодавства;

·   своєчасне і повне відшкодування підприємствам – надавачам послуг вартості пільг та субсидій;

·   зростання кількості працівників, охоплених колективними договорами.

 

8.5. Житлово-комунальне господарство

 

Житлово-комунальне господарство – важлива галузь міського господарства, її реформування – одне з головних завдань, спрямованих на забезпечення сталого функціонування міста.

Становлення ринкової, соціально орієнтованої економіки потребує нових підходів до регулювання такої важливої сфери як житлово-комунальна, яка покликана забезпечити комфорт мешканцям міста.

Житлово-комунальний комплекс міста є великою, специфічною і складною підсистемою місцевої економіки, яка складається зі значної кількості взаємопов`язаних нелінійних підсистем, що функціонують у нестійкому режимі в динамічному зовнішньому середовищі.

Головні проблеми:

·   відсутність ефективного власника багатоквартирних будинків як цілісного житлового комплексу;

·   недостатня конкуренція на ринку товарів і послуг у сфері житлово-комунального господарства;

·   несвоєчасне оновлення основних фондів;

·   низький рівень упровадження енергозберігаючих технологій;

·   традиція неощадливого використання ресурсів;

·   відсутність комплексної системи обліку та регулювання споживання води, газу, теплової енергії на всіх етапах виробництва, транспортування, постачання та споживання житлово-комунальних послуг;

·   відсутність механізму стягнення заборгованості з населення за житлово-комунальні послуги;

·   хронічне недофінансування капітального ремонту житлового фонду та як наслідок значне погіршення технічного стану інженерного обладнання, окремих конструктивних елементів будівель, наявність ветхого та аварійного житла. Це не дозволяє розпочати роботу з реконструкції житлових будинків першої масової серії забудови;

·   недостатність залучення у галузь інвестицій та обігових коштів, що призвело до морального та фізичного зносу основних фондів підприємств, підвищення аварійності комунальних об`єктів, збільшення питомих та непродуктивних витрат матеріальних та енергетичних ресурсів, що негативно впливає на рівень та якість надання житлово-комунальних послуг;

Основні цілі на 2012 рік:

·               упровадження пілотного проекту "Створення показової моделі забезпечення життєдіяльності селища міського типу з використанням енергоефективних та енергозберігаючих технологій в теплозабезпеченні та водопостачанні, сучасних технологій очистки каналізаційних стоків та поводження з відходами на прикладі сел.Наддніпрянського";

·               забезпечення стабільної роботи житлово-комунальних підприємств м.Херсона;

·               надання населенню м.Херсона якісних житлово-комунальних послуг;

·               підвищення рівня обслуговування споживачів;

·               відновлення та поліпшення зовнішнього освітлення на території м.Херсона;

·               проведення реконструкції електромереж зовнішнього освітлення міста в парках, скверах, на магістральних вулицях;

·               поліпшення благоустрою міста, санітарного стану, естетичного вигляду тощо;

·               реконструкція та відновлення зелених зон міста;

·               посадка багаторічних квітників;

·               установлення малих архітектурних форм (лавок, урн).

Основні завдання на 2012 рік:

·   проведення інвентаризації житлового фонду та визначення його реального технічного стану;

·   капітальний ремонт та реконструкція фасадів та аварійних балконів;

·   реалізація програми "Старе місто", спрямованої на збереження кварталів старого міста, а саме: ремонт фасадів, аварійних балконів, шиферних покрівель тощо;

·   реалізація програми енергозбереження в житловому фонді;

·   підтримка ліфтового господарства;

·   сприяння створенню ОСББ;

·   сприяння реструктуризації заборгованості підприємств, населення за надані житлово-комунальні послуги;

·   сприяння беззбитковому функціонуванню комунальних підприємств;

·   підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання та водовідведення;

·   створення умов для модернізації теплоенергетичного, водопровідно-каналізаційного господарства, зовнішнього освітлення міста з метою зниження споживання енергоносіїв.

Очікувані результати:

·   запобігання можливим екологічним, санітарним і соціальним негативним наслідкам;

·   значне зниження потреби енергоносіїв, перехід на альтернативні джерела енергії, у т.ч.:

- зниження потреби природного газу на 200 тис.куб.м;

- зменшення витрат води на 300 т та електроенергії на 7200 кВт.год. на рік за рахунок ліквідації втрат теплоносія;

·   підвищення рівня і якості житлово-комунальних послуг, забезпечення надійної роботи інженерних систем життєзабезпечення;

·   зменшення зносу основних фондів житлово-комунальних підприємств та витрат і втрат при виробництві житлово-комунальних послуг;

·   зменшення нераціональних витрат матеріальних і енергетичних ресурсів, створення економічного механізму стимуляції економії паливно-енергетичних ресурсів.

 

9. Гуманітарна сфера

9.1. Охорона здоров’я

 

Охорона здоров’я –це найважливіша складова соціальної сфери, один із головних чинників національної безпеки. Це система заходів, спрямованих на підвищення ефективності функціонування системи охорони здоров`я міста, якості та доступності медичної допомоги з метою поліпшення стану здоров`я херсонців, зростання тривалості їхнього життя.

Основні проблеми:

·   високий рівень смертності;

·   високий рівень смертності населення від серцево-судинних і судинно- мозкових, онкологічних захворювань, туберкульозу, дитячої смертності;

·   слабка матеріально-технічна база закладів охорони здоров’я;

·   необхідність придбання транспорту для обслуговування населення в міській і, особливо, в сільській місцевості;

·   необхідність придбання пересувного флюорографа;

·   через нестачу коштів повільний процес реформування первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.

Основні цілі на 2012 рік:

·   сприяння вирішенню питання винесення СІЗО за межі м.Херсона;

·   реформування закладів охорони здоров’я;

·   поліпшення якості надання медико-санітарної допомоги мешканцям міста на первинному і вторинному рівнях;

·   запобігання виникненню і розповсюдженню хвороб, у тому числі інфекційних;

·   зниження захворюваності і смертності населення міста;

·   забезпечення доступності одержання медичної допомоги мешканцями міста.

 Основні завдання на 2012 рік:

Спрямування ресурсів галузі охорони здоров’я на пріоритетне вирішення основних проблем галузі:

·   профілактику серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань;

·   медичне забезпечення матері та дитини;

·   профілактику туберкульозу, цукрового діабету, онкозахворювань, ВІЛ/СНІДу;

·   подальше розширення мережі лікувальних закладів, які працюють на засадах сімейної медицини, шляхом реорганізації фельдшерсько-акушерських пунктів (ФАПів), що обслуговують понад 1200 осіб, в амбулаторії загальної практики сімейної медицини;

·   зниження захворюваності і смертності населення міста;

·   подальша розбудова інфраструктури спеціалізованої стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги (відкриття та забезпечення роботи "Центру серця" у комунальному закладі "Херсонська міська клінічна лікарня ім. О.С.Лучанського", відкриття „Центру лазерної офтальмології" в офтальмологічному відділенні комунального закладу "Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних");

·   упровадження енергозберігаючих технологій з метою економії споживання галуззю паливно-енергетичних ресурсів;

·   дооснащення сучасною діагностичною апаратурою, в першу чергу, пологових та дитячих, реанімаційних та інших відділень лікувально-профілактичних установ міста;

·   зміцнення взаємодії усіх ланок системи охорони здоров’я, посилення спадкоємності в організації лікувально-діагностичного процесу.

Очікувані результати:

·   зниження загального коефіцієнта дитячої смертності, забезпечення високого рівня профілактичного медичного огляду та диспансеризації дітей;

·   зниження коефіцієнта материнської смертності;

·   зниження смертності від онкологічних захворювань, від інсультів та інфарктів, зниження захворюваності на туберкульоз та смертності від туберкульозу;

·   поліпшення матеріально-технічної бази системи охорони здоров`я міста, підвищення якості та доступності медико-соціальної допомоги.

 

9.2. Освіта

 

Головна мета освітньої галузі міста - виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів (вихованців) до подальшої освіти та трудової діяльності, збереження та вдосконалення мережі загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до потреб територіальної громади міста, забезпечення належного рівня їх поточного утримання та функціонування.

Головні проблеми:

·   відсутність належних умов функціонування й розвитку освітньої галузі;

·   складність адаптації до нових соціально-економічних умов складових системи освіти;

·   неможливість 100% задовольнити потреби батьківської громадськості в дошкільній освіті;

·   погіршення стану здоров`я дітей.

Основні цілі на 2012 рік:

·   створення максимально сприятливих умов для отримання освіти в різних типів навчальних закладах;

·   збереження та вдосконалення мережі дошкільних навчальних закладів: відновлення функціонування ясел-садка № 33 по вул.Ладичука, відкриття дитячого садка ім.Фрьобеля по вул.Кольцова, відкриття додаткових груп на базі діючих дошкільних навчальних закладів;

·   підготовка дислокації професійно-технічних навчальних закладів для розповсюдження серед загальноосвітніх навчальних закладів;

·   здійснення системної профорієнтаціонної роботи з молоддю для посилення мотивації до праці та свідомого обрання робітничих професій, що користуються попитом на ринку праці;

·   інформування населення про мережу та діяльність професійно-технічних закладів, їх можливості щодо навчання робітничим професіям через "Професійні термінали";

·    всебічний духовний і культурний розвиток та виховання дітей на загальнолюдських та національних цінностях;

·   високопрофесійне кадрове забезпечення навчальних закладів;

·   соціальний захист всіх учасників навчально-виховного процесу.

Основні завдання на 2012 рік:

·   оновлення та зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів міста;

·   оснащення навчальних закладів сучасним комп’ютерним та комунікаційним обладнанням, шляхом підключення до мережі Інтернет дошкільних навчальних закладів;

·   забезпечення фінансування оздоровлення дітей пільгових категорій: для безкоштовного та за часткову оплату оздоровлення у позаміських таборах дітей-сиріт.

Очікувані результати:

·   забезпечення потреб територіальної громади міста щодо якісної освіти, сучасних світових тенденцій до глобалізації, розвитку науково-інформаційних технологій досягнень у галузі педагогічних новацій;

·   створення сприятливих умов для отримання обов`язкової дошкільної та загальної середньої освіти в різних типів навчальних закладах;

·   зростання досягнень учасників освітнього процесу.

 

9.3. Культура

 

Головною метою галузі культури є здійснення заходів щодо реалізації державної політики у галузі культури, збереження культурного потенціалу міста, всебічного задоволення культурно-мистецьких та інформаційних потреб населення.

Основні проблеми:

-    виділення коштів на добудову будівлі школи мистецтв № 1 та побудову актового залу в дитячій музичній школі № 4;

-    проведення ремонту опалювальних систем бібліотечних філій № 10, 22;

-    визначення балансоутримувачів історико-культурної спадщини та укладення з ними охоронних договорів.

 Основні цілі на 2012 рік:

-         збереження мережи закладів культури;

-         збереження та примноження культурних надбань;

-         створення умов для підвищення культурного рівня населення міста;

-         розвиток і підтримка здібностей, талантів та обдарувань;

-         сприяння заснуванню та проведенню міських фестивалів та конкурсів.

Основні завдання на 2012 рік:

У напрямку збереження культурної спадщини:

- здійснення комплексу заходів щодо охорони, збереження та відродження нематеріальної культурної спадщини, народних художніх промислів, підтримка аматорського мистецтва, регіональних культурних ініціатив;

- забезпечення сучасними засобами зв’язку, відео-, аудіовізуальною апаратурою закладів культури. Оновлення сценічного обладнання шкіл естетичного виховання, музичної апаратури, придбання реквізиту, концертних та театральних костюмів.

 У напрямку розвитку бібліотечної справи:

- забезпечення повноцінного комплектування фондів бібліотек;

- створення єдиної інформаційної комп’ютерної мережі для використання можливостей інтегрованих ресурсів з метою доступу до найновішої інформації, розширення обміну інформацією з іншими регіонами та державами;

- активна участь бібліотек централізованої міської системи у культурно-мистецьких заходах, відображення у змісті роботи бібліотек всесвітніх, всеукраїнських та місцевих програм, акцій, подій;

- капітальний ремонт бібліотеки – філії № 1.

У напрямку художньо-естетичного виховання молоді:

- створення умов для участі учнів та викладачів у всеукраїнських та міжнародних конкурсах і фестивалях;

- завершення будівництва школи мистецтв № 1 та побудова актового залу в дитячій музичній школі №4;

- проведення міських фестивалів: струнно-смичкових інструментів ім. Курляна, "Танцюй, Херсоне!", духових інструментів, естрадно-джазового тощо.

 

9.4. Молодіжна політика

 

Діяльність місцевих структур і громадських організацій, що працюють над вирішенням проблем сім`ї, дітей та молоді, визначає орієнтири для всіх, хто займається забезпеченням духовно-культурного та фізичного розвитку молоді, формуванням морально-правової культури, проблемними питаннями молодої сім`ї і профілактикою негативних явищ у молодіжному середовищі, підтримкою розвитку молодіжного підприємництва тощо.

·   Головні проблеми:

·   низький рівень зайнятості міської молоді;

·   низький рівень профілактики негативних проявів у дитячому та молодіжному середовищі, пропаганди здорового способу життя;

·   недостатній стан запобігання насильству в сім`ї;

·   низький рівень забезпеченості житлом молодих сімей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й осіб з їх числа.

Основні цілі на 2012 рік:

·   формування високого рівня позитивного світогляду молоді на основі розвинутого почуття патріотизму, національної самосвідомості, духовно-моральних, культурних, загальнолюдських цінностей;

·   сприяння духовному та фізичному розвитку молоді, вихованню в неї почуття громадянської самосвідомості та патріотизму, бажання активно сприяти утвердженню державності в Україні;

·   розкриття особливостей життєдіяльності молоді в суспільстві, підготовка її до роботи в умовах конкуренції;

·   подолання соціально - політичної апатії молоді, створення сприятливих умов для її повноцінної соціалізації та активного залучення до соціально-економічного, політичного й культурного життя суспільства;

·   сприяння реалізації творчого потенціалу молодої людини в інтересах становлення й самореалізації її особистості, формування морально-правової культури та профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі;

·   створення умов для розвитку молодіжного самоврядування у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах;

·   надання гарантій участі та впливу молоді на політичні процеси;

·   підтримка молодої сім`ї, талановитої та обдарованої молоді.

Основні завдання на 2012 рік:

·   створення соціальних патрулів для виявлення безхатченків та безпритульних дітей, з метою надання їм соціально-психологічної допомоги;

·   охоплення більшого відсотка сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах (зокрема з проблемою насильства в сім’ї), соціальними послугами;

·   охоплення всіх середньо-спеціальних та вищих навчальних закладів щодо роботи із дітьми – сиротами та дітьми позбавленими батьківського піклування;

·   створення в місті єдиної молодіжної інформаційної газети;

·   продовження роботи із громадськими організаціями з метою формування сприятливих відносин із органами місцевого самоврядування;

·   сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді;

·   формування здорового способу життя, запобігання проявам насильства, профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі.

·   створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді міста;

·   забезпечення якісно нового рівня інформованості та обізнаності молоді з життєвозначущих питань;

·   посилення соціальної роботи з сім`ями та молоддю.

Очікувані результати:

·   забезпечення необхідних умов для соціального становлення та розвитку молоді;

·   створення необхідних умов для поліпшення здоров`я молоді, посилення профілактичної роботи щодо запобігання негативним проявам у дитячому та молодіжному середовищі, злочинності, насильства у сім`ї, охоплення молоді рухом за здоровий спосіб життя, заняттям фізичною культурою та спортом, що матиме позитивний вплив на стан здоров`я дітей та молоді;

·   поліпшення соціальної роботи з сім`ями та молоддю м.Херсона.

 

9.5. Фізична культура та спорт

 

Головна мета - формування у населення міста активної соціальної орієнтації на здоровий спосіб життя, спортивно-масова робота з населенням, вдосконалення системи підготовки спортсменів вищої кваліфікації та олімпійського резерву, збереження і примноження здобутків на всеукраїнській та міжнародній спортивних аренах.

Головні проблеми:

·   недостатнє фінансування розвитку фізичної культури і спорту;

·   застаріла матеріально-технічна база та спортивне устаткування;

·   незадовільний стан та недостатня кількість спортивних споруд у місті.

Основні цілі на 2012 рік:

·   створення умов для стабільного розвитку фізичної культури та спорту в м. Херсоні;

·   організація спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи;

·   максимальне залучення до здорового способу життя усіх категорій населення;

·   зміцнення здоров`я мешканців засобами фізичного виховання.

Основні завдання на 2012 рік:

·   збереження та подальший розвиток мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

·   залучення до занять фізичною культурою і спортом на пільгових умовах дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей;

·   збереження та розвиток мережі спортивних споруд;

·   проведення подальшої спортивно-масової роботи з населенням у рамках Програми розвитку фізичної культури і спорту;

·   виконання заходів Міської комплексної програми навчання дітей та молоді основам самозахисту та забезпечення безпеки життєдіяльності на 2010-2012 роки, затвердженої рішенням міської ради від 27.08.2010 №1597.

Очікувані результати:

·   збільшення кількості населення, яке регулярно використовує засоби фізичної культури для проведення активного дозвілля та забезпечення здорового способу життя;

·   збільшення кількості проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів.

 

10. Природокористування та безпека життєдіяльності людини

10.1. Охорона природного навколишнього середовища

 

Одним із напрямків процесу розвитку міста є зменшення техногенного навантаження на навколишнє природне середовище та людину, забезпечення захисту населення і територій від негативних наслідків надзвичайних ситуацій.

Поверхневі водні об’єкти на території міста складаються з водойм дельти Дніпра, плавні якого є унікальним природним фільтром, але для задоволення господарських та питних потреб міста використовується підземна вода.

Площа зелених насаджень загального користування (парки, міські, ботанічні сади, гідропарки, дендропарки, сквери тощо) складає 130 га. В останні роки спостерігається погіршення стану зелених насаджень міста, у більшості висаджених 40-50 років тому.

Головні проблеми:

·   недостатнє забезпечення населення міста питною водою;

·   завершення в найближчі роки терміну експлуатації міського звалища твердих побутових відходів;

·   забруднення р.Дніпро скидами недостатньо очищених вод;

·   забруднення ґрунтових вод через аварії на каналізаційних мережах міста;

·   підтоплення території міста;

·   погіршення стану зелених насаджень.

Основні цілі на 2012 рік:

·   зменшення втрат питної води внаслідок аварій на мережах водопостачання;

·   запобігання забрудненню підземних вод стічними та некондиційними водами;

·   безпечне поводження з твердими побутовими відходами на території міста;

·   охорона збереження та відтворення зелених насаджень;

·   використання відновлювальних джерел енергії.

Основні завдання на 2012 рік:

·   реалізація природоохоронних заходів за рахунок фонду охорони навколишнього природного середовища у складі міського бюджету;

·   продовження рекультивації існуючого міського звалища ТПВ;

·   упровадження альтернативних джерел енергії в дошкільних дитячих закладах;

·   продовження інвентаризації зелених насаджень та передача їх на баланс спеціалізованому підприємству для охорони, збереження та розвитку.

Очікувані результати:

·   зменшення кількості аварій на водопровідних та каналізаційних мережах міста;

·   рекультивація порушених земель на території міського звалища ТПВ, запобігання виникненню самозапалень у літній період та зменшення негативного антропогенного впливу сміттєзвалища на довкілля;

·   забезпечення збереження та відновлення зелених насаджень за результатами їх інвентаризації, збільшення кількості зелених насаджень на території міста;

·   зменшення забруднення атмосферного повітря, економія традиційних енергоресурсів.

 

10.2. Техногенна безпека

 

Надзвичайні ситуації техногенного характеру на території м.Херсона характеризуються в основному аваріями на мережах тепло-, газо-, електро-, водопостачання і водовідведення, пожежами, вибухами, аваріями автотранспорту на дорогах, застарілістю та зносом технологічного обладнання на потенційно небезпечних об’єктах (підприємствах) з ризиком загрози викиду або викидом небезпечних хімічних та інших речовин.

Протягом 9 місяців 2011 року на території міста виникло 10 надзвичайних ситуацій (відповідно до Національного класифікатора України “Класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019:2010", затвердженого наказом Держстандарту України від 11.10.2010 № 457) та 49 небезпечних подій.

Надзвичайні ситуації поділилися

за характером:

-                техногенного – 9;

-                природного – 1;

за рівнями:

-                регіонального - 3;

-                місцевого – 1;

-                об’єктового - 6.

Головні проблеми:

Проблемними питаннями щодо техногенної безпеки і цивільного захисту населення та території міста є:

-    недостатній рівень ефективності профілактичних заходів серед населення міста з питань пожежної безпеки і правил поведінки при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій;

-    підвищення вимогливості і ефективності органів державного нагляду за станом техногенно-екологічної безпеки;

-    недостатній рівень кваліфікаційного і професійного рівня персоналу об’єктів підвищеної небезпеки;

-    недостатній рівень реалізації державних програм, що стосуються реагування на надзвичайні ситуації;

-    незадовільний стан створення об’єктових і місцевих резервів матеріальних ресурсів, достатніх для забезпечення проведення заходів із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

-    недостатній рівень протипожежного захисту населення;

- незадовільний стан систем тепло-, газо-, електро-, водопостачання і водовідведення підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста.

Основні цілі на 2012 рік:

Забезпечення органами місцевого самоврядування ефективної реалізації державної політики, спрямованої на зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій та гарантування високого рівня захисту населення і територій від їх наслідків.

Пріоритетними напрямками діяльності у сфері цивільного захисту населення слід вважати:

·   аварійно-рятувальне обслуговування території;

·   зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру;

·   підвищення рівня готовності органів управління та сил цивільного захисту до дій за призначенням;

·   зменшення матеріальних втрат від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Основні завдання на 2012 рік:

·   здійснення заходів контролю за виконанням вимог чинного законодавства України з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, цивільного захисту населення, своєчасного реагування на загрозу виникнення надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об’єктах міста;

·   упровадження дієвих заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного характеру та пожежної безпеки;

·   виконання заходів Міської програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру на 2010-2015 роки, затвердженої рішенням міської ради від 25.06.2010 № 1544;

·   виконання заходів Програми створення страхового фонду документації м. Херсона на 2011 - 2015 роки, затвердженої рішенням міської ради від 24.06.2011 № 257;

·   розвиток і вдосконалення сил реагування на надзвичайні ситуації, їх технічне оснащення та підвищення ефективності управління силами реагування;

·   удосконалення системи зв’язку, оповіщення та інформації органів управління цивільного захисту міста;

·   координація дій органів управління цивільного захисту міста, підприємств, установ та організацій з питань своєчасного реагування на загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, захисту населення при їх виникненні;

·   здійснення профілактичного нагляду за станом техногенної безпеки на території міста та об’єктах, що обслуговуються, а також готовністю об’єктів до ліквідації можливих аварій і виконання необхідних обсягів запобіжних заходів і профілактичних робіт;

·   підготовка населення і фахівців до дій щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;

·   забезпечення постійного та обов’язкового обслуговування потенційно небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки на території міста;

·   створення об’єктових і місцевих резервів матеріальних ресурсів, достатніх для забезпечення проведення заходів та робіт при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Очікувані результати:

·   запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

·   оперативне реагування та ліквідація надзвичайних ситуацій та їх наслідків.

10.3. Охорона праці

 

 Основний принцип державної політики в галузі охорони праці - пріоритет життя і здоров’я працівників стосовно результатів виробничої діяльності підприємств, повної відповідальності власника за створення безпечних і нешкідливих умов праці.

Головні проблеми:

·   недостатній рівень підготовки роботодавців та відповідальних посадових осіб з питань охорони праці;

·   подальше погіршення стану основних виробничих фондів;

·   безвідповідальне ставлення роботодавців до питань охорони праці та недостатнє фінансування заходів з охорони праці.

Основні цілі на 2012 рік:

·   запобігання нещасним випадкам;

·   зниження рівня виробничого травматизму.

Основні завдання на 2012 рік:

·    виконання заходів щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2012 рік;

·    сприяння проведенню навчання з питань охорони праці роботодавців, спеціалістів та відповідальних за охорону праці підприємств, установ та організацій;

·    сприяння усуненню шкідливих і небезпечних факторів на робочих місцях, зниженню рівня виробничого та невиробничого травматизму, профзахворюваності;

·   проведення атестації робочих місць на підприємствах міста.

Очікувані результати:

·   скорочення кількості нещасних випадків;

·   скорочення виробничого травматизму.

 

 

 

Начальник управління

економічного розвитку                                                            О.Ю.Ярига